Hoe ziet een arbeidsdeskundig onderzoek eruit?

6 november 2018 11:02

Hoe ziet een arbeidsdeskundig onderzoek eruit?

Helaas, je hebt te kampen met een werknemer die al langere tijd ziek is. Uiteindelijk hoop je op een snel herstel zodat de werknemer weer aan de slag kan. Maar soms heeft dat extra hulp en inzicht nodig, zodat de werknemer alvast weer aan het werk kan of op een andere manier opnieuw ingezet kan worden.

Lang ziekteverzuim

Wanneer iemand langdurig is dan wordt het moeilijker om het werk weer op te pakken. Het is daarom van belang om de werknemer, wanneer mogelijk, zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Ook al is het maar stukje bij beetje om weer volledig te re-integreren. Tijdens deze periode van ziekte en gedeeltelijk weer aan het werk zijn, betaal je als werkgever het volledige salaris door. In sommige gevallen kan de werknemer een ziektewetuitkering krijgen.

Bij dit traject is het van belang dat de situatie van de werknemer goed in beeld wordt gebracht om te zien wat de mogelijkheden zijn om weer aan het werk te gaan. Hierbij komen de volgende personen goed van pas:

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts geeft een medisch beoordeling van de arbeidsgeschiktheid aan de hand van een Functionele Mogelijkheden Lijst.

Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige vertaald de aangegeven mogelijkheden naar de functie en werkomstandigheden van de werknemer en de organisatie en welke stappen er genomen moeten worden voor een re-integratie. Bij langdurige ziekteverzuim ben je als werkgever verplicht een arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten.

Re-integratie coach

De coach begeleidt de werknemer direct bij de te volgen stappen voor re-integratie, ongeacht of dit naar het huidige werk leidt of ander werk binnen dezelfde organisatie. Eventueel wordt er begeleiding gegeven bij het vinden van gepast werk bij een andere werkgever.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Als ondernemer is het noodzaak te weten hoe jouw werknemer het werk weer kan hervatten en met welke afspraken dit gedaan kan worden. Hierbij geeft de arbeidsdeskundige een helder beeld van wat mogelijk is binnen de arbeidsomstandigheden en de inzetbaarheid van de werknemer. Er wordt dan ook vooral gekeken naar de beperkingen van de werknemer en diens functie en werkomstandigheden.

Hierbij wordt gekeken naar de volgende vraagstukken:

- In hoeverre kan de zieke werknemer belast worden?

- Kan de werknemer terugkeren naar de huidige werkplek?

- Is het nodig de huidige werkzaamheden of werkomstandigheden aan te passen zodat hetzelfde werk hervat kan

worden?

- Is de werknemer genoodzaakt ander soort werk te verrichten binnen dezelfde organisatie?

- Is de huidige organisatie voor de werknemer nog geschikt om te werken?

Eerste spoor re-integratie

De arbeidsdeskundige zal bij de eerste spoor re-integratie advies uitbrengen over de mogelijkheden binnen de huidige organisatie. Hierbij worden afspraken gemaakt hoe de werknemer weer ingezet kan worden. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

- Hetzelfde werk 2 uur per dag uitvoeren en periodiek stapje voor stapje de uren uitbreiden totdat het werk weer

fulltime uitgevoerd kan worden

- De werkplek of werkzaamheden tijdelijk aanpassen totdat de werknemer weer volledig is herstelt

- De werknemer tijdelijk ander werk laten doen zolang de herstelperiode daarom vraagt

- De werknemer een andere functie laten bekleden wanneer de huidige functie niet meer geschikt is

Het is van belang voor de organisatie om hier medewerking aan te verlenen omdat het herstel van de werknemer niet in de weg gestaan mag worden. Wanneer een organisatie niet in staat is om de werknemer te laten re-integreren dan wordt er gewerkt aan een tweede spoor re-integratie.

Tweede spoor re-integratie

Wanneer duidelijk is dat re-integratie niet mogelijk is binnen de huidige werkomstandigheden en organisatie, om welke oorzaak dan ook, dan kan er gekeken worden naar de tweede spoor re-integratie.

Hierbij worden de mogelijkheden bekeken bij een nieuwe werkgever waarbij rekening wordt gehouden met de volgende kenmerken:

- Wat is de belastbaarheid van de werknemer?

- Wat is het scholingsniveau?

- Wat zijn de mogelijkheden op de arbeidsmarkt?

Het maken van een arbeidsdeskundig advies is hiermee belangrijk voor zowel de werkgever als ook de werknemer om te weten wat de mogelijkheden zijn en hoe hiervan gebruik gemaakt kan worden. Het herstel van de werknemer staat immers voorop met het oog op weer aan het werk kunnen gaan. Het is daarom niet alleen een verplichting maar ook zeker een must.

 

 

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.