Gepubliceerd op 11 oktober 2018

Goede communicatie creëert waarde

Het zakenleven en het openbare leven ‘verengelsen’ onmiskenbaar. En Nederlanders vinden dat meestal ‘no problem.’ Toch groeit het aanbod van werk in andere talen voor tolken en vertalers. “Het bedrijfsleven, overheidsbestuur en rechtspraak kunnen niet zonder professionele verzorging van de communicatie van actoren uit de verschillende taalgebieden. Goede communicatie creëert waarde.”

Dat zegt Gabriele de Koning van vertaalbureau Aber…Yes Communicatie in Den Haag. ‘Mensen drukken zich nu eenmaal preciezer en genuanceerder uit in hun eigen taal. Wie een bilateraal contract wil sluiten, een internationaal proces wil winnen of succesvol solliciteren in een ander land moet zich kunnen presenteren in de taal van de partner. Met de Kommunikationsfähigkeit in de Duitse taal staat of valt het succes in internationale markten, met waardecreatie als resultaat.

Welluidend
‘Een precieze en ook nog welluidende vertolking van een symposium, workshop, gesprek of van een politiek afwegingsproces kan het verschil maken tussen Go or No Go. De Nederlandse economie dankt haar internationale successen mede aan kwalitatief goede tolken en vertalers.’ Gabriele is zelf vrijwel dagelijks als tolk op pad met handelspartners, politici of advocaten. En haar bureau heeft een gedegen reputatie op het gebied van vertalingen van documenten in uiteenlopende vakgebieden. Zij is één van degenen die op de achtergrond bijdragen aan het profiel van Den Haag als internationale stad. Aber…Yes Communicatie bouwde in vijfentwintig jaar een hecht netwerk op van professionals die als team ook omvangrijke opdrachten kunnen aannemen. Samen leggen ze zich toe op het hogere segment van de markt voor tolken en vertalers, dus daar waar het aankomt op betrouwbaarheid, precisie, tempo en representativiteit.

Transparantie
Een tolk vertaalt het gesproken woord en een vertaler teksten voor correspondentie brochures, handleidingen en contracten. ‘De markt voor tolken en vertalers is een lastige,’ zegt Gabriele, ‘omdat ondernemingen en organisaties kunnen kiezen uit een enorm aantal vrije beroepsbeoefenaren van zeer verschillend niveau, die met elkaar concurreren. Transparantie is ver te zoeken vanwege een wildgroei aan bemiddelingsbureautjes die krenten uit de pap willen halen.  Je moet het verschil maken door een constante kwaliteit, veel flexibiliteit en een goede prijs’. Aber…Yes Communicatie biedt dat alles en meer met hoog opgeleide vakmensen, merendeels specialist in een of meer vakgebieden. Voor vertalingen is standaard voorzien in revisie door een tweede moedertaalspreker.’

Integriteit
De tolken en vertalers die werken voor Aber…Yes voldoen aan de beroeps- en gedragscode, die bijvoorbeeld de geheimhoudingsplicht regelt. Dat kan voor de industrie, de handel en de rechtspraak erg belangrijk zijn. Tolken die werken voor partijen in het gerechtelijk procedure of bij notarissen zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Tolken en Vertalers. Zij kennen de praktijk, weten hoe het hoort en doen hun werk integer en professioneel. Gabriele: ‘Wij leggen ons bij het tolken en vertalen toe op de talen Nederlands, Duits en Engels, maar kunnen ook andere taalcombinaties aanbieden.” Gabriele: “Wij zijn all round maar specialisatie is aanwezig op het gebied van Recht, Notariaat, Economie, Onroerend Goed, Financiën, Transport en vervoer, Chemie en Cultuur. En als de klant het wil verzorgen wij ook de technische faciliteiten in complexe situaties. En dat allemaal voor concurrerende tarieven.”

Gabriele de Koning
gabriele.dekoning@aber-yes.nl

Aber…Yes communicatie, Den Haag
www.aber-yes.nl
T +31 70 3609524