Gepubliceerd op 6 augustus 2018

Op zakenreis en dan in de bezemwagen terug?

Jan moet naar een klant in Portugal. Gewapend met een extra pak, vrije tijdskleding, een laptop en een golftas gaat hij met het vliegtuig weg. In de Algarve doet hij succesvol zaken. Voordat hij terug moet naar het vliegtuig,  besluit hij nog een laatste wandeling over de klippen te maken.  Nagenietend van het succes, bemerkt hij niet dat het pad naar beneden gaat. De zwaartekracht helpt hem uit zijn droom…..

Jan heeft een gebroken been en hij moet naar het ziekenhuis. Hij neemt contact op met de hulpcentrale. Het telefoonnummer treft hij aan op het pasje van zijn doorlopende zakenreisverzekering. De centrale regelt vervolgens een ambulance. Regelt een plek in het ziekenhuis. Zijn been wordt zorgvuldig in het gips gezet (kleur naar keuze).

Maar de hulpcentrale regelt nog meer. Er wordt een plaats geregeld bij de nooduitgang van het vliegtuig, waar meer beenruimte is. Voorts wordt een doktersverklaring geregeld, waarin wordt aangegeven dat Jan mag vliegen. Zonder deze verklaring zal Jan niet tot het vliegtuig worden toegelaten.

Het hoe en waarom van een reisverzekering.

Een reisverzekering is één van de weinige verzekeringen, die niet iets (een object) of iemand verzekert, maar een evenement of gebeurtenis, namelijk de reis. En op de reis dan kan wel eens niet aflopen zoals gepland:

  • Ongeluk / ongeval met medische gevolgen;
  • Verlies of beschadiging van bagage
  • Ziekte etc. van familie thuis
  • Automobilistenhulp
  • Dekking voor verlies van geld

Deze evenementen zijn vaak ook op andere verzekeringen gedekt. Op de ziektekostenverzekering is veelal dekking voor plotselinge ziektekosten in het buitenland. Het is zelfs zo dat de buitenlandse nota’s eerst op uw eigen ziektekostenverzekering moeten worden ingediend. Eventuele eigen risico’s of eigen bijdragen kunnen op de reisverzekering worden verhaald (de meeste reisverzekeringen kennen alleen een secundaire dekking).

De autoverzekering heeft een verzekeraarshulpdienst. En anders verleent  de merkdealer een mobiliteitsservice.

Over bagage is een vergelijkbaar verhaal te vertellen. Bagage is in de regel voor een beperkt bedrag verzekerd. De dure (en overigens ook fraudegevoelige zaken) zijn beperkt verzekerd zoals kostbaarheden, laptops, camera’s en andere electronica en contactlenzen, brillen etc.. Indien er sprake is van verlies of diefstal dient bij de politie ter plaatse aangifte te worden gedaan. Diefstal of verlies uit tas, jas of auto is lastig op de verzekeraar te verhalen. De verzekeraar zal als argument aanvoeren dat u niet voldoende op uw spullen hebt gepast. Voorts worden bagagedeclaraties uit fraude-oogpunt buitengewoon nauwkeurig bekeken (zie deltaplan aanpak fraude bij schadeverzekeringen zie www.verzekeraars.nl).

Risico’s en verzekeringen

In voorgaande columns heb ik vaak gerefereerd aan de theorie van risicomanagement. Alleen die risico’s verzekeren die je financieel niet kunt dragen. En dan vallen zaken als bagage en medische kosten al gauw af. Deze zaken zijn al elders verzekerd of het risico is zelf te dragen.

Toch ben ik voorstander van een (doorlopende) reisverzekering. Dat is namelijk voor situaties zoals hierboven omschreven (medische noodsituaties) waarbij veel moet worden “geregeld”. De praktische hulp van een hulpcentrale is niet in geld uit te drukken. Voor die situaties waarin u om medische redenen op “andere” wijze moet worden vervoerd. In geval van overlijden in het buitenland (kosten transport, maar ook het “geregel”). Als familie u moet opzoeken in het buitenlandse ziekenhuis etc.

Ook als er sprake is van reddingsacties kent de reisverzekering dekking. Voor het transport over de gletsjer of met helikopter door de bergen zal op de ziektekostenverzekering geen dekking zijn. Op de reisverzekering wel.

Kortom: een doorlopende reisverzekering voor praktische hulp en de bijzondere kosten.

George Hoogkamer is directeur van Hoogkamer Assurantiën en Hoogkamer Consultancy  te Lisse. Hij is gecertificeerd financieel planner.

George  is voorzitter van Alverha  (de overkoepelende Vereniging van Ondernemers in Lisse) en bestuurslid Bedrijfsleven Bollenstreek

T 0252-436070
www.hoogkamer-assurantien.nl

Onze partners