Gepubliceerd op 8 maart 2018

Zorginnovaties versnellen door samenwerking in Digital Health Center

Innoveren is één ding, maar op een vernieuwende manier de samenwerking zoeken om innovaties te versnellen is iets heel anders. Zorginstelling Pluryn is er druk mee bezig en zette daartoe het Digital Health Center op. Innovatiemanager Sanneke Langendoen van Pluryn is er nauw bij betrokken.

Pluryn biedt zorg aan mensen met een complexe problematiek. Vaak zijn dat meerdere zorgvragen ineen. Bijvoorbeeld een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Iedereen krijgt passende behandeling en ondersteuning bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Het doel is om de cliënten te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. De innovaties staan uiteraard ook in dat teken.

Om de cliënten te begeleiden naar een zelfstandig bestaan heeft Pluryn deskundige medewerkers in dienst. Maar techniek kan een welkome aanvulling zijn. Zeker digitale techniek. “Neem een 
cliënt die zelfstandig woont en eens in de week een begeleider op bezoek krijgt voor ondersteuning. Vaak zijn er op meerdere momenten in de week vragen. Dat kan ook buiten werktijd van de begeleider zijn. Dan is eHealth in de vorm van een portal of app waar je 24/7 kan inloggen en een vraag kan stellen een hele welkome aanvulling”, vertelt Langendoen. Er zijn ook games ontwikkeld die cliënten helpen om weerbaarder in de maatschappij te staan. Pluryn ontwikkelde Dojo, een game die de cliënt leert om te gaan met stressvolle situaties. Gedurende de game worden die situaties gecreëerd. “De cliënt leert rustig te blijven in die situaties en niet in de stress te schieten. 
Als hij of zij dat een aantal keren doet, dan beklijft dat in de praktijk”, weet Langendoen.

“We zien het als onze 
maatschappelijke opdracht 
om innovatie sneller in de praktijk 
bij de cliënt te brengen”

Ook apps zijn een uitkomst. Want mensen die zorg krijgen van Pluryn hebben – net als iedereen – mobiele telefoons. De Go-OV app is een uitkomst voor mensen met een beperking die zelfstandig reizen. Als ze de weg kwijt zijn, of even niet meer weten hoe ze verder moeten, kunnen ze contact opnemen met een callcenter. Een ander voorbeeld is de online coach app die helpt met de stappen die nodig zijn tussen het moment dat ’s ochtends de wekker gaat en het verlaten van het huis.

Digital Health Center
Pluryn is niet de enige zorginstelling in het land die innoveert. Elke zorginstelling is er op eigen wijze mee bezig. Alle zorgaanbieders worstelen met dezelfde vragen en zoeken naar antwoorden. Daarmee ontstond een situatie waarin elke zorginstelling het wiel probeerde uit te vinden. Met de oprichting van het Digital Health Center proberen de voortrekkers Pluryn en Koraal dat te voorkomen. In het Digital Health Center wisselen de aangesloten zorginstellingen hun kennis over innovaties uit. Ook bundelen ze hun krachten om sterk te staan richting leveranciers. Samen kunnen ze duidelijk aangeven waar de behoeften liggen.

En gezamenlijk kunnen de instellingen ook efficiënter innovaties testen, een pilot draaien en bepalen wanneer een innovatie goed genoeg werkt om die te kunnen gaan inzetten. Dat niet alleen in de provincie Gelderland, maar landelijk. Langendoen: “Het is fijn als je bij elkaar terecht kunt. Stel dat bij ons al een project voor een nieuwe zorgapp loopt, dan kunnen anderen met hun kennis aanhaken. Twee weten meer dan een.” Het Digital Health Center staat nog in de kinderschoenen. Voorjaar 2018 wordt de start formeel bekrachtigd door de deelnemende instellingen. Onderdeel van het contract is een business model. Wat brengt een instelling in aan geld of kennis en wat mag terug verwacht worden?

Living Lab
Het Digital Health Center ondersteunt zorgorganisaties ook bij het opzetten van een eigen Living Lab. Het Living Lab heeft als hoofdtaak de innovatie binnen een organisatie te stimuleren, door te motiveren, inspireren en co-creëren. Zo draagt het bij aan een cultuuromslag, die nodig is om het gebruik van nieuwe technologieën binnen de zorginstelling te omarmen. Ook maakt het Digital Health Center de verbinding tussen nieuwe en bestaande Living Labs/Innovatiecentra. Door kennis en ervaringen op een structurele manier aan elkaar te binden, ontstaat een duurzaam lerend systeem.

Digital Health Tool
Om de communicatie tussen de innoverende instellingen nog verder te optimaliseren, is de Digital Health Tool in het leven geroepen. Dit is ook een onderdeel van het Digital Health Center. De Digital Health Tool is een website met een overzicht van alle getoetste eHealth-producten. Hier zoeken cliënten en medewerkers naar een product dat bij hun hulpvraag past. Aan de productencatalogus kan gebruikersinformatie worden toegevoegd, waardoor cliënten en medewerkers vooraf een betere inschatting kunnen maken of een gevonden innovatie past bij hun wens. Door ervaringen te delen met de betrokken leveranciers, zijn Pluryn en andere aangesloten zorgaanbieders in staat om de match nog verder te optimaliseren.

Cliënten en medewerkers kunnen eHealth-producten via de Digital Health Tool lenen 
om de meerwaarde zelf te ervaren. 
De uitleenservice die aan deze Tool is gekoppeld heeft als doel technologie toegankelijk te maken door drempels te verlagen. In de Digital Health Tool verzamelen de gebruikers alle ervaringen en kennis die zijn opgedaan tijdens de leen- en gebruiksperiode bij de Living Labs en de Uitleenservice.
“Onze missie is om meer en sneller toepasbare innovaties te realiseren op het gebied van zelfregie en zelfredzaamheid voor de cliënt in de Verstandelijk Gehandicapten en Jeugdsector. We zien het als onze maatschappelijke opdracht om innovatie sneller in de praktijk bij de cliënt te brengen. Dit willen we bereiken onder het motto: ‘Iedereen heeft recht op innovatie’, 
vat Langendoen tenslotte samen. «

 

 

Onze partners