Samenwerkend Nederland slaat de brug tussen ondernemers, ambtenaren en de politiek

5 april 2023 14:35

Samenwerkend Nederland slaat de brug tussen ondernemers, ambtenaren en de politiek

Samenwerkend Nederland en rechtsvoorgangers zijn al twintig jaar bezig met het faciliteren van samenwerking tussen de publieke en private sector in Nederland. Door middel van meetings waarin beide partijen elkaar opzoeken ontstaat er wederzijds begrip en een groeiende samenwerking op, voor nu nog voornamelijk, lokaal niveau. Echter wordt de nationale politiek door Samenwerkend Nederland steeds vaker betrokken bij hun bijeenkomsten. Een goed moment om meer ruchtbaarheid te geven aan het mooie werk dat Samenwerkend Nederland verricht en een oproep te doen aan ondernemers ambtenaren en politici om met elkaar rond de tafel te gaan zitten.

De methodiek van Samenwerkend Nederland is uniek en genereert grote opbrengsten in de zin van kennis. Samenwerkend Nederland is namelijk een non-profit organisatie die geen financieel belang heeft bij de uitkomsten van haar meetings. De methode bestaat eruit dat je je aanmeldt voor een meeting en kennisdocumenten opgestuurd krijgt, zodat je als deelnemer beslagen ten ijs komt. Vervolgens wordt tijdens een meeting een thema besproken, ideeën uitgewisseld en worden er notulen gemaakt. Door dit jaren achtereen te doen heeft Samenwerkend Nederland een imposante kennisbibliotheek opgebouwd die men vrij kan inzien. Dit naslagwerk is ontzettend handig voor o.a. politici om onderwerpen aan het voetlicht te brengen met concrete praktijkvoorbeelden of voor journalisten om aanknopingspunten te hebben voor hun verslaggeving.

Maar die kennis is natuurlijk ook van groot belang voor ondernemers die zich voor het ontplooien van hun bedrijfsactiviteiten moeten navigeren door een landschap omgeven door wet- en regelgeving.

Het bestaansrecht van Samenwerkend Nederland is relevanter dan ooit. Ondanks dat de politiek het voornemen heeft gehad om in de afgelopen decennia de regeldruk te doen afnemen, is de praktijk helaas weerbarstiger. Dit is niet per definitie de schuld van de politiek, maar is ook een logisch gevolg van de toenemende druk vanuit bijvoorbeeld duurzaamheidseisen. Dit is een thema waar zowel ondernemers als lokale politiek mee worstelt. Enerzijds gaat het om nieuwe wet- en regelgeving en in onbekende wateren is het moeilijk navigeren voor bedrijven. Anderzijds vinden gemeenten het moeilijk om bedrijven te vinden die in het duurzaamheidsbeleid passen of hun duurzaamheidsafspraken nakomen. Samenwerkend Nederland dient in dit en andere gevallen als brug en als tolk om ambtelijk en ondernemend Nederland bij elkaar te brengen.

Niet alleen de samenwerking tussen bedrijven en gemeenten wordt bevorderd door Samenwerkend Nederland maar ook juist die tussen bedrijven en bedrijven en gemeenten en gemeenten. Tijdens bijeenkomsten kunnen bedrijven en gemeenten zogezegd bij andere bedrijven en gemeenten spieken hoe zij omgaan met bepaalde problemen. Door deze kruisbestuiving is Samenwerkend Nederland een steeds beter platform dat alle aanwezige partijen hebt met het oplossen van hun problemen.

Samenwerkend Nederland heeft zich de afgelopen twee decennia vooral gefocust op lokaal niveau maar begint zich nu ook meer op landelijk niveau te manifesteren. Veel lokale problemen zijn dan ook gegrond in wet- en regelgeving die van bovenaf komen, dus het is een logische stap om ook op dat niveau draagvlak voor samenwerking tussen de private en publieke sector te creëren. Samenwerkend Nederland focust op een breed scala van onderwerpen, kijk hier voor een volledig overzicht.

Mocht je na het lezen van bovenstaand artikel interesse hebben in het bijwonen van een bijeenkomst, ga da naar de website van Samenwerkend Nederland en meld je aan! 

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.