Meer (gebruikelijk) loon!

5 april 2023 15:57

Meer (gebruikelijk) loon!

In het huidige economische klimaat voelt het misschien als natuurlijk om de hand op de knip te houden, of even met iets minder genoegen te nemen. Zeker als DGA heb je die mogelijkheid nu niet. Sterker nog, je wordt geacht het met meer loon te gaan doen! Dit is het resultaat van de gewijzigde wetgeving:

Wat is het gebruikelijk loon?

Als gebruikelijk loon voor jou als Directeur Groot Aandeelhouder (verder DGA), met een belang van meer dan 5% in een B.V., geldt het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • De beloning die je had kunnen bedingen bij een werkgever in de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Daarbij moet worden gelet op zaken als opleiding, ervaring, aard en omvang van de werkzaamheden en overige relevante feiten en omstandigheden (tot en met 2022, 75% van deze beloning).
  • Het salaris van de meestverdienende werknemer van de B.V. (of een verbonden B.V.).
  • Ten minste € 51.000 in 2023.

Wat wijzigt er op het gebied van het gebruikelijk loon?

Voor veel DGA’s is het nodig om het (gebruikelijk) loon omhoog aan te passen voor 2023. Dit is het gevolg van de afschaffing van de doelmatigheidsmarge. Deze marge regelde dat het loon van de DGA dat was gebaseerd op het bedrag van een werknemer in de meest vergelijkbare dienstbetrekking in een vergelijkbare functie met 25% verminderd kon worden. Door deze wijziging stijgt het salaris van veel DGA’s én zal er dus meer inkomstenbelasting in box 1 moet worden betaald.

DGA salaris hoger

Het schrappen van deze doelmatigheidsmarge moet ervoor zorgen dat het loon van de DGA meer in lijn komt met het loon van een werknemer. Daarnaast wordt het uitstellen van belastingheffing, door winst op te potten in de B.V. en niet uit te keren, hiermee ook deels teniet gedaan, is de gedachte van het kabinet. Het salaris van de DGA moet dus in veel gevallen omhoog in 2023. Je hebt nog tot het einde van 2023 om dit (laten) te corrigeren!

Meer salaris is toch fijn!?

Wellicht denk je nu, waarom zou een DGA niet meer salaris willen in deze tijd. We hebben te maken met inflatie dus ook de DGA heeft meer nodig om rond te komen. Als de DGA al meer inkomen wil, dan is het aantrekkelijker om dividend uit te keren dan het salaris te verhogen. Dat zit zo: Stel, je krijgt als DGA € 100.000 salaris en de B.V. heeft goede winsten behaald dus er kan nog een deel worden opgenomen door de DGA, bijvoorbeeld nog eens € 50.000.

Bij een dividenduitkering wordt er dan minimaal 40,79% (bij het lage VPB tarief) aan belasting betaald in 2023. Dit betekent dat bij € 50.000 dividend en het lage tarief € 20.394 belasting moet worden betaald. Bij € 50.000 extra salaris is de heffing € 24.750 (49,5%).
Het scheelt dus ruim € 4.000 belasting wanneer het lage VPB tarief wordt toegepast!

Wat moet ik doen?

Als er bij het bepalen van jouw gebruikelijk loon gebruik is gemaakt van de doelmatigheidsmarge zorg er dan voor dat deze naar boven wordt bijgesteld. De Belastingdienst kan gemakkelijk een check uitvoeren door te kijken naar de salarissen die niet zijn gestegen. Voorkom dat de Belastingdienst je voor is én je onnodig wordt geconfronteerd met correcties, belastingrente en eventueel een boete. De Belastingdienst kan dit doen met vijf jaar terugwerkende kracht. 

Heb je vragen over de hoogte van jouw gebruikelijk loon? Neem dan contact op met Camiel Lokkerbol via CamielLokkerbol@JAN.nl.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.