Coachende en adviserende rol ODRA bij energie- vraagstukken ondernemers

22 oktober 2020 09:05

Coachende en adviserende rol ODRA bij energie- vraagstukken ondernemers

Nederland staat voor een enorme opgave. Met het aandeel hernieuwbare energie loopt ons land achter bij andere landen in Europa. Volgens Ruben Vlaander, directeur van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), kan Nederland een impuls geven aan economie en werkgelegenheid met de uitvoering van het Energieakkoord uit 2013 en daarmee de Europese doelen te halen.

Omgevingsdienst Regio Arnhem werkt in opdracht van tien gemeenten in de regio en provincie Gelderland en verzorgt in onze regio de vergunningen, het toezicht en handhaving op het gebied van milieu, bouw en leefomgeving. “We werken aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving”, verduidelijkt Ruben Vlaander. “Maar ons werk verandert. Voorheen kwamen onze toezichthouders bij de bedrijven met een checklist: wat mag wel en wat niet. Nu is onze rol meer die van een adviseur. Uiteraard controleren we bedrijven of ze voldoen aan de wet- en regelgeving. Maar we kijken meer naar wat wel kan, en iets minder naar wat niet mag.”

Verplichte energiebesparing ondernemers

Een van de belangrijkste aandachtgebieden van ODRA is duurzame energie en energiebesparing. Het Energieakkoord voor duurzame groei is een overeenkomst tussen onder meer overheden, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties met het doel de energievoorziening van Nederland duurzamer te maken. Die regelgeving dwingt bedrijven tot actie. “Bedrijven zijn verplicht energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dit zogenaamde Activiteitenbesluit gaat over besparing van energie ongeacht welke vorm, maar met de bijbehorende informatieplicht”, verduidelijkt Ruben Vlaander. Daar gaat het nog weleens mis. Uit de cijfers van ODRA blijkt dat sinds juli 2019 ruim 600 bedrijven zich hebben gemeld “Dat is naar schatting een kwart van de bedrijven die ‘iets moeten met energiebesparing’”, denkt Ruben Vlaander.

Werkbare vergunning

Ondernemers kunnen denken aan maatregelen als ledverlichting, buitenverlichting, isolatie van leidingen en muren, gebruiken van een energiebewakingssysteem, verwarming en ventilatie, en maatregelen voor koelingen, liften, roltrappen. Vlaander geeft aan dat er in Gelderland zo’n drieduizend bedrijven meldingplichtig en tweehonderd bedrijven vergunningplichtig zijn. “Wij kunnen een coachende en adviserende rol vervullen voor deze bedrijven. We kijken mee en geven advies over de route die deze bedrijven kunnen bewandelen”, legt Ruben Vlaander uit. “Maar het is uiteindelijk hun eigen verantwoordelijkheid gevolg te geven aan de wettelijke verplichting. Na verloop van tijd komen we weer langs om te controleren of en hoe de energiebesparende maatregelen zijn toegepast en zo nodig gaan we handhaven. Het doel is een werkbare vergunning die bijdraagt aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.”

Oproep: neem contact op bij hulpvragen

Met ruim 200 medewerkers probeert ODRA alle taken uit te voeren. “De regelgeving wordt alleen maar strenger; alle technologische ontwikkelingen gaan snel. Vandaar dat we onze mensen voortdurend bijscholen op deze gebieden, zodat we kwalitatief goede producten en diensten kunnen blijven leveren en waarbij de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. Zoveel mogelijk samen met bedrijven gaan we op zoek naar de best passende oplossingen”, stelt Ruben Vlaander. “Ik zou ondernemers willen oproepen: Schroom niet om contact op te nemen als u vragen heeft over uw wettelijke verplichtingen om energie te besparen. We staan klaar om u te coachen om die verplichtingen vorm te geven.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 53

6828 HZ Arnhem

Telefoon 026 - 377 1600

E-mail postbus@odra.nl

www.odregioarnhem.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.