Gepubliceerd op 27 maart 2019

Zit er met het FSFE warmpjes bij!

Het FSFE (Fûns Skjinne Fryske Enerzjy) is goed op stoom. Dit fonds, ter stimulering van duurzame energie in Friesland, is vier jaar geleden opgericht. Inmiddels is ongeveer 2/3 van de 90 miljoen euro goedgekeurd (63 projecten). Het accent lag vooral op zon, wind en biomassa projecten.

De verwachting is dat het FSFE de komende jaren een belangrijke rol blijft spelen bij de opwekking van duurzame stroom. Het fonds heeft veel ervaring met financiering op het gebied van zonneweides en -daken en heeft in samenwerking met lokale ontwikkelaars en energie coöperaties standaard faciliteiten opgezet voor Friese ondernemers.

De warmtetransitie

De grote uitdaging voor de komende jaren is de warmte transitie. Ongeveer 50% van CO2 uitstoot is warmte gerelateerd. Dit wordt een belangrijk speerpunt voor het FSFE.  Voorbeelden van warmteprojecten die het FSFE inmiddels heeft gefinancierd zijn:

  • Biovergisting: o.a. verwarming met biogas van de wijk Techum, Leeuwarden
  • Duurzame (ver)bouw: o.a. all electric renovatie van het complex Nije Grun in Leeuwarden
  • Collectieve warmte: o.a. collectieve warmtepomp voor een zorginstelling in Metslawier
  • Publieke warmte: o.a. verwarming van het zwembad de Blauwe Golf met biomassa

Daarnaast is het FSFE betrokken bij grote warmteprojecten, zoals geothermie of industriële gasverbruikers in Leeuwarden. De onzekerheden van grote warmteprojecten moeten worden gemanaged, maar de potentie is groot.

Bij dit soort grote warmteprojecten gaat het om forse investeringen, vaak inclusief een duur warmtenet. Daardoor ontstaat een kip-ei probleem. Het risico om te investeren is groot zolang het niet zeker is dat warmte kan worden verkocht, bijvoorbeeld aan woningcorporaties. Anderzijds willen de afnemers van duurzame warmte geen contract sluiten zolang het niet zeker is dat het project slaagt.  Het FSFE is inmiddels gestart met twee pilots om dit kip-ei probleem te doorbreken, deze initiatieven zijn GreenVis en Kelvin.

Die “optimale” keuze kan over 10 jaar gemaakt worden nadat we wellicht met een semi optimale oplossing wel op korte termijn impact en rendement hebben gemaakt.

In tegenstelling tot wat veelal wordt geroepen, hebben de meeste technieken zoals warmtepompen en biomassa een terugverdientijd van minder dan 10 jaar. Onze visie is dat je nu al decentraal moet beginnen. Inderdaad, een duurzame oplossing zal over tien jaar nog goedkoper zijn. Maar laten we nu niet bang zijn dat we een “suboptimale” keuze maken. Het is nu al mogelijk om impact te maken met maatregelen, zonder dat dit duurder is dan “niets doen”.  Het FSFE kan hierbij ondersteunen.

Wij als FSFE willen vandaag nog de warmtetransitie faciliteren. Het FSFE staat naast de ondernemer om een rendabele business case te bouwen en de juiste partijen met elkaar te koppelen. Een zichtbare trend in het aanbieden van warmte is het opzetten van een zogenaamde ESCO, Energy Service Company. Een mooi voorbeeld van zo’n ESCO die het FSFE heeft gefinancierd is de Energie Fabriek op industrieterrein de Zwette.

Benieuwd hoe het FSFE uw warmtevraag kan beantwoorden? Neem dan contact op met  Jan Harmen Witzenburg, FSFE investment manager Warmte: janharmen@fsfe.frl