Gepubliceerd op 19 juni 2018

“Regio Arnhem biedt volop kansen voor circulair ondernemen”

Op initiatief van Jan Ummenthum, directievoorzitter van Rabobank Arnhem en Omstreken, werd vorig jaar april een uitgebreid onderzoek gestart naar het economisch toekomstperspectief van de regio Arnhem. De beginvraag van het onderzoek was: “Hoe ziet de regio Arnhem er over tien jaar uit?”. De conclusies werden samengevat in het rapport ‘Arnhem Connect’.

Jan Ummenthum: “Een van de meest belangrijke uitdagingen uit het onderzoek heeft betrekking op de circulaire economie. Gegeven de aanwezigheid van grote energiebedrijven zou de regio Arnhem ook een voortrekkersrol moeten nemen in de energietransitie. In het verlengde van dat gegeven hebben wij KPMG als partner in de Rabobank Circular Economy Challenge de opdracht gegeven om een regionale scan uit te voeren naar onder andere de afval- en grondstoffenstromen in de regio. Dominant hierin waren de sectoren industrie; gezondheids- en welzijnszorg; handel, vervoer & opslag en bouw & vastgoed. Met de scan zijn de kansen voor ondernemers aan het licht gebracht. Daarnaast geeft de analyse inzicht in de economische karakteristieken van de regio, de belangrijkste grondstoffenstromen en de mogelijkheden tot samenwerken om circulaire ideeën naar een business case uit te werken. In oktober hebben we bij Alliander in Duiven de uitkomsten gepresenteerd.”

Rabobank Circular Economy Challenge

Volgens Jan Ummenthum zal circulair ondernemen een steeds grotere rol krijgen in de vernieuwing van de Nederlandse economie. “Wij zien meer en meer bedrijven die bij het productontwerp en in de bedrijfsvoering aandacht besteden aan het terugwinnen en efficiënt gebruiken van grondstoffen en materialen. Als coöperatieve bank willen wij een bijdrage leveren aan deze ontwikkelingen. Vanuit die gedachte zijn we de Rabobank Circular Economy Challenge gestart. In de regio Arnhem Nijmegen nemen ruim 20 bedrijven – allemaal koplopers in hun branche – deel aan de challenge. Samen met KPMG en MVO Nederland zijn hun circulaire kansen in kaart gebracht. Afgelopen januari hebben we tijdens een bijeenkomst de ingebrachte ideeën besproken en uitgediept. Een voorbeeld: Hoornstra Infrabouw heeft de Challenge omarmd. Samen met de specialisten van de Rabobank en KPMG onderzochten zij waar ze mee aan de slag konden gaan. Het resulteerde in een pilot: op bouwlocaties komt veel puin vrij. Dat puin moet vervolgens weer afgevoerd worden naar een specialistisch bedrijf. Dat betekent vervoersbewegingen en uitstoot van CO². Hoornstra bedacht dat het puin ook op de locatie kan worden afgebroken. Dat blijkt mogelijk en wordt inmiddels als proef uitgevoerd. Dit is slechts een voorbeeld van hoe je als bedrijf door iets dieper en verder na te denken over je bestaande bedrijfsprocessen kunt inspelen op de kansen die circulair ondernemen biedt.”

Eierschalen

Een ander voorbeeld. Ook Ter Heerdt Kuikens & Hennen liet zich tijdens de bijeenkomst bij Alliander inspireren. Binnen het bedrijf is er sprake van een keten van broedeieren. Broedeieren waar een kuiken uit komt en broedeieren waar geen kuikens uit komen.

Nu wordt met de tweede categorie niets gedaan, ze eindigen bij het afval. Ze bevatten naast een eventueel embryo ook hoogwaardige eiwitten waar je misschien toch iets mee kunt doen. Ook voor de eierschaal zijn nieuwe toepassingen te bedenken. In een challenge zijn eierschalen gebruikt als grondstof voor plastic schaaltjes voor vleeswaren. Volop mogelijkheden dus.

Beweging

Donderdag 17 mei vond in Nijmegen de slotmanifestatie plaats van de Rabobank CE Challenge. “Alle deelnemers konden daar pitchen. Voor ons als Rabobank houdt het daar niet mee op. In 2018 willen we 100 bedrijven hun bedrijfsprocessen circulair laten inrichten. Ondernemers die geïnteresseerd zijn, nodigen wij van harte uit om contact op te nemen met onze specialisten. Er is heel veel mogelijk, dus ik zou zeggen: grijp uw kans en lever een bijdrage aan de transitie van lineaire naar circulaire economie. Daar heeft iedereen uiteindelijk baat bij.” «

Informatie:
Het rapport is online te vinden via het adres www.rabo.nl/arnhem/CEChallenge
Informatie over de Rabobank CE Challenge is te lezen via www.rabobank.com/ceRabobank

Arnhem
Mr. D.U. Stikkerstraat 11
Telefoon 026 – 37 14 33 33
www.rabobank.nl/arnhem