Gepubliceerd op 10 juli 2017

Ondernemers vriendelijk aanbesteden 
in Enschede

Afgelopen maand is de circulaire koffievoorziening gemeenten Enschede en Losser ingericht. Hier is een bijzonder proces aan voorafgegaan. Ondernemers kregen alle ruimte om zich op hun vakmanschap te onderscheiden.

Aanbesteden vormt voor veel ondernemers een ondankbaar deel van hun werk. Meestal is vooraf alles al bedacht en uitgewerkt tot achter de komma. 
Ook een Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) waarbij er geen ontwikkelruimte meer is, gaat eigenlijk gewoon om de laagste prijs. Niet waar het de “Warme en Koude dranken aanbesteding in Enschede en Losser” betrof. Hier is gebruik gemaakt van de Rapid Circular Contracting methodiek, waarbij de opdrachtgever vooral haar ambities weergeeft en de markt uitdaagt om aan te tonen waarom zij de juiste partner is om hier samen met de opdrachtgever een excellente oplossing voor te ontwikkelen. 
Hier wordt dus niet de opdracht aanbesteed, maar gaat het om het selecteren van de meest geschikte partner, of een coalitie van partijen, die aanvullend aan elkaar een optimaal resultaat kunnen realiseren. 
Rapid Circular Contracting is een vorm van innovatie gericht inkopen, waarbij eveneens vanuit circulaire economie wordt gezocht naar de meest optimale resultaten. Aangezien geen enkel bedrijf in haar eentje circulair kan zijn, is het noodzakelijk om samen te werken en elkaar te ondersteunen in het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en bijpassende businessmodellen.

Deze methodiek is ontwikkeld door de Stichting Circulaire Economie in samenwerking met KplusV. Zij hebben samen de gemeente ondersteund bij het benoemen van de ambities en het uitvragen aan de markt. Met verbluffende resultaten tot gevolg. Verschillende aanbieders hebben zich van hun allerbeste kant laten zien. Helaas kan er maar één winnen. In dit 
geval is dat Douwe Egberts geworden. 
Zij hebben een heel scala aan circulaire ideeën ingebracht, o.a. rond het koffiemeubel, koffiedroes, bekertjes en machines. Naast verschillende trajecten 
met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Nadat zij als beste uit de selectie kwamen hebben DE en de gemeente samen de meest geschikte oplossingen uitgewerkt en geïmplementeerd.

Deze manier van werken spreekt ondernemers erg aan. Ruimte voor innovatie betekent ook volle aandacht voor vakmanschap. Niet duwen op de laagste prijs, maar leveren van waarde voor een plafondbedrag. Niet moeten voldoen aan minimale criteria, maar uitdagen op excellentie. Het lijkt zo logisch, maar het vraagt lef. Enschede deed het en wordt beloond met heerlijke koffie!
Inmiddels wordt Rapid Circular Contracting ook toegepast in o.a. Grond- Weg- en Waterbouw, meubilair en ICT. «

KplusV

www.kplusv.nl