Gepubliceerd op 13 maart 2017

Het paard als spiegel voor je ontwikkeling

Veel managers en ondernemers werken volgens het principe: denk na, maak een plan, voer uit….volgende project! “Stilstaan bij jezelf heeft bedrijfskundig gezien een hoge ROI (return on investment)!……..toch is het in de praktijk minder gewoon dan het plegen van onderhoud aan machines….” Tijd voor het echte werk! Tijd voor persoonlijke ontwikkeling als duurzaam instrument voor vitaal werken!

Toen ik in een fase zat waarin ik het (te) druk had en weinig zaken liepen zoals ik wilde, waren ook mijn paarden nogal lastig. Op een middag viel bij mij echter het welbekende kwartje….ik zat op mijn paard en het rijden wilde voor geen meter, ik baalde, gooide de teugels los en wilde een nieuw plan bedenken. Opeens voelde ik mijn paard uitademen en kwam ik tot het inzicht dat het tijd was voor mij dat ook maar eens te doen. Vanuit deze ontspanning ging het rijden opeens veel beter en dat motiveerde mij dit ook in mijn werk toe te passen. Een inzicht dat voor mij het verschil heeft gemaakt!

Een kijkje in de spiegel
Paarden zijn van nature bijzonder getalenteerd in het lezen van lichaamstaal. Dit zorgt ervoor dat ze ons als mensen feilloos een signaal afgeven over ons gedrag, ons gevoel en de mate waarin er afstemming is tussen deze twee (congruentie). Paarden doorzien onze (on)bewuste maskers en geven ons een kijkje in de spiegel.

Waarom paarden
Voor een paard als kuddedier is onduidelijkheid in het contact met de ander (zowel paard als mens) onveilig. Een onveilige situatie is voor een paard als prooidier een groot risico. Heldere communicatie, vertrouwen en duidelijkheid over zaken als leiderschap en taakverdeling is voor hen van levensbelang. Dus daar waar woorden, gevoelens en gedrag bij mensen niet congruent zijn, voelt een paard dit feilloos aan. Dit maakt hen tot effectieve partners op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Automatische piloot
Iedereen heeft in de loop der tijd patronen ontwikkeld die nodig zijn om iets te bereiken. Soms gaan we echter zo op de automatische piloot dat we ons onvoldoende bewust zijn van de effectiviteit van die patronen. Een patroon loslaten is best lastig. De activiteiten met de paarden dienen als metafoor voor je handelen in je werk, de paarden geven een pure reactie op je handelen. Ze helpen je bewust te maken van hetgeen mogelijk vanuit je onderbewuste je handelen bepaalt. Immers 80% van ons handelen komt voort uit ons onderbewustzijn; slechts 20% sturen we aan vanuit ons bewustzijn. Paarden zorgen ervoor dat je in verbinding blijft met jezelf. En dat is heel effectief voor je persoonlijke ontwikkeling!

Stilstaan is vooruitgang
Een directeur van een accountantskantoor had een coachvraag gericht op het zicht te krijgen op energie nemende en energie gevende patronen. Het paard gaf feedback door bij de coachee weg te lopen als deze opeenvolgend snel met nieuwe acties kwam richting het paard. Vervolgens ging de coachee achter het paard aan. Door over dit patroon te spreken en te experimenteren met het meer gelegenheid geven aan het paard om met een reactie te komen, ervoer de coachee dat dit minder energie van hemzelf vroeg en dat het meer inspirerend werkt voor de samenwerking in het geheel. “De paarden hebben me een kijkje in mezelf gegeven en hebben me geleerd dat stilstaan me vooruitbrengt.” «

Petra van der Zee is bedrijfskundig en hrm opgeleid en werkt sinds jaar en dag als interim hrm- en organisatieadviseur en als coach.

Meer informatie:
www.paardalscoach.com
www.imovera.nl

Onze partners