Gepubliceerd op 25 oktober 2017

“Leven lang leren blijft noodzaak”

Bij de start in 2014 werd gesteld dat SCALA Flevoland eind 2017 op eigen benen zou moeten staan. Dat moment is inmiddels aangebroken. De contouren van de verzelfstandigde organisatie zijn zichtbaar. De naam SCALA blijft gehandhaafd, maar staat voortaan voor Samenwerkings College Amsterdam Lelystad Airport.

Het andere onderdeel dat gaat verzelfstandigen is TecTal (werktitel voor Techniek en Talent).
Via TecTal wordt concreet invulling gegeven aan de roep om mensen klaar te stomen voor technische, facilitaire, logistieke en diverse luchtvaartgerelateerde beroepen. Op het vlak van onderwijs is geen nieuwe opleidingstak in het leven geroepen, maar is er nauwe samenwerking met het ROC van Amsterdam en ROC Flevoland. Een vanzelfsprekende combinatie omdat bij deze instellingen al de nodige knowhow aanwezig is.

Overigens staan bij de werving van de toekomstige arbeidskrachten niet zaken als kennis en knowhow voorop, maar het gaat vooral om houding en gedrag. Dat heeft ermee te maken dat SCALA Flevoland ervan uitgaat dat de medewerkers van bedrijven zich voortdurend moeten blijven ontwikkelen, omdat de banen van nu over tien jaar volledig anders zullen zijn.

Aansluiting vraag en aanbod
SCALA is in het leven geroepen, omdat in 2019 de eerste passagiersvluchten op de verlengde baan van Lelystad Airport zullen landen. De bedrijven op de luchthaven en andere ondernemingen kunnen bij SCALA aangeven wat ze nodig denken te hebben om op deze nieuwe ontwikkeling in te kunnen spelen. “Het gaat vooral om de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van Flevoland”, zegt Piet Mathôt, projectleider opleidingen bij SCALA Flevoland. “Dat doen we door het ontwikkelen, organiseren en programmeren van verbindingen tussen bedrijfsleven, 
onderwijs en arbeidsmarkt vanuit de 
luchthaven en aanverwante industrie.

We vervullen een schakelfunctie tussen onderwijs en bedrijfsleven. De afgelopen paar jaar zijn er al mooie samenwerkingen tot stand gebracht en daar bouwen we op voort.”

Samenwerkingsovereenkomst

Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerkingsovereenkomst met de dienstverleners Viggo, Asito en G4S. Samen met SCALA is een compleet nieuwe opleiding tot stand gekomen. Piet Mathôt: “Ik vertelde deze bedrijven dat ze mede zelf de inhoud van de opleiding konden bepalen. Daardoor werd men erg enthousiast en ligt er nu een overeenkomst.” Het is dus duidelijk de bedoeling dat de bedrijven invloed hebben op het onderwijsprogramma en daar ook concreet een bijdrage aan leveren, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van werkruimte om in de praktijk te leren.”

Dennis Grimbergen (directeur TecTal): “Wij willen mensen met talent klaarstomen voor bijvoorbeeld techniek, omdat er grote behoefte is aan technische vakmensen. Bij SCALA betekent dat ze – bij gebleken geschiktheid – meteen gaan werken en aanvullend het benodigde onderwijs krijgen. Dat gaan we via TecTal in de markt zetten. Bij ons staat ‘een leven lang leren’ voorop. Daarnaast heeft gekwalificeerd personeel met de juiste mentaliteit een aanzuigende werking op nieuwe bedrijven. We willen niet alleen jongeren, 
maar ook volwassenen opleiden voor beroepen van de toekomst.”

Juiste medewerkers
“Dat doen we door goed naar het bedrijfsleven te luisteren”, vervolgt Dennis Grimbergen. “Waar liggen volgens het bedrijfsleven kansen? Aan wat voor soort personeel hebben zij straks behoefte? Door daar nu al met het onderwijs op in te springen, beschikken ze – als de tijd er rijp voor is – over de juiste medewerkers.”

Piet Mathôt vult aan: “En juist mbo-trajecten kenmerken zich door een praktische combinatie van leren en werken. Door onze uitgebreide kennis en ervaring kunnen we zo goed als altijd een oplossing op maat bieden, waarbij we altijd uitgaan van ‘training on the job’. Theorie moet echt wat toevoegen. Docenten moeten echt kunnen aangeven wat de meerwaarde van de theorie is.” «

SCALA Flevoland

Emoeweg 5, 8218 PC Lelystad Airport
Telefoon 0320 – 41 97 65
Dennis Grimbergen 
(dennis.grimbergen@scalaflevoland.nl of 06 – 44 15 43 04)
Piet Mathôt (piet.mathot@scalaflevoland.nl of 06 – 51 11 15 71)
www.scalaflevoland.nl


Onze partners