Doe een beroep op MKB Fonds Drenthe!

Bent u een ambitieuze ondernemer in Drenthe die een innovatief idee voor uw bedrijf heeft of een concept voor groei? Dan komt u voor de financiering van deze initiatieven mogelijk in aanmerking voor ondersteuning door het MKB Fonds Drenthe.

Het MKB Fonds Drenthe is een laagdrempelig investeringsfonds voor kansrijke initiatieven die bijdragen aan groei van de Drentse werkgelegenheid. Via het fonds worden (achtergestelde) leningen en participaties verstrekt aan innovatieve ondernemers en ondernemers die willen groeien. Het fonds is bedoeld voor zowel starters als bestaande ondernemingen en bestaat in feite uit twee fondsen: één voor innovatieve ideeën en één gericht op ontwikkeling en groei.

Winnaars van morgen
Het fonds is bijna drie jaar geleden in de markt gezet door de Provincie Drenthe en wordt uitgevoerd door de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). “Het is een revolverend fonds waarvoor de provincie dertien miljoen euro heeft uitgetrokken”, zegt Investment Manager Dave de Groot. “Financieringen worden vooral verstrekt op basis van achtergestelde leningen. Daarbij gaat het om bedragen tussen tienduizend en anderhalf miljoen euro.”Dave herinnert zich nog heel goed welke opdracht de provincie hem destijds meegaf. “Dat was: investeer in Drentse bedrijven en maak ze de winnaars van morgen. Zorg voor groeiende werkgelegenheid en zorg ervoor dat andere potentiële investeerders mee durven te investeren. En zorg er ook voor dat over een aantal jaren die dertien miljoen euro er nog is aan uitzettingen. Dat was een mooie uitdaging.”

Capaciteitsuitbreiding
Het MKB Fonds heeft de afgelopen tweeënhalf jaar mooie resultaten geboekt. Er is in die periode 24 investeringen gedaan. Om Dave wat te ontlasten én om het fonds nog beter in de markt te zetten, is eerder dit jaar besloten de personele bezetting te verdubbelen. Sinds 1 april is Emmy Saimi-Roozeboom ook in de functie van Investment Manager actief voor het fonds. Zowel Dave als Emmy heeft veel ervaring in de financiële dienstverlening. Beiden waren jaren werkzaam in het bankwezen.

Spelregels
Dave en Emmy wijzen erop dat het MKB Fonds Drenthe een aantal duidelijke spelregels kent. Zo moet het gaan om Drentse initiatieven, is het van belang dat er op termijn een verdienmodel voor het bedrijf in zit en is maatschappelijk rendement – denk aan werkgelegenheid – een belangrijk uitgangspunt. Verder moet er altijd sprake zijn van cofinanciering, moet aan een idee een goed businessplan ten grondslag liggen en moet het bedrijf een stabiel en goed management hebben.

“Gemiddeld krijgen we ieder jaar ruim honderd aanvragen”, weet Dave. “De beoordeling van de aanvragen doen we in eerste instantie zelf. Voor de uiteindelijke goedkeuring is er een onafhankelijke investeringscommissie, die bestaat uit drie ervaren afgevaardigden uit het bedrijfsleven.”

Informatiebron
Emmy geeft aan dat ze graag in gesprek gaan met ondernemers. “Wij nemen graag de plannen met hen door”, licht ze toe. “Indien nodig attenderen wij ook op andere aanvullende mogelijkheden als subsidies en op andere marktpartijen. Het gaat ons er niet om dat wij zelf zoveel mogelijk financieren, maar dat goede plannen doorgang kunnen vinden. Het is mooi als het MKB Fonds Drenthe het vliegwiel kan laten draaien…” «

MKB Fonds Drenthe
www.mkbfondsdrenthe.nl

Tekst: Harry Knevelbaard / Fotografie: Gerrit Boer

Onze partners