Gepubliceerd op 5 april 2019

De mens achter de cijfertjes

Ik merk dat wanneer je niet oppast, je zomaar hele dagen in kantoor of in vergaderingen zit waarbij het gaat over beleid, plannen en financiën. Allemaal goed bedoeld en noodzakelijk, maar vaak net iets te ver van de praktijk. Soms heb ik van dat soort momenten waarbij de miljoenen en percentages over de tafel vliegen, maar waarbij het pas concreet wordt wanneer je je weer even realiseert dat er mensen achter al die getallen zitten.

Ziekteverzuimpercentages is er zo eentje. Wij kennen als bedrijf een hoog ziekteverzuim, te hoog eigenlijk. Maar dat percentage daalt gelukkig en nadert nu het landelijk gemiddelde. Mooi. Tot je het percentage in echte mensen omzet en je je realiseert dat er een paar honderd mensen binnen de organisatie (van 2500 medewerkers!) iedere dag vanwege ziekte niet aanwezig is. De vraag is dan heel concreet wat je gaat doen om die collega’s te ondersteunen en te kijken hoe het verzuim kan dalen. En dus niet alleen te kijken naar een daling van een percentage.

Het verhaal achter de cijfertjes

Ander voorbeeld over het verhaal achter de cijfers. Vorige maand  presenteerde de FNV haar lokale monitor over de stand van het sociaal beleid van gemeenten. De gemeente Arnhem kreeg daarin een compliment voor de stappen die zij onder andere met het werkgeversservicepunt en Scalabor zet. Hartstikke goed en een mooie stimulans. Als minpunt werd echter genoemd dat er 180 mensen afgelopen jaar zonder loon aan het werk waren. Dat is natuurlijk niet goed. Maar waar het over ging was dat er 180 mensen met behoud van uitkering in trajecten zaten van 6 tot 9 maanden, betaald door de overheid, in het kader van begeleiding richting werk. Dat is weer een heel ander verhaal.

Wat gaan we doen?

Zou ik mijn dagen kunnen vullen met besprekingen over beleid en plannen over wat we zouden moeten of gaan doen? Dat heeft een toegevoegde waarde, maar op een bepaald moment gaat het vooral over het uitvoeren van die plannen. Wat gaan we nu concreet doen? In ons geval, hoe begeleiden we zoveel mogelijk mensen naar zo passend mogelijk werk? Het lastige dan is dat wanneer je wel gaat uitvoeren en snelheid probeert te maken, je vaak wordt teruggefloten omdat het beleid nog niet af is of omdat je je daarmee op iemand anders zijn terrein begeeft. Terwijl in mijn gedachte het doel moet blijven om vacatures in te vullen en mensen aan het werk te krijgen! En snelheid en actie dus gewenst is!

Waar het echt om gaat

Als ik teveel van dit soort besprekingen heb over beleid en financiën moet ik er soms even tussenuit. Als balans ben ik dan ook veel in het bedrijf. Rondlopen op de afdelingen verpakkingen en montage, meekijken bij de logistiek, een bezoek brengen aan de kwekerij en aan de Intratuin (die er deze lente  fantastisch bij liggen!). Het houdt niet alleen mij met beide voeten op de grond, maar het maakt continu zichtbaar waar het echt om gaat – mensen!

Marcel Hielkema (48)  is directeur-bestuurder van Scalabor, het arbeidsontwikkelbedrijf van Midden-Gelderland. Daarnaast is hij ondermeer voorzitter van VNO-NCW Midden. Marcel houdt wekelijks een blog bij: http://www.scalabor.nl/vandaag/

T: @MJAHielkema

M: m.hielkema@scalabor.nl.

Onze partners