Gepubliceerd op 3 oktober 2018

Firm of the Future schrijft klimaatplan voor de provincie

In opdracht van de provincie Gelderland schreef Els Martijn, algemeen directeur van Firm of the Future, het Provinciaal Klimaatplan. Het is bedoeld voor de eigen bedrijfsvoering, het wagenpark, alle gebouwen en voor alle werknemers van de provincie.

Els Martijn: “De provincie Gelderland heeft de ambitie om in 2030 als organisatie 100 procent klimaatneutraal te zijn. Om dat doel te bereiken, hebben wij vier scenario’s onderzocht en vervolgens concrete maatregelen geformuleerd. We hebben onderscheid gemaakt in 5 thema’s: gebouwen, leveranciers, afval, vervoer en gedrag. Centraal in alles staat gedragsverandering. Om de klimaatdoelstellingen te bereiken, zijn zowel grote als kleine stappen te nemen. Met ons plan willen we de medewerkers motiveren en stimuleren en de tools aanreiken.”

160 concrete maatregelen

Holle frasen en vaag taalgebruik: Els Martijn moet er helemaal niets van weten. “Nee, daar hou ik niet van en daar heeft ook niemand wat aan. Bij het schrijven van het plan hebben we met de nodige realiteitszin naar de materie gekeken. Je kunt wel van alles willen, maar het moet ook haalbaar zijn. Bovendien moest duidelijk naar voren komen waar we het over hebben want iedereen roept tegenwoordig iets over klimaatneutraliteit en duurzaamheid. Door de technologische ontwikkelingen die heel snel gaan, is het resultaat van lange termijnacties niet eenduidig te voorspellen. Bij het opstellen van het klimaatplan zijn we dan ook uitgegaan van de technologische kennis die we nu hebben. Uiteindelijk staan in het klimaatplan 160 concrete maatregelen.”

Creatief

Els Martijn: “Een voorbeeld: onder het thema afval staat het minimaliseren van alle afvalstromen centraal, een behoorlijke reductie. We zetten in op het beter scheiden van afval, het voorkomen van voedselverspilling door onder andere locale producten te bestellen, het verbannen van plastic, het aanbieden van meer plantaardige eiwitten en het minimaliseren van restafval. Live op maat koken, dus geen standaard lunchpakketten en dergelijke, zorgt alleen al voor een aanzienlijke CO2 vermindering. Om medewerkers te stimuleren om anders met het restafval om te gaan, vragen we ze bijvoorbeeld om een kunstwerk te maken van het restafval, een ludieke actie die hopelijk stemt tot gedragsverandering en bewustwording.”

Zonnepanelen

De provincie Gelderland heeft veel gebouwen in beheer zoals opslagloodsen voor strooizout. “Het terugdringen van het energieverbruik van de gebouwen vergt investeringen op het gebied van onder andere isolatie, ledverlichtingsinstallaties, installeren van warmtepompen, en het plaatsen van zonnepanelen. Dat hoeft natuurlijk niet allemaal in een keer en stel op sprong te gebeuren, maar kan het beste worden opgepakt als een gebouw toch al aan een renovatiebeurt toe is. Zo bespaar je overbodige kosten.”

Sacha de Boer

Van 8 t/m 11 oktober wordt het klimaatplan tijdens de Parade van de Duurzaamheid verder uitgelegd. Er zijn dan uiteenlopende activiteiten die een link hebben met duurzaamheid. Zo komt Sacha de Boer, onder ander fotografe voor National Geographic, vertellen over haar reis naar de Noordpool en haar betrokkenheid bij duurzaamheidsvraagstukken.”

Economisch welzijn

Els Martijn en haar collega’s van Firm of the Future zijn experts op het gebied van sustainable strategieën, bio-based innovatie en veerkrachtige organisaties. “Wij sturen aan op gedrag en helpen bedrijven en overheden met hun klimaatdoelen. Waar in en vooral wanneer moet je wat investeren? Daarbij gebruiken wij Biomimicry (de leer van de natuurwetenschappen) als techniek in en zetten wij in op integrale sustainability, dat is een natuurlijke aanpak die zijn kracht ruimschoots heeft bewezen.” «

Els Martijn
Firm of the Future BV
Secoya Tribes Papendorp
Papendorpseweg 95
3528 BJ Utrecht
Telefoon 030 – 307 13 17
www.firmofthefuture.nl

Onze partners