Gepubliceerd op 11 december 2019

Hoe blijven we wendbaar in een flexibele arbeidsmarkt

Een belangrijk kenmerk van de huidige arbeidsmarkt, en dat is soms moeilijk te rijmen, is de impact van overheidsbesluiten. Aan de ene kant zien we dat de politiek alles op alles zet om iedereen mee te laten doen, aan de andere kant wordt dezelfde politiek geconfronteerd met het omvallen van goede vaklui door de stikstofcrisis of goede zzp’ers met weinig vangnet die in een uitkeringssituatie terechtkomen. Dit brede vraagstuk raakt de hele beroepsbevolking en confronteert ons hoe kwetsbaar de markt is en hoe snel het kan gaan: duurzame inzetbaarheid van mensen is dan ineens een zeer actueel onderwerp geworden.

Duurzame inzetbaarheid gaat voor ons veel verder dan alleen mensen zo lang mogelijk op één plek te behouden. Het vraagt extra inzet om mensen ook van werk naar werk te begeleiden. Dit doen we in onze arbeidsmarktregio samen met werkgevers en ondernemers: welke competenties vraagt de toekomst en hoe kunnen we snel anticiperen op onverwachte wendingen in de markt, zodat we zowel werkgevers als werknemers goed kunnen begeleiden en adviseren. Als iemand zijn functie niet kan behouden dan pakken we dat samen op met de werkgever en begeleiden we de inzetbaarheid binnen het eigen bedrijf of binnen een andere organisatie.

Vanuit onze doelstelling richten we ons daarbij niet alleen op het maken van de match, maar streven we ook naar vitale inzet van alle mensen in de regio Midden-Gelderland: parttime, fulltime, van werk-naar-werk of stapelbaan. We werken hiervoor nauw samen met ondernemersverenigingen, werkgevers, VNO-NCW, onderwijs en gemeenten. Zo kunnen we adequaat schakelen en ervoor zorgen dat de overschotten in de ene branche de tekorten in de andere branche kunnen dekken.

Dat de arbeidsmarkt steeds flexibeler wordt maar ook kwetsbaar kan zijn, blijkt ook uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Het leidt deels tot meer vaste banen maar deels ook tot uitstroom van kwetsbare mensen. Laten we geen illusie maken dat de toekomst er anders uit ziet. Het is voor ons allen de uitdaging onze blik op vandaag, morgen maar vooral op overmorgen te blijven richten.

Angèle Welting
Directeur Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland
Telefoon 06-24942369
E-mail a.welting@wsp-mg.nl
Twitter (@wspmiddengelderland)
www.wsp-mg.nl