Gepubliceerd op 16 februari 2018

Achterhoek op weg naar circulaire- en precisielandbouw

De agrarische sector is sterk vertegenwoordigd in de Achterhoek en volop in beweging. In het kader van de Achterhoekse Toekomst Toer gaan zo’n zestig geïnteresseerde Achterhoekers woensdag 21 februari de duurzame vernieuwingen in de landbouw met eigen ogen bekijken.

Vruchtbare Kringloop, Kunstmestvrije Achterhoek, Smart Farming
Tijdens de reis krijgen zij te zien wat er op dit gebied al gebeurt in onze regio; het zijn bouwstenen voor de toekomstagenda van de Achterhoek.

De groep gaat op bezoek bij Maarten Harmsen, agrariër in Hengelo (Gld.). Hij neemt deel aan het project Vruchtbare Kringloop en geeft uitleg over precisielandbouw. Daarna volgt een bezoek aan Groot Zevert Vergisting in Beltrum, de eerste Nederlandse ‘Groene Mineralen Centrale’ en deelnemer aan het project Kunstmestvrije Achterhoek. Tenslotte bezoekt de groep melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo (Gld.), een schone en rendabele melkveehouderij die ernaar streeft de belasting voor het milieu tot een minimum te beperken.

Ook studenten van AOC Oost en Aeres Hogeschool komen aan het woord over praktijkleren en hun deelname aan verschillende initiatieven voor de landbouw van de toekomst.

Henk Jolink, bestuurslid van LTO Noord regio Oost, is reisleider. De reis is mede tot stand gekomen door een samenwerking tussen AOC Oost, Kenniswerkplaats Achterhoek en Achterhoek 2020.

NB De reis is volgeboekt – aanmelden is niet meer mogelijk.

Onderschrift foto’s: Het bedrijf Groot Zevert verwerkt mest tot onder meer biogas, dat via een 5 km lange transportleiding wordt geleverd aan Friesland Campina in Borculo. Hier wordt uit biogas energie gemaakt voor de productie van melkpoeder en ingrediënten voor kindervoeding. Een Groene Mineralen Centrale bij de vergister zorgt voor de terugwinning van nutriënten en fosfaat-arme organische stof, die aan boeren in de regio geleverd wordt.

Onze partners