Zonnepanelen op landbouwgrond bieden allerlei kansen

26 mei 2023 10:49

Zonnepanelen op landbouwgrond bieden allerlei kansen

Al decennialang is bekend dat wij als mensheid niet op de huidige voet door kunnen gaan, willen we de aarde een fijne, leefbare planeet houden. Terwijl de ene na de andere giftige stof in producten is verboden, blijkt intussen vooral de toename van CO2 in de atmosfeer het grootste probleem. Hoewel dit broeikasgas van nature aanwezig is in de lucht, zorgt een toename voor opwarming van de aarde met nadelige gevolgen zoals een stijgende waterspiegel, extremer weer en een veranderd klimaat. Vooral de verbranding van fossiele brandstoffen zorgt voor een toename van CO2. Hoog tijd om hier iets aan te doen, bijvoorbeeld door duurzame energie met behulp van zonnepanelen op te wekken.

Goed op weg met zonne-energie

Lange tijd is met de kennis over onze rol in klimaatverandering weinig tot niets gedaan. Omdat echter steeds duidelijker wordt dat er echt actie ondernomen moet worden, is de energietransitie de afgelopen jaren behoorlijk aangezwengeld. Willen we de klimaatdoelen die zowel op nationaal als internationaal niveau zijn afgesproken halen, dan moeten we echt aan de slag. Er zijn al goede stappen gezet. Zo bleek onlangs uit onderzoek van Dutch New Energy Research dat Nederland koploper in Europa is op het gebied van zonnepanelen. Intussen maakt maar liefst een kwart van de woningen gebruik van zonne-energie.

Alternatieve plaats voor zonneparken: landbouwgrond

Helaas blijkt ook dat hier al een groot deel van de winst gehaald is. In de praktijk zijn namelijk lang niet alle dakvlakken geschikt voor zonnepanelen. Zeker niet om heel Nederland van voldoende duurzame energie te voorzien. Gelukkig zijn er wel alternatieven. Veelbelovend zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden voor zonnepanelen op landbouwgrond.

Hoewel dit een heet hangijzer lijkt te zijn in de verhitte discussie over de grootte en de invulling van de agrarische sector in ons land, biedt het juist ook kansen. Ons land bestaat voor twee derde uit landbouwgrond, en meer dan de helft van de boeren heeft geen opvolger. Dergelijke oppervlaktes inzetten voor de opwekking van duurzame energie lijkt dan ook niet meer dan logisch. Interesse? Bekijk dan eens de projecten van de toonaangevende zonneparkontwikkelaar op landbouwgronden Chintsolar.

Een win-winsituatie

Nog niet iedereen is overtuigd van de voordelen van zonnepanelen op landbouwgrond. Zo sprak de Tweede Kamer vorig jaar nog haar zorgen uit over het verdwijnen van landbouwgrond. Dit valt in de praktijk wel mee, zo blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is uitgevoerd. Een scenario waarbij in 2050 zonne-energie 25 tot 30 procent van de totale energiebehoefte voor zijn rekening neemt, is slechts een half procent van de huidige agrarische gronden nodig. De opbrengst van zonnepanelen is tientallen malen hoger dan de opbrengst van het verbouwen van energiegewassen zoals mais voor de productie van bio-ethanol. Ook interessant: de grondwaarde verdriedubbelt bij een bestemmingswijziging van landbouw naar zonnepark.

Tot slot wordt er steeds meer kennis en ervaring opgedaan met zogenaamde dubbelfuncties van zonneparken. Zo kunnen in een zonnepark ook prima schapen grazen, en kunnen zonnepanelen geplaats worden boven bepaalde fruit- en groentegewassen.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.