Zeven Transitietips

12 maart 2019 09:22

Zeven Transitietips

Onlangs mocht ik een praatje houden over transitie voor een van de grootstedelijke colleges van B&W. Dat heb ik gedaan aan de hand van zeven Transitietips. Die wil ik bij deze graag delen.

  • Zet een stip op de horizon. Waar wil je staan in 2030 en dus in 2025. Hoe ziet dat eruit, hoe ruikt dat, hoe voelt dat? Wat betekent dat. Om daar te komen: werk samen aan een visie op duurzaamheid en circulariteit inclusief sociale betrokkenheid.;
  • Verknoop de drie transities waar we voor staan: klimaat, energie en circulair. Hoe ga je deze als raad, als stad, als burgers, als bedrijven gezamenlijkheid organiseren. Over de huidige collegeperiode heen. Stel in het licht hiervan een concrete en haalbare transitieagenda en -route op. Bouw geen ‘Ladder to the Moon”: 2025 en 2030 is al ver genoeg.;
  • Maak je eigen definitie die voor jullie als college, als stad, van betekenis is. Wacht niet op een ‘alomvattende’ definitie - die gaat er niet en nooit komen en als ie er toch komt zijn mensen het er per definitie niet over eens.;
  • Maak een set heldere, werkbare en makkelijk te hanteren indicatoren (vaak zijn er al allerlei principes) en zorg ervoor dat deze toekomstbestendig zijn. Let wel op: voor het Rijk moeten alle wegen naar CO2-reductie leiden. Impactmeting is dus cruciaal.
  • Kijk bij alle plannen en projecten naar de rol en het engagement van, met en door burgers. Zonder hun betrokkenheid wordt het niets met de transitie. Ook zij zijn aan zet. Geen vrijblijvendheid maar samen aan de bak, samen verantwoordelijk, samen werken aan resultaat.
  • Wat is de impact van deze ‘groene economie’ op de grondstoffen- en arbeidsmarkt. Waar moeten al die spullen (grondstoffen) en ‘handjes’ (competente mensen) vandaan komen? Het uitvoeren van de transitie vraagt om mensen waarvan naar schatting 85% MBO. Er moet dus geïnvesteerd worden in de leercolumn én in arbeidsmarktvraagstukken.
  • Stel een regionale innovatie en kennisagenda (KIA) samen. Welke kennis en kunde is er nodig voor die transitie en waar kom deze vandaag. Doe ook daar op basis van twee blokken van 5 jaar (sneller gaat niet). Vertaal dat in een grote klussen/projecten met bijbehorende middelen en impact. Doe het samen met de opleidingswereld van HBO en MBO én met bedrijven.

Bij dit alles: richt Regionale en/of Lokale Transitieacademies op om kennis, praktijken en ervaring (Blauwe Plekken en Feestmomenten) te delen. Alleen door samen prutsenderwijs de transitie vorm te geven komen we verder.

Jan Jonker

Jan Jonker is hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zijn werk richt zich onder andere op het ontwikkelen van businessmodellen gericht op duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit. Samen met o.a. Derk Loorbach, Michel Schuurman, Ardi Dortmans, Aart Roos, Niels Faber, Hans Stegeman, David Jansen en Carola Wijdoogen organiseert hij de Collegereeks ‘Circulaire Economie’. De derde editie van deze succesvolle reeks start op 13 maart 2019 in Utrecht. Aanmelden kan via: https://www.collegecirculaireeconomie.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.