Wat moet je als ondernemer weten van Energielabels

10 oktober 2019 16:00

Wat moet je als ondernemer weten van Energielabels

Bij het energie-akkoord in 2013 zijn de eerste afspraken gemaakt over dit onderwerp. In 2019 zijn nadere doelstellingen geformuleerd in het kader van het Klimaatakkoord. In 2050 wordt gestreefd naar een energieneutraal gebouwde omgeving. In 2030 is er een tussendoelstelling. De nieuwbouw moet aan strengere regels gaan voldoen, maar ook voor bestaande kantoor- en bedrijfsruimte heeft het akkoord directe gevolgen en die gelden vanaf 1 juli 2019. Op 1 januari 2023 moet je  een energielabel winkel hebben van minimaal C. Ook voor kantoorruimten geldt op die datum een energielabel C als minimale vereiste. Op die datum moet je als ondernemer dus alle maatregelen al hebben genomen om een energielabel C te hebben verkregen. Te lang wachten kan grote problemen opleveren. Vanaf 1 juli 2019 is het ook verplicht een energielabel te hebben als je de kantoorruimte of bedrijfsruimte wil verhuren of verkopen.

De beperkte uitzonderingen

Iedere Nederlander zal te maken krijgen met de doelstellingen van het klimaatakkoord en niet alleen ondernemers. Er zijn maar weinig uitzonderingen op de verplichting om een energielabel te hebben van C of beter per 1 januari 2023. De uitzonderingen voor een energielabel winkel of energielabel kantoor zijn de volgende:

  • Het pand is een monument zoals genoemd in de Monumentenwet of provinciale of gemeentelijke verordening.
  • Het pand zal binnen 2 jaar worden gesloopt of onteigend worden. Ook een wijziging van de functie binnen die periode zorgt voor een uitzondering.
  • Het gebouw is tijdelijk en zal hoogstens 2 jaar worden gebruikt.
  • Bij kantoorruimte kan ook het feit dat er sprake is van een nevenfunctie als kantoor kwalificeren als uitzondering. Daarbij moet dan vooral worden gedacht aan woonruimte waarbij minder dan 50% van de gebruiksruimte wordt gebruikt als kantoorruimte.

Heb je al een energielabel C of beter voor de kantoor- of winkelruimte?

Als je al beschikt over een energielabel voor kantoor of winkel verandert er op dit moment voor jou nog weinig. Maar zoals hierboven gesteld streeft de overheid in 2050 naar een volledige energieneutrale omgeving in ons land. Het is dus beslist zinvol om je ook hier alvast op voor te bereiden. Dat geldt uiteraard als je nieuwbouwplannen hebt, maar ook kan je overwegen bij aanpassingen in je huidige pand de doelstellingen voor 2050 voor ogen te houden. Er wordt volop geïnvesteerd in duurzame energie. Denk hierbij ook aan de verschillende financiële regelingen die de Rijksoverheid heeft ingevoerd.

Wat zijn ‘No regret’ aanpassingen?

Deze aanpassingen zorgen ervoor dat verregaande verduurzamingsmaatregelen in de toekomst mogelijk zullen zijn in een pand. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan het creëren van voldoende ruimte in een pand waar later installaties kunnen worden geplaatst die uw bedrijfsruimte op termijn energieneutraal moeten maken.

De sancties

De gemeente waarin een pand staat zal verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de energielabel C verplichting in 2023. Na inwerkingtreding van de regeling zal een pand dat niet over het juiste energielabel beschikt niet meer gebruikt worden. Het bevoegd gezag krijgt diverse dwangmaatregelen om handhaving te realiseren.

Wil je meer weten wat de energielabel C verplichting betekent in jouw situatie, neem dan contact op met een specialist.

 

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.