Wat is werkkapitaal en waarom is het belangrijk?

23 juni 2021 15:34

Wat is werkkapitaal en waarom is het belangrijk?

Werkkapitaal wordt vaak gebruikt als indicatie voor de financiële gezondheid van een onderneming. Maar wat is het precies en waarom is werkkapitaal zo belangrijk? Dat leggen we in dit artikel uit.

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is in feite het kapitaal in een onderneming dat “vrij” gespendeerd kan worden. Het wordt berekend door de vlottende passiva (schulden) af te trekken van de vlottende activa (bezittingen). Met het werkkapitaal moet een onderneming aan kortetermijnverplichtingen kunnen voldoen, zoals het betalen van rekeningen en het uitkeren van salarissen.

Het begrip ‘werkkapitaal’ wordt nog weleens verward met ‘cashflow’, een andere veelgebruikte term. Met cashflow bedoelen we de in- en uitgaande geldstromen van een onderneming, waarbij enkel naar contanten (cash) wordt gekeken. Onder werkkapitaal valt de kas, maar ook al het andere bezit dat op korte termijn in geld kan worden omgezet, zoals voorraad en debiteuren. Daarom is er wel degelijk een verschil tussen cashflow en werkkapitaal.

Waarom is werkkapitaal belangrijk?

Zoals hierboven uitgelegd, moet je als ondernemer met je werkkapitaal aan kortlopende betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Hieronder vallen het betalen van de dagelijkse rekeningen, het uitkeren van salarissen en het inkopen van voorraad. Het is dus niet handig om een tekort aan werkkapitaal te hebben: dit brengt de continuïteit van je onderneming in gevaar.

Echter, een te hoog werkkapitaal is net zo min wenselijk. Dit kan namelijk duiden op een teveel aan kapitaal dat vastzit in de onderneming, bijvoorbeeld in debiteuren of voorraden. Betalen de debiteuren niet, of blijkt de voorraad niet verkoopbaar, dan kan dit kapitaal dus niet op korte termijn beschikbaar komen voor de ondernemer. Een goede balans tussen het kapitaal in je onderneming en de kortlopende verplichtingen is daarom erg belangrijk.

Benut kansen door je werkkapitaal te verruimen

Het kan om verschillende redenen aantrekkelijk zijn je werkkapitaal (tijdelijk) te verruimen. Bijvoorbeeld om in te kunnen spelen op een unieke kans, zoals het inkopen van een voordelige voorraad partij of het aannemen van een grote opdracht op korte termijn.

Werkkapitaalfinanciering is een manier om het werkkapitaal van je onderneming (tijdelijk) te verruimen. Er zijn verschillende vormen van werkkapitaalfinanciering. Benieuwd welke vorm bij jouw onderneming past? Wij helpen je graag met het vrijblijvend verkennen van je mogelijkheden.

Naar alle berichten van Funding Options terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.