Wat is het verschil tussen een concurrentiebeding en een relatiebeding?

11 december 2020 13:00

Wat is het verschil tussen een concurrentiebeding en een relatiebeding?

CONCURRENTIEBEDING

Met het overeenkomen van een concurrentiebeding beschermt u specifieke kennis die uw werknemer opdoet in de uitoefening van een bepaalde functie. Met deze kennis op zak kan uw werknemer u later – in een ander dienstverband bij een concurrerende onderneming – concurrentie aandoen. Met de bij u opgebouwde kennis kan uw ex-werknemer zijn nieuwe werkgever een ongerechtvaardigde voorsprong bezorgen. Ten gevolge hiervan kunnen ook klanten en/of relaties overstappen. Dat wilt u voorkomen met het overeenkomen van een concurrentiebeding. De werknemer die gebonden is aan een concurrentiebeding mag na het eindigen van de arbeidsovereenkomst meestal een jaar niet werkzaam zijn bij of voor een concurrerende onderneming. De formulering van het concurrentiebeding is erg belangrijk. Onduidelijkheden in de tekst komen altijd ten nadele van de werkgever. Er moet onder meer worden opgenomen op welke functie het beding ziet, wat de duur van het beding is, wat de geografische reikwijdte is en hoe hoog de boete is die wordt gesteld op overtreding van het beding.

RELATIEBEDING

Het overeenkomen van een relatiebeding heeft als doel het beschermen van uw klanten- en relatiekring. Dat is dus een andere groep om te beschermen dan concurrerende ondernemingen. Als uw werknemer intensief samenwerkt met relaties, kan het zinvol zijn om specifiek een relatiebeding overeen te komen. Het relatiebeding verbiedt uw werknemer namelijk om na het einde van zijn arbeidsovereenkomst gedurende doorgaans 1 of 2 jaar werkzaam te zijn bij, of werkzaamheden te verrichten voor, klanten en of relaties van de werkgever. De formulering van het relatiebeding is eveneens van groot belang. In het beding dient goed en duidelijk te worden omschreven wie de relaties en/of klanten van de werkgever zijn, wanneer iemand als relatie of klant van de werkgever wordt aangemerkt, wat de duur van het relatiebeding is en hoe hoog de boete is die wordt gesteld op overtreding van het beding. Sommige werkgevers voegen een lijst met relaties en/of klanten toe.

ALGEMENE VEREISTEN

Doorgaans kunt u beide bedingen sinds 2015 alleen opnemen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het is wel mogelijk om de bedingen op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, maar daarvoor heeft u een goede motivatie voor nodig. In de overeenkomst dient te worden gemotiveerd welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen er zijn die meebrengen dat het opnemen van de bedingen noodzakelijk is. Deze belangen moeten er zijn bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst en op het moment dat u een beroep op het beding doet. Uit de rechtspraak blijkt dat dit een strenge toets is. Beide bedingen moeten schriftelijk zijn overeengekomen, met een meerderjarige werknemer. Over het algemeen worden deze bedingen opgenomen in de arbeidsovereenkomst, waardoor er aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan. Een verwijzing in de aanstellingsbrief naar de algemene arbeidsvoorwaarden waarin het beding is opgenomen kan ook voldoende zijn.

MIJN TIPS AAN WERKGEVERS RONDOM CONCURRENTIE- EN RELATIEBEDINGEN?

  • Denk voordat u een arbeids- overeenkomst aangaat na over met welke kennis en/of relaties uw werknemer in contact komt en of u het nodig vindt uw onderneming hierin te beschermen;
  • Gebruik de bedingen niet onder dezelfde noemer. Wilt u een relatiebeding opnemen? Doe dit dan apart van het concurrentiebeding.
  • Formuleer uw concurrentiebeding en/of relatiebeding zorgvuldig en volledig. Dit helpt u bij eventuele conflicten over de bedingen.

CONFLICT

Regelmatig hebben werkgevers en werknemers een conflict over de geldigheid van een concurrentie- en/of relatiebeding. Een van de partijen brengt de discussie voor de rechter. De rechter moet dan een belangenafweging maken tussen het belang van de werknemer om elders in dienst te treden en uw belang om uw bedrijfsdebiet te beschermen. De rechter kan het concurrentie- en relatiebeding in stand laten of geheel of gedeeltelijk vernietigen. Gedeeltelijke vernietiging houdt bijvoorbeeld in dat de rechter de geografische reikwijdte en/of duur beperkt, omdat deze de werknemer te erg beperken. Heeft u vragen over het opstellen of het naleven van een concurrentie- of relatiebeding? Neem gerust contact op met mij, of met een van mijn collega’s. We adviseren u graag! «

Dit artikel is geschreven door Pauline Nijboer, junior partner en advocaat arbeidsrecht bij Stellicher advocaten in Arnhem.

STELLICHER ADVOCATEN

Sickeszplein 1, 6821 HV Arnhem

Telefoon 026 - 37 77 111

E-mail info@stellicher.nl

www.stellicher.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.