Regio zet in op economische groei én leefbaarheid

27 juni 2023 11:26

Regio zet in op economische  groei én leefbaarheid

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) is een samenwerkingsverband van achttien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. De regio heeft als doel om de balans te vinden tussen levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit (ook wel groene groei) en werkt aan vijf maatschappelijke opgaven: Productieve regio, Verbonden regio, Circulaire regio, Ontspannen regio en Groene groeiregio.

Productieve regio

De ambitie van de Productieve regio is het aanjagen van de economie en forse banengroei mét verbetering van leefbaarheid. Vijf speerpunten zijn leidend: stimuleren van ondernemerschap in het mkb, human capital: onderwijs & arbeidsmarkt, doorontwikkeling van (inter)nationale clusters met name aangejaagd door The Economic Board, versterking van duurzame logistiek en toekomstbestendige werklocaties.

Krapte op de arbeidsmarkt

In de regio is in alle sectoren sprake van enorme krapte op de arbeidsmarkt. Mensen met de juiste skills zijn vooral nodig binnen de sectoren Energy, Health en Hightech, mede door de transities in klimaat, woningbouw, energie en circulair. Om samen te werken aan een efficiënte arbeidsmarkt, ondertekenden op 13 april jongstleden de GMR, The Economic Board, provincie Gelderland samen met de arbeidsregio’s, ondernemers en onderwijsinstellingen het Human Capital Akkoord regio Arnhem-Nijmegen. Inmiddels zijn ca. 30 partijen aangesloten.

Aantrekkelijke vestigingslocatie

De Groene Metropoolregio wil ook een aantrekkelijke vestigingslocatie blijven voor bedrijven. Duurzame economische groei is daarbij het uitgangspunt. In het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) zijn afspraken gemaakt hoe hiermee om te gaan. Sinds 2017 worden al regionaal afspraken gemaakt over ontwikkelen, transformeren en herstructureren van nieuwe werklocaties. In het begin lag de focus vooral op balans in vraag en aanbod van werklocaties, nu gaat het veel meer over ruimte bieden en het juiste bedrijf op de juiste plek. Zaken als netcongestie, verduurzaming, en intensivering worden meegenomen. De basis hiervoor is gelegd in de recent opgestelde economische visie getiteld: Economie van de Toekomst.

Stimuleren en ondersteunen

Het blijft belangrijk dat ondernemers hun kavels vergroenen. Zij profiteren hiervan door o.a. besparing op energiekosten en stijging van de vastgoedwaarde. Er zijn bestaande subsidieregelingen bij provincie gericht op hele bedrijventerreinen. Met deze regeling worden individuele bedrijfskavels geholpen.

Mkb’ers krijgen ook ondersteuning. De missie hierbij is: Voor iedere levensfase van een mkb’er in de regio programma’s inventariseren, verbinden, ontwikkelen en ontsluiten. De focus ligt op de ontwikkeling van een programma voor startups, een lopend programma toekomstgericht ondernemen, digitalisering en het ontsluiten van het financieringslandschap tot 1 miljoen. Een voorbeeld van het programma toekomstgericht ondernemen, is dat Mkb’ers onder professionele begeleiding hun businessplan onder de loep kunnen laten nemen.

Logistiek is belangrijk voor onze economie

Transport en de distributie van goederen is noodzakelijke voor de economie. Steeds meer (transport)ondernemers in de regio worden er bewust van dat logistiek niet alleen rendabel, maar ook duurzaam moet zijn. Brussel heeft bedrijven verplicht om vanaf 2024 de milieu-impact van hun activiteiten te rapporteren. Daarom heeft de regio aandacht voor het ontwikkelen en implementeren van duurzame logistieke oplossingen zoals laadinfrastructuur, stadsdistributie, goede bereikbaarheid en gebruik van meerdere modaliteiten zoals spoor en water. Kennisinstellingen, gemeenten en regionale partners zoals Logistics Valley werken hier samen aan. 

Meer weten over de Productieve regio?

Neem dan een kijkje op: https://www.groenemetropoolregio.nl/opgaven/productieve-regio

Fotografie: Groepsfoto Jacques Kok

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.