‘Organisaties moeten actie ondernemen om tekort aan AI-vaardigheden te voorkomen’

15 mei 2024 14:50

‘Organisaties moeten actie ondernemen om tekort aan AI-vaardigheden te voorkomen’

Arun 'Rak' Ramchandran van Hexaware

AI-technologieën winnen steeds meer terrein en spelen bovendien een steeds grotere rol bij innovatie. Daarom wordt het voor organisaties cruciaal om niet alleen de voordelen ervan te omarmen, maar ook de mogelijke valkuilen te vermijden. Een van de grootste uitdagingen die organisaties op dit gebied tegenkomen, is het tekort aan AI-vaardigheden en leiderschap, vertelt Arun 'Rak' Ramchandran, President & Global Head GenAI Consulting & Practice bij Hexaware. Hoe lossen we dit op?

Het is voor organisaties erg belangrijk, zo geeft Ramchandran aan, dat zij zich realiseren dat ze behoefte hebben aan een gebalanceerde mix van AI-vaardigheden. Hij benadrukt het belang van zowel 'harde' als 'zachte' vaardigheden bij het succesvol implementeren van AI. "Organisaties hebben managers nodig die niet alleen beschikken over diepgaande technische kennis van modellen, architecturen, data en security, maar die ook beschikken over vaardigheden op het gebied van bestuur, verandering en mensen. De beste kandidaten komen vaak van binnen uit de eigen organisatie en kunnen worden gestimuleerd om leiding te geven aan AI-initiatieven. Op die manier kunnen zij hun reeds aanwezige kennis van het personeelsbestand en de bedrijfsstrategie in een AI-project inbrengen.”

Het cultiveren van deze mix van vaardigheden vergt niet alleen tijd maar ook een strategische aanpak. Organisaties kunnen profiteren van interne programma’s voor talentenontwikkeling om de benodigde vaardigheden te versterken en aan te vullen. Door te investeren in training en ontwikkeling van zowel technische als leiderschapsvaardigheden, kunnen organisaties een solide basis leggen voor een succesvolle AI-implementatie op lange termijn.

Het belang van visie en planning

Een ander belangrijk aspect dat Ramchandran wil benadrukken, is het belang van het formuleren van een duidelijke visie en planning voordat organisaties zich op AI-initiatieven storten. "Zelfs als organisaties in staat zijn om technisch talent aan te trekken, kunnen investeringen worden verspild als de juiste leiding ontbreekt”, waarschuwt hij. "Het hebben van een duidelijke visie en een weldoordacht plan over de vraag waar AI op de lange termijn iets kan toevoegen, is essentieel om te voorkomen dat projecten onrendabel worden of dat er reputatieschade wordt opgelopen als gevolg van bijvoorbeeld het niet naleven van regelgeving of een verkeerd gebruik van AI."

Het ontwikkelen van een robuuste AI-strategie vereist een grondige analyse van de huidige bedrijfsprocessen, identificatie van mogelijke AI-toepassingsgebieden en het vaststellen van duidelijke doelstellingen en KPI's. Hier dient een gestructureerde aanpak voor te worden gekozen, die wordt ondersteund door gedegen onderzoek en planning. Dit zal organisaties helpen om de potentiële voordelen van AI volledig te benutten en tegelijkertijd risico's te vermijden.

De vraag onder wiens leiding AI-projecten het beste kunnen worden uitgevoerd, laat zich vrij eenvoudig beantwoorden: benoem als een van de eerste stappen een Chief AI Officer. In de praktijk zien we echter dat veel organisaties simpelweg met een eerste project beginnen en pas als de eerste trajecten minder opleveren dan vooraf verwacht, kijkt men kritisch naar de aanpak die men heeft gevolgd. Uit onderzoek is al gebleken dat het niet beschikken over een eigen Chief AI Officer dan regelmatig als een van de fouten naar voren komt. 

Aanpakken van het vaardigheden- en leiderschapstekort

Het gebrek aan AI-vaardigheden en leiderschap is een wijdverbreid probleem dat veel organisaties treft, ongeacht de sector waarin zij actief zijn. Ramchandran verwijst naar enkele alarmerende statistieken, zoals de 21-voudige (!) toename van het aantal AI-gerelateerde vacatures dat het LinkedIn Future of Work Report heeft vastgesteld. "Het vinden van gekwalificeerd talent wordt steeds moeilijker voor organisaties, en dit geldt ook voor het verkrijgen van het juiste leiderschap”, zo merkt hij op.

Het aanpakken van dit tekort vereist een uit meerdere stappen bestaande aanpak, waarbij organisaties voor oplossingen zowel intern als extern moeten kijken. Het identificeren en cultiveren van talent binnen de organisatie is een belangrijke eerste stap. Door medewerkers te stimuleren om zich te ontwikkelen en bij te scholen op het gebied van AI, kunnen organisaties een pool van interne experts opbouwen die de basis vormen voor een of meerdere succesvolle AI-projecten.

Naast interne ontwikkeling moeten organisaties ook externe samenwerking overwegen om de benodigde expertise aan te vullen. Externe dienstverleners met gespecialiseerde kennis van AI kunnen waardevolle ondersteuning bieden bij het ontwikkelen en implementeren van AI-oplossingen. Door samen te werken met ervaren partners kunnen organisaties profiteren van best practices en lessons learned, waardoor ze de risico's van AI-implementatie kunnen verminderen en tegelijkertijd de kansen op succes kunnen vergroten.

Ramchandran besluit: ”Het is essentieel dat organisaties niet overhaast te werk gaan bij het implementeren van AI-initiatieven. Het hebben van een duidelijke visie, het cultiveren van de juiste mix van vaardigheden en leiderschap, en het aangaan van strategische partnerschappen zijn essentiële stappen om de voordelen van AI te kunnen benutten en tegelijkertijd mogelijke valkuilen te vermijden. Wees bij voorkeur proactief en onderneem zo snel mogelijk actie om het tekort aan AI-vaardigheden en leiderschap te overwinnen. Ga niet alvast beginnen terwijl visie en interne of externe capaciteit nog ontbreken. Alleen als we in de juiste volgorde de juiste stappen zetten, kunnen organisaties de voordelen van AI volledig benutten en een concurrentievoordeel behalen.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.