‘Neem een vaste mediator voor conflicten op de werkvloer’

23 augustus 2021 14:01

‘Neem een vaste mediator voor conflicten op de werkvloer’

Het is het laatste dat je hoopt als werkgever, maar arbeidsconflicten komen veelvuldig voor. Het leidt onmiddellijk tot vermindering van productiviteit en zelfs op termijn verlies van waardevolle arbeidskrachten, het human capital van de onderneming. Maar als je conflicten hebt, neem die serieus en schakel een mediator in. “Het is belangrijk dat een directeur of bijvoorbeeld iemand van P&O niet probeert het conflict zelf op te lossen,” stelt Andréas de Groot, eigenaar van ACG Mediation. “Het is lastig voor hen om onpartijdig te zijn.”

Meningsverschillen komen overal voor: in duurzame relaties, in het bedrijfsleven, op de werkvloer, op school, in de vereniging of kerk. “Als je veelvuldig in elkaars omgeving bent, ontstaan er gemakkelijk meningsverschillen,” legt hij uit. “In de meeste gevallen zijn die gelukkig goed te hanteren, maar meningsverschillen leiden ook regelmatig tot verwijdering en zelfs tot conflicten.” Of het om een relatie gaat of conflicten op de werkvloer; wanneer de belangen van de verschillende partijen onoverbrugbaar lijken en zij de hakken in het zand zetten, is mediation een mogelijke oplossing. Het is een vorm van conflictbemiddeling waarbij de betrokkenen samen met de mediator op zoek gaan gemeenschappelijke belangen. “Goede mediation zorgt ervoor dat het conflict of geschil wordt aangepakt, zodat je weer verder kunt, met of zonder elkaar,” weet Andréas de Groot.

Onpartijdig op zoek naar wederzijds belang

Bij mediation is het volgens hem van groot belang dat de mediator onpartijdig is. “Onpartijdigheid moet je van tevoren goed afstemmen, zodat voor alle betrokkenen vertrouwen is in het proces en er onderhandelingsbereidheid ontstaat,” verduidelijkt hij. “Daarna beschouw ik het als gemeenschappelijke taak om te bekijken hoe groot de verschillen echt zijn. Ik geef eerst ruimte aan emoties.” Een goede mediator doet niet aan waarheidsvinding. “Ieder heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen waarheid. Soms is het goed om wat feiten boven tafel te krijgen Vervolgens praten we over de belangen van beide partijen en gaan we op zoek naar het wederzijdse belang. Daar kunnen partijen elkaar vinden. Soms kan men samen verder na mediation of is herplaatsing een betere oplossing. Soms is het beter om uit elkaar te gaan. Gaandeweg het proces wordt dat duidelijk. Als de afspraken helder zijn, stellen de partijen een vaststellingsovereenkomst op. Na een bepaalde periode evalueren we de afspraken en stellen we zo nodig de overeenkomst bij,” verduidelijkt Andréas de Groot.

Alle partijen autonoom

Naast onpartijdigheid vindt Andréas de Groot neutraliteit essentieel. “Neutraliteit is wat anders dan onpartijdigheid. Iemand die als mediator optreedt behoort geen belang te hebben bij de uitkomst van de mediation,” verduidelijkt hij. Ook als een werkgever de mediation bekostigt zal de mediator neutraal moeten zijn. “Over het algemeen betaalt de werkgever de mediation, maar daarmee kan een werkgever niet eisen dat de werknemer participeert. Alle partijen moeten autonoom beslissingen kunnen nemen en ook de vrijheid hebben om op elk moment de mediation te stoppen of een adempauze te nemen.” Andréas de Groot benadrukt dat beide partijen de bereidheid moeten hebben om te bouwen aan een oplossing van het conflict. “Karakters kunnen sterk verschillen, dus vaak komt er ook wat coaching bij kijken, zodat de partijen de pijn op tafel kunnen leggen. Pas dan kan er bereidheid zijn om te zoeken naar het gemeenschappelijk belang en te bouwen aan de doelstellingen van de onderneming.”

Sommige bedrijven zullen mogelijk vaker te maken krijgen met arbeidsconflicten zeker daar waar scherpe resultaten verwacht worden. “Ik raad die bedrijven aan steeds met dezelfde mediator te werken. Hij is ingewijd en heeft als het goed is eerder het vertrouwen gekregen. Even een belletje; dat geeft zoveel meer rust,” vindt Andréas de Groot. “We bieden ook preventieve mediation aan. Voordat partijen met elkaar in zee gaan, is het zinvol om voorwaarden voor samenwerking, verwachtingen, visieverschillen en ‘wat-als-scenario’s’ met elkaar door te nemen. Op die manier kan van tevoren al aan het licht komen of de samenwerking kans van slagen heeft of niet. Teleurstellingen, kostbare mediation-trajecten of zelfs rechtszaken kunnen we zo voorkomen. Gaandeweg de samenwerking kan er geëvalueerd worden onder leiding van de mediator en kunnen verwachtingen worden bijgesteld waar dat nodig is.”

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.