Jaarrekening, jaarrapport of toch een jaarverslag?

15 maart 2023 10:11

Jaarrekening, jaarrapport of toch een jaarverslag?

Sinds 2015 spreekt de wet van een bestuursverslag in plaats van een jaarverslag. Deze aanpassing heeft vooral geleid tot de Babylonische spraakverwarring. Maar eigenlijk is er geen groot verschil, behalve dat de nadruk ligt op het feit dat het verslag van het bestuur afkomstig is.

Jaarrekening is onderdeel van jaarrapport

Zo'n bestuursverslag bestaat uit een jaarverslag met een jaarrekening. Het jaarverslag geeft weer wat er in het bedrijf gebeurd is omtrent de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar. De balans, de winst-en-verliesrekening - inclusief de toelichting daarop - vormen samen de (financiële) jaarrekening.

Anual Report is jaarrapport

Samen is het dus eigenlijk een uitgebreide rapportage van alles wat er in een boekjaar is gebeurd, vandaar dat de term of benaming ‘jaarrapport’, in het Engels heel duidelijk Anual Report genaamd, het bewuste verslag het beste omschrijft. Het rapport gaat normaliter vaak gepaard met een accountantsverklaring over de financiële jaarrekening.

Jaarverslag is communicatiemiddel

Het opstellen van het jaarverslag is elk jaar best tijdrovend, maar tegelijkertijd ook een perfect verslag van het afgelopen jaar. Verslag en jaarrekening maak je verplicht elk jaar om te deponeren bij de KvK (Kamer van Koophandel). Veelal wordt er verder weinig tot niets mee gedaan. Dat is jammer, want een beetje extra PR inzetten over de voortgang en de ontwikkelingen is altijd goed voor de exposure. En een uitstekende manier om stakeholders cq. belanghebbenden, buurtbewoners, medewerkers en andere belangstellenden bij de organisatie te betrekken.

Openheid is blijheid

Vandaag de dag is het niet meer denkbaar dat directies en besturen een organisatie vanuit een ivoren toren leiden. Iedereen is mondiger geworden en de ‘boze buitenwereld’ let op je of je maatschappelijk wel je verantwoordelijkheid neemt. Verwerk daarom in het verslag ook bijvoorbeeld een sociaal jaarverslag waarin je vertelt hoe je met de mensen en de omgeving omgaat en een duurzaamheidsjaarverslag. Dat wordt zeker gewaardeerd.

Professionele rapportagesoftware maakt het gemakkelijk

De relevante gegevens voor een jaarrapport uit je boekhoudsoftware kun je met behulp van rapportagesoftware, zoals van Speedbooks®, makkelijk omzetten in heldere rapportages. Zo kun je jezelf of bijvoorbeeld het management van een organisatie snel voorzien van de nieuwste financiële inzichten. Zonder uitgebreide spreadsheets en een stortvloed aan cijfers. Die gegevens kunnen ook zowel in cijfers als grafisch weergegeven worden in het online financieel dashboard. Real time, 24/7 en wereldwijd!

Bekijk onze software vrijblijvend in onze demo

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.