Hoe een organisatie en haar medewerkers een Leven Lang Ontwikkelen

12 april 2022 14:13

Hoe een organisatie en haar medewerkers een Leven Lang Ontwikkelen

Een leven lang ontwikkelen zou net zo goed gericht moeten zijn op de organisatie als op haar medewerkers. Als organisatie moet je blijven ontwikkelen om aansluiting te houden bij de markt en de medewerkers om duurzaam inzetbaar te blijven. Het ontwikkelen van medewerkers is namelijk een gevolg van het door blijven leren van de organisatie.

Op 4 april 2022 jl. mocht ik tijdens de bijeenkomst van Publieksacademie Leven Lang Ontwikkelen in Arnhem deelnemen aan het rondetafelgesprek. Het gespreksthema draaide om de vraag hoe werkgevers hun bedrijf toekomstbestendig maken en hun medewerkers duurzaam inzetbaar houden.

Een sterk fundament

Zoals ik het zie, is het ‘t allerbelangrijkste om een goed fundament aan te brengen als je je als organisatie wilt ontwikkelen. Als ondernemingscoach begeleid ik ondernemingen bij het neerzetten van dit fundament en vervolgens naar de gewenste groei. Daarbij draait het allemaal om samenhang. Daarmee zorg je voor een sterk fundament voor groei, zowel qua omzet, capaciteit als innovatie. Roland van Mourik, dagelijks bestuurder bij Hekkelman Advocaten en Notarissen, vatte het resultaat van mijn werk als volgt samen: “Wij wilden de HR verder professionaliseren en vonden in Andrea de kwaliteiten die daarvoor nodig waren. Al snel was duidelijk dat zij bij de basis begon. HR is een onderdeel en uitvloeisel van missie, visie en strategie, stelt zij en daar heeft ze helemaal gelijk in. Zij heeft de kwaliteiten om met haar ervaring en rust samen met de ondernemer processen te begeleiden en in contact te komen en blijven met alle mensen in de organisatie. Dit betekende voor ons een belangrijke stap naar de toekomst. Ook is zij een fijne sparringpartner van en luisterend oor voor bestuur en ondernemer.”

Coherence

Om een goed fundament neer te zetten werk ik met het Coherence Model. Dit bevat een aantal onderdelen, zoals het Identiteitsmodel en Kompas. Met het Identiteitsmodel zet je de identiteit en het onderscheidend vermogen van de organisatie sterker neer. Met het Kompas maak je een scherpe omgevings- en interne analyse. Op basis van de uitkomsten zet je concreet de koers voor de komende jaren uit. Dit model pas ik toe, afhankelijk van de uitgangssituatie en het doel, dus praktisch en afgestemd op de organisatie. Vervolgens passen we de organisatiestructuur hierop aan. Middels een vlootschouw zorgen we dat alle talenten en competenties van medewerkers op de juiste plek worden ingezet, nu en in de toekomst. Hierdoor ontstaat een wendbare organisatie die makkelijk kan inspelen op marktontwikkelingen. Gedurende dit traject is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van zowel ondernemer als medewerkers. Zo help ik ondernemingen in beweging te blijven en te blijven ontwikkelen.

Meer eigenaarschap

Vorig jaar voerde ik voor IF Technology een audit uit naar personeels- en organisatieprocessen en ondersteunde het management in de groei naar een zelfsturende organisatie. Jos Waagmeester vertelt: “Naast veel kennis en ervaring die Andrea inbrengt, weet ze verbinding te maken met de mensen in onze organisatie om met hen scherp te formuleren waar we als organisatie staan, waar behoefte aan is, wat we hebben ingericht en wat er ontbreekt. Ze heeft onszelf richting laten geven aan de organisatie in de toekomst en daarmee houvast om de juiste keuzes te maken op het vlak van organisatie en processen. Het zaadje van meer zelfsturing in onze organisatie is geplant!” «

Tekst: Alet Roesink // Fotografie: Jurjen Poeles

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.