Handen uit de mouwen bij de energietransitie!

13 oktober 2020 09:40

Handen uit de mouwen  bij de energietransitie!

De voortgang van de energietransitie is gebaat bij eenduidige keuzes en een praktische aanpak. Duurzame techniek is voorhanden. Joep Kemkens, directeur-eigenaar van het gelijknamige installatiebedrijf, wil daarom vaart maken.

Joep Kemkens is stellig: “Wie kan tegen een energieneutraal woonhuis of bedrijfsgebouw zijn? Niemand toch. De vraag waar mensen mee worstelen is: Hoe? Welk systeem? En hoe regel ik het dat ik mijn investering terugverdien? Berichten van het Planbureau voor de Leefomgeving schetsen wat betreft het laatste een te somber en te ongenuanceerd beeld.”

De oplossing is volgens Kemkens drieledig. Ten eerste politieke wil om wetten regels toe te snijden op verduurzaming. Ten tweede tegemoetkoming in de verduurzamingskosten door bijvoorbeeld langjarige subsidies of specifieke betalingsregelingen. Als derde punt noemt Kemkens een eenduidige en integrale procesmatige aanpak. “Ontwikkelaars, vastgoedeigenaren, bouwers en beheer- en onderhoudsbedrijven moeten de handen ineenslaan. De politiek kunnen we niet ‘maken’, maar we kunnen wel samen de kosten en het tempo beïnvloeden door een integrale aanpak.”

Grootschalig

Kemkens is een aanzienlijke speler. Het bedrijf voorziet vanuit een aantal vestigingen in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland meer dan 400.000 klanten van duurzame energie-oplossingen. Zo’n 70 procent van de klanten zijn woningcorporaties en zakelijk vastgoedeigenaren, de overige 30 procent betreft particulieren. “Wij zijn merkonafhankelijk voor energie- besparende producten als zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers, isolatie en ventilatie. Voor bedrijven én particulieren. Voor de laatste bieden we een specifiek Multi Service Concept, waarbij mensen met hun adviesvragen, installatie en onderhoud voor hun cv-ketel, warmtepomp, mechanische ventilatie terecht kunnen.”

“Het begint uiteraard met bewustzijn maar het is met name ook onze taak om de energie transitie begrijpelijk en toegankelijk te maken voor iedereen. We moeten, nog meer dan tot nu toe, op een laagdrempelige manier duidelijk maken wat de mogelijkheden voor verduurzaming zijn in een specifieke situatie. De woningcorporaties zijn in mijn ogen de geschikte aanjagers voor de bestaande bouw. Via hen kan versnelling gerealiseerd worden door hun grote woningbezit. Daar moeten zij dan wel de financiële armslag voor krijgen. Bijvoorbeeld door het afschaffen van de verhuurdersheffing. Het blijft voor mij onbegrijpelijk dat een dergelijke route door de politiek niet genomen wordt. Een route die kan zorgen voor versnelling, makkelijk is door te voeren en het hoogste maatschappelijk rendement heeft richting je doelstellingen.”

Procesmatig

Daarnaast is voor een voortvarende aanpak een integrale procesmatige benadering nodig betoogt Kemkens. “We moeten processen beter op elkaar afstemmen. Intern vergroten we voortdurend onze slagvaardigheid door werkprocessen waar mogelijk te automatiseren en te digitaliseren, waardoor we preventief en datagestuurd kunnen opereren. Een dergelijke procesintegratie moet er ook komen tussen bedrijven in de keten. We zien dit op veel plekken ook al gebeuren. De invulling van begrippen als ketenpartners en procesinrichting conform resultaat gerichte samenwerking (RGS) vinden (eindelijk) steeds meer concreet plaats. Partnerbedrijven zien de gezamenlijke verantwoordelijkheid en afhankelijkheid van elkaar. Opdrachtgevers zijn zicht steeds meer bewust van hun regierol en sturen inmiddels overtuigend richting deze samenwerkingsvormen.”

Techniek

“Er is voldoende bewezen techniek voorhanden om qua energiebesparing en – opwekking een forse stap zetten in het uitfaseren van fossiele brandstoffen. De techniek is niet het probleem. De opgave begrijpelijk en toegankelijk (lees: betaalbaar) maken wel. Daarvoor is consistent beleid nodig, waarbij we op basis van non-regret maatregelen stap voor stap naar het einddoel toewerken”, sluit Joep Kemkens af. «

Kemkens

Merwedestraat 58

5347 KW Oss

Telefoon 088 – 50 50 300

info@kemkens.nl

www.kemkens.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.