Goede alternatieve financiering is maatwerk voor het MKB

10 mei 2022 10:15

Goede alternatieve financiering is maatwerk voor het MKB

Maar hoe kies je die uit?

De coronacrisis, gebrek aan materialen, razendsnelle prijsstijgingen en inflatie: het Nederlandse MKB heeft het moeilijk. Veel ondernemers hebben dankzij overheidssteun en uitstel van belastingen de afgelopen twee jaar overleefd maar nu komt de periode van terugbetalen. Daartegenover staat dat de banken meer dan terughoudend zijn om leningen te verstrekken aan het MKB en de oorlog in Oekraïne voor een onzekere toekomst zorgt. Hoe kan ‘alternatieve’ financiering, of non-bancaire financiering, het MKB hierbij helpen en hoe zien zij de toekomst?  

Zelf heeft hij het liever niet over alternatieve financiering. ‘Ik zie het meer als complementair’, zegt Peter Stout van Collin Crowdfund. Hij is sinds 2016 Crowdfund Coach bij de onderneming. Collin Crowdfund is actief op het gebied van zakelijke crowdfunding en biedt ondernemers de ruimte om te groeien via haar investeerders. Alleen of in combinatie met andere financiers wordt de financieringsbehoefte van de klant ingevuld. ‘Tijdig een beroep doen op financiering is essentieel, zeker in de huidige turbulente tijden.’

Dat merkte ook Edwin Adams van GeldvoorElkaar.nl. Als directeur van de ING zag hij tijdens de kredietcrisis dat de rol van de banken snel verminderde. ‘Er werden aanvragen afgewezen terwijl het bedrijf wel kredietwaardig was. Ik vond dat het anders moest.’ In 2010 startte hij met de eerste crowdfundingDiederik Werdmödler in Nederland met als doel vastgoedondernemers te ondersteunen bij investeren.’

Diederik Werdmödler is oprichter van Pin Voorschot. ‘Wij richten ons vooral op de kleine ondernemingen met korte termijn leningen tussen de € 2.000 en € 50.000 die via gesplitste pinbetalingen afgelost worden.’

Saskia van Kalsbeek is verantwoordelijk voor de Nederlandse tak van het Brits bedrijf Funding Options. ‘Wij zijn een platform en helpen ondernemers binnen het MKB met zakelijke financiering op een heel breed vlak.’
Nicole Doeves
Nicole Doeves van Togather Finance, onderdeel van Channel Capital Advisors: ‘Ondernemers krijgen vaak later uitbetaald dan het bedrijf zich kan veroorloven waardoor er financiële problemen ontstaan. Een faillissement is een groot risico waarbij er dan ook nog eens de kans bestaat dat andere MKB’ers worden benadeeld. Factoring kan de oplossing zijn. De ondernemer krijgt de factuur direct uitbetaald waardoor het werkkapitaal in stand blijft en het bedrijf kan groeien.’

Tenslotte Ben Stevens, Director of Sales bij Floryn. Na bijna 10 jaar in verschillende functies werkzaam te zijn geweest bij Rabobank, stapte hij ruim twee jaar geleden over naar Floryn, een Fintech uit ‘s- Hertogenbosch.

Risico’s inschatten

Tegelijkertijd zijn deze financiers zelf ook ondernemer. Hoe schatten zij de risico’s van de kredietaanvraag zelf in? ‘Een combinatie van persoonlijk contact en data-analyse’, weet Ben Stevens.

‘Een kredietaanvraag wordt natuurlijk niet zomaar ingediend, het betekent dat een ondernemer ook echt op zoek is naar liquiditeiten om zijn business tePeter Stout laten groeien. Door automatisering en data analyse kunnen we een zekere risico-inschatting maken en zo de klant snel helpen.’

‘Een onafhankelijk adviseur is onontbeerlijk’, zegt Peter Stout. ‘Juist dat persoonlijke contact en het wederzijds vertrouwen en inzicht maakt dat je samen tot een juist besluit kunt komen. Ondernemers zijn expert in hun eigen vakgebied, een adviseur heeft die kennis op het gebied van financiering.’

‘Een onafhankelijke adviseur is onontbeerlijk’
- Peter Stout - Collin Crowdfund

De markt nauwkeurig volgen

De coronacrisis is weliswaar over maar ondernemers zijn nog lang niet uit de gevarenzone nu de periode van terugbetaling aanbreekt. Hoe kan het MKB daar op inspelen?

‘Banken laten op het moment veel liggen binnen het MKB’, vindt Ben. ‘Een eerste afspraak duurt vaak maanden. Snelheid, service en acceptatie is er niet terwijl die ondernemers nu hulp nodig hebben om hun plannen te verwezenlijken. Zij vinden het ook nog steeds belangrijk om een vast aanspreekpunt te hebben, iemand die je te woord staat en weet waar het over gaat. Juist op deze onderdelen maakt een fintech als Floryn het verschil en dat waarderen klanten.’

‘Het consumentenvertrouwen is laag, alles wordt duurder en men geeft minder uit. Dat raakt het MKB hard’, waarschuwt Edwin. ‘Er is nu veel geld in de markt gepompt en de economie draait goed maar dat blijft niet zo. De rente gaat stijgen en de overheid kan niet eeuwig geld verstrekken. Als financiers volgen wij de markt nauwkeurig want alles is met elkaar verbonden. Gaat er ergens iets mis, dan stort alles in.’Ben Stevens

‘Dat zie je al gebeuren in de scheepvaart en het containervervoer maar ook in duurzame energie’, vult Ben aan. De gebeurtenissen rollen de laatste jaren over elkaar heen en dat is lastig voor iedereen. De succesvolle ondernemer van vandaag kan morgen in de problemen zitten. Door actuele data te gebruiken in het advies aan de ondernemer en een bijpassend product aan te bieden maakt Floryn het verschil.’

‘Data maakt het verschil voor een goed advies aan de ondernemer’
- Ben Stevens - Floryn

‘Het gaat om de grote kredietverzekeraars. Als zij zich terugtrekken, zeker in de transportsector, dan hebben we een enorm probleem’, signaleert ook Nicole. ‘Tijdens de pandemie zijn kredietverzekeraars ondersteund door de overheid waardoor er een garantie afgegeven kon worden. Dat is nu opgehouden. Wat gaat er gebeuren als straks terugbetaald moet worden in het najaar? Allemaal vragen die cruciaal zijn?

Een verplichte onafhankelijke adviseur?  

Zou een onafhankelijke adviseur verplicht moeten worden bij financiering? Het is een lastige voor de deelnemers. ‘Een adviseur is ook een ondernemer en moet geld verdienen’, zegt Nicole. ‘ Een adviseur is in dit economisch onstabiele klimaat noodzakelijk voor een ambitieuze ondernemer. Daarnaast vind ik dat we als financiers met elkaar in gesprek moeten blijven in het belang van die ondernemer.’

Ben vindt dat juist bewustwording het belangrijkste is. ‘Komt de ondernemer nog wel rond en waar zit het probleem? Wat doe je met prijsstijgingen, hoe kan je die doorberekenen? Een onafhankelijk adviseur kan hierin richting geven.’ 

Diederik ervaart dat kleine ondernemers vaak naar de eigen boekhouder stappen. ‘De kennis over alternatieve financiering is bij deze vakgroep minder groot. Die adviseur is dus onontbeerlijk ja maar in de praktijk is het niet zo makkelijk.’ Voor coach Peter Stout is dit herkenbaar. ‘Veel ondernemers varen blind op de boekhouder. Daarom vraag ik altijd eerst: wat wil je zelf? En dan moet ik vaak uitleggen wat alternatieve financiering zoals crowdfunding is. Veel mensen hebben nog nauwelijks idee van de mogelijkheden. Het is dus echt zaak je eerst goed op de hoogte te stellen.’

Hoe kies je voor kwaliteit?Edwin Adams

Maar hoe scheid je als ondernemer het kaf van het koren binnen de alternatieve financiering? Is dat het lidmaatschap van de Stichting MKB Financiering, de overkoepelende organisatie? ‘De Stichting wil ons geluid in Den Haag laten horen waar de lobby van de banken groot maar niet objectief is’, zegt Edwin. ‘Maar aan het lidmaatschap zitten wel diverse eisen op het gebied van educatie en informatie waar je jaarlijks aan moet voldoen zodat de kwaliteit hoog blijft.’

‘Lang niet alle non-bancaire financiers zijn aangesloten en dus is het maar de vraag of de politiek de Stichting als representatief aanmerkt’, zegt Diederik. ‘Daarnaast is het opletten dat we niet ook, net zoals bij de banken, gaan overreguleren. Dat risico is er nu wel.’ Wetgeving is volgens hem niet de oplossing want ‘dan gaat het met de botte bijl en daar is de MKB ondernemer dan de dupe van. Kwaliteitseisen stellen aan de financiers is wel een goede zaak.’Saskia van Kalsbeek

Dat er met toenemende mate naar de belangen van de mkb ondernemer wordt gekeken vindt Saskia een goede ontwikkeling. Echter geeft ze wel aan dat er hier naar het hele MKB moet worden gekeken. ‘Nu worden kleinere bedrijven vergeten, en hier vallen nou juist de meeste ondernemingen in Nederland onder. Daar is dus nog een flinke inhaalslag te maken’.

‘Betrek ook het kleinbedrijf bij alle nieuwe ontwikkelingen’
- Saskia van Kalsbeek – Funding Options

Tips

Tot slot: welke tips zijn er? ‘We worden geleefd door de wijzigende marktomstandigheden. Wees flexibel, rustig en verstandig en spreid je risico’s’, adviseert Edwin. Ben vult aan: ‘bekijk je strategie, weet wat je bedrijf presteert en stel je in op de markt maar pak de kansen die je ziet en weeg de risico’s af.’

‘Eerst denken, dan doen’, vindt Diederik. ‘Kansen pakken is prima maar schakel je brein in voordat je geld gaat lenen.’ Saskia vindt dat ondernemers proactief naar de risico’s moeten kijken.

En Peter adviseert: wees flexibel, waar sta je voor? Is je businessmodel onderscheidend genoeg? Heb je je positie van vandaag ook morgen nog?’ Terwijl Nicole vooral adviseert vanuit eigen kracht te denken. ‘Gebruik je creativiteit om out of the box te denken en gebruik vooral de kennis van je adviseur.’

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.