‘Geen halve maatregelen, maar een reddingsplan voor de hele BV Nederland’

14 mei 2020 13:52

‘Geen halve maatregelen, maar een reddingsplan voor de hele BV Nederland’

Al direct na het bekend worden van de noodmaatregelen om in de corona crisis de economie te ondersteunen, heeft de Werkvereniging erop gewezen dat daarbij belangrijke groepen buiten de boot vallen. Om grote bedrijven en werknemers overeind te houden wordt alles uit de kast gehaald, terwijl mkb’ers, zzp’ers en andere Modern Werkenden tevreden moeten zijn met de kruimels. Tot nu is daar wel iets aan gedaan, maar nog lang niet genoeg. Flexwerkers mogen hopen op een fooi van 600 euro. Het reddingsplan voor de BV Nederland moet en kan veel breder en effectiever.

In zijn verklaring van 10 april jl. wees de Werkvereniging erop dat groepen werkenden ten onrechte helemaal geen aanspraak konden maken op noodsteun: ondernemers met een verkeerde SBI-code, ondernemers die over de grens wonen maar in Nederland werken, en ondernemers die minder dan 24 uur per week als zelfstandige werken.

Inmiddels kan de Werkvereniging verheugd constateren dat deze knelpunten in bredere kring aandacht hebben gekregen. Zo heeft het kabinet het onnodig beperkende lijstje van sectoren uitgebreid waarin bedrijven noodsteun konden krijgen (de omstreden SBI-codes), en wordt voor de toepassing van de zelfstandigenaftrek soepel omgegaan met de eis dat zelfstandigen daarvoor in het belastingjaar 2020 minimaal 1.225 uur in hun eigen onderneming moeten hebben gewerkt. Daarvan profiteren deeltijd-ondernemers en hybride werkenden die een baan in loondienst combineren met een eigen bedrijf. De knelpunten met ondernemers in grensregio’s zijn echter nog steeds niet opgelost, wat leidt tot rechtsongelijkheid met Belgische en Duitse collega’s.

Ondanks de tegemoetkomingen, blijft er nog een wereld te winnen als het gaan om de ondersteuning aan mkb’ers, zzp’ers, flexwerkers en andere Modern Werkenden. Zo is de inkomensondersteuning uit hoofde van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers zonder enige motivatie beperkt tot het sociaal minimum, mogen flexwerkers blij zijn als het UWV tijd heeft om ze een fooi van 600 euro te verstrekken, terwijl de lonen van werknemers worden gegarandeerd tot twee of zelfs drie keer modaal. Schrijnend, vindt de Werkvereniging, vooral omdat alle steunmaatregelen worden bekostigd uit dezelfde publieke middelen.

De Werkvereniging herkent zich dan ook in de oproep aan het kabinet die drie bekende ondernemers deze week hebben gedaan, onder andere in De Volkskrant. Ronald van den Hoff, Ruud Koornstra en Martin Schuurman vragen nadrukkelijk aandacht voor hun collega’s die nu door het kabinet als tweederangsburgers worden behandeld. Zijn presenteren een reddingsplan voor de BV Nederland, met als kern een garantie-inkomen voor zelfstandigen en flexwerkers dat is gerelateerd aan hun belastbaar jaarinkomen in 2019 tot een maximum van twee keer modaal.

De Werkvereniging ervaart dit ruimhartige reddingsplan als steun aan haar doelstellingen, en roept het kabinet op het uiterst serieus te nemen. ‘Doen we dit niet, dan stevenen we af op een enorme vraaguitval die tot niets anders kan leiden dan een golf aan faillissementen – ook onder de bedrijven die het kabinet deze maanden overeind probeert te houden.’

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.