Eén loket voor alle vragen over Social Return

6 april 2023 09:55

Eén loket voor alle vragen  over Social Return

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen heeft sinds 1 januari één centraal loket voor advies en ondersteuning over Social Return. Het SROI-loket is voor alle ondernemers in de regio Rijk van Nijmegen.

Waarom SROI?

Social Return helpt ondernemers om duurzaam bij te dragen aan werkgelegenheid en de maatschappij. Door Social Return te stimuleren bij ondernemers waar dit het meeste effect heeft, staat de return centraal: mensen helpen naar een betere positie dan waar ze nu zijn, regionaal bijdragen aan sociale cohesie en een duurzame omgeving. Kortom het helpt ondernemers om (nog) inclusiever te ondernemen.

Aanleiding

“WerkBedrijf Rijk van Nijmegen verzorgt sinds de oprichting in 2006 de advisering en ondersteuning van SROI voor de zeven gemeenten uit de arbeidsmarktregio rijk van Nijmegen. Sinds 1 januari is de dienstverlening uitgebreid en faciliteren we binnen de gebouwde omgeving ook de woningcorporaties en de vastgoed afdelingen van Radboud UMC en de Radboud Universiteit. En uiteindelijk willen we één centraal loket in de regio voor alle ondernemers en opdrachtgevers die met SROI te maken hebben of krijgen”, aldus Sander van Haren, adviseur SROI bij WerkBedrijf.

André Tijssen, was tot begin dit jaar directeur van het Stimuleringsfonds leren en werken voor de gebouwde omgeving (Stifo), “Wij maakten soortgelijke afspraken, maar met andere partijen, om het plaatsen van kandidaten en leerlingen specifiek in de gebouwde omgeving te bevorderen. Echter we begaven ons deels op hetzelfde speelveld als dat van WerkBedrijf” vertelt André. “Aangezien WerkBedrijf over de juiste infrastructuur beschikt om afspraken vast te leggen en te monitoren, en over de capaciteiten om ondernemers te faciliteren, was het een logische stap om het Stifo op te heffen en de activiteiten over te hevelen naar WerkBedrijf.” Het bestuur van Stifo, opgericht door de opleidingsbedrijven Bouwmensen, Installatiewerk en de schildersvakopleiding, vindt het belangrijk dat er nu voor de regio één systeem is voor SROI. Door de krachten te bundelen kunnen we ondernemers nu nog beter bedienen.

Werkwijze

Sander van Haren, “Als een organisatie een SROI-verplichting heeft, nemen wij na gunning van een opdracht contact op. We gaan dan in gesprek met de opdrachtnemer om te onderzoeken welke invulling het beste past. Onze focus ligt primair op het duurzaam plaatsen van kandidaten. De dienstverlening beperkt zich niet alleen tot kandidaten van WerkBedrijf, maar ook leerlingen die een vakopleiding doen, kandidaten van het UWV en zij-instromers zijn in beeld. Vanzelfsprekend houdt de ondernemer zelf de regie over de keuzes die daarin gemaakt worden.

Met onze kennis en ervaring kunnen we ook adviseren over andere manieren om SROI in te vullen. Als het niet lukt om (een deel van) de verplichting in te vullen met kandidaten, kan een organisatie bijvoorbeeld zelf sociaal inkopen. Er zijn veel van dergelijke organisaties in diverse branches actief. Koop je bij zo’n partij bijvoorbeeld schoonmaakdiensten in, of organiseer je een bijeenkomst op een locatie waar mensen met een beperking werkzaam zijn, kan dat gebruikt worden om het SROI-volume op te bouwen.

De belangrijkste missie is om voor het inclusief ondernemerschap zoveel mogelijk partijen te enthousiasmeren” besluit hij.

Tenslotte

Het loket is makkelijk bereikbaar. WerkBedrijf heeft de juiste mensen en middelen om iedereen optimaal te infomeren en daar waar gewenst verder te helpen. 

Heeft u een vraag over Social Return, mail dan naar: sroiloketrvn@wbrn.nl, bel met Sander van Haren, 06-29597744. Of kijk op SROI loket | WerkBedrijf Rijk van Nijmegen www.werkbedrijfrvn.nl

Tekst: Paul de Jager
Foto: Huub Luijten

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.