DRIESTROOM: “Diversiteit en inclusie zijn geen illusie”

6 juli 2021 13:37

DRIESTROOM: “Diversiteit en inclusie zijn geen illusie”

Driestroom ondersteunt mensen, jong en oud, met een ontwikkelings- of ondersteuningsvraag. Hoe? Door hen te begeleiden bij wonen, leren & werken en bij het invullen van de dag en welbevinden.

Maatschappelijke participatie is de basisfilosofie van Driestroom. “We ondersteunen en begeleiden mensen om hun alledaags geluk te realiseren. We kijken niet naar beperkingen, maar naar mogelijkheden.” Aan het roer van Driestroom staan Esther Nelissen en Wim Muilenburg. Zij vormen de Raad van Bestuur. Esther Nelissen: “Wij bestrijken met ons aanbod de gehele participatieladder: van een veilige en beschermde omgeving voor de meest kwestbaren tot ondersteuning van mensen met groeimogelijkheden naar regulier werk. Onze ambitie is iedereen te ondersteunen bij de optimale ontwikkeling bij het beklimmen van deze ladder.”

ONBEPERKT MEEDOEN

Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op eigen niveau en in eigen tempo. Wim Muilenburg: “Iedereen doet bij ons zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Met wonen, met leren en met werken. Onze begeleiding en ondersteuning zijn dan ook gericht op ontwikkeling. We weten dat persoonlijke groei bijdraagt aan alledaags geluk. En dat is waar wij ons elke dag voor inzetten.”

“Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen, op eigen niveau en in eigen tempo.”

Arbeid is in onze samenleving niet alleen van belang voor je inkomen, maar biedt ook zingeving, structuur en sociale contacten. De arbeidsmarkt is sinds de pandemie veranderd. Esther Nelissen: “Het blijft koffiedik kijken, maar wij hopen dat de veranderingen op de arbeidsmarkt er niet voor zullen zorgen dat onze mensen minder snel of in het ergste geval helemaal niet meer aan het werk komen. Dat zou een gigantische stap terug zijn op de ingeslagen weg. Natuurlijk is de toekomst nu erg onzeker, maar het is in onze ogen bijna een heilige verplichting voor gemeenten en andere betrokkenen om ook de mensen die niet op eigen initiatief aan het werk kunnen komen, zo goed mogelijk te helpen. De menselijke maat moet de boventoon blijven voeren.”

HET NIEUWE NORMAAL

Driestroom werkt met grote en kleinere partners zoals CWZ, Kalorama en Breng in uiteenlopende branches in de regio Arnhem en Nijmegen: stuk voor stuk organisaties die hun sociale gezicht laten zien. Driestroom ziet bij voorkeur dat inclusief werkgeverschap het nieuwe normaal wordt. Wim Muilenburg: “De ontwikkelingen met het bedrijfsleven lopen gestaag door. We zien ook dat bijvoorbeeld verzorgingshuizen steeds meer van onze mensen weten te vinden, dat is een positieve ontwikkeling.”

NIEUW LID RAAD VAN BESTUUR

Hans van Gestel treedt per 1 augustus 2021 aan als lid Raad van Bestuur van Stichting Driestroom. Hij is momenteel werkzaam als directeur bij Driestroom waar hij de portefeuilles bedrijfsvoering, langdurige zorg en werk & ondersteuning heeft gehouden. Hans van Gestel heeft een bedrijfseconomische achtergrond en heeft verschillende functies bekleed in de zorg en het bedrijfsleven, zowel nationaal als internationaal. Zijn eerdere ervaringen binnen en buiten Driestroom sluiten goed aan bij de opgaven waarvoor Driestroom de komende jaren staat. De vacature voor lid Raad van Bestuur is ontstaan doordat Wim Muilenburg per 1 augustus 2021 als bestuurder terugtreedt en zich gaat richten op de verdere groei van de Driestroom franchiseformule. Esther van Nelissen wordt per 1 augustus 2021 voorzitter van Raad van Bestuur.

ACTIVEREND WERK

Het Centrum Activerend Werk (CAW) is een Arnhemse coöperatie van Driestroom, Siza, Scalabor en RIBW. Esther Nelissen: “Het CAW stimuleert de samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en zorg. Steeds meer partijen, zoals buurtinitiatieven, vrijwilligerscentrale en wijkteams, sluiten aan. Een mooi voorbeeld is het project ‘ ‘t Broek Omhoog’ in Arnhem; een wijkgericht project waarbij mensen uiteenlopende werkzaamheden verrichten zoals fietsenherstel, kledingherstel, tuinonderhoud en gastheer/vrouwschap. Bij ’t Broek kunnen deelnemers ook samen eten. Ze doen inkopen bij de lokale ondernemers in de verderop gelegen Steenstraat. Door deze manier van werken, wordt de ouderwetse wijkeconomie – zoals vroeger de kruidenier op de hoek – weer nieuw leven ingeblazen. Buiten het feit dat de sociale cohesie in de wijk wordt versterkt, komt er weer meer leven terug in de wijken. Dit model willen we overal gaan inzetten omdat het louter voordelen biedt.”

BUURTCONCIËRGES

Het heeft even geduurd, maar ook de politiek beseft steeds meer dat een inclusieve maatschappij goed is voor iedereen. Wim Muilenburg: “Een voorbeeld: In vijf Arnhemse volkswijken gaan buurtconciërges dagelijks een oogje in het zeil houden. Nog deze zomer gaan er tien buurtconciërges starten. Het gaat om een proef van de gemeente, om te zien of deze inzet de leefbaarheid in de wijken verbetert. Uitsluiting doorbreek je niet met wetten, maar met mensen. Dat beseft ook de politiek. Een gunstig vooruitzicht is in dit geval ook dat het nieuwe kabinet hier veel prioriteit aan geeft, dat biedt perspectief. Wat ook perspectief biedt, is het feit dat wij als Driestroom in gesprek zijn met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.”

WOONDEALS

Driestroom werkt op verschillende manieren aan de totstandkoming van een inclusieve samenleving. Wonen is daar een van. “Onze rijksoverheid beseft dat de kansen om een woning te kopen/huren voor mensen met een laag inkomen vrijwel nihil is. Stel dat je een kind hebt met een licht verstandelijke beperking. De kans dat hij of zij een flatje kan krijgen, is heel klein. Om die situatie te veranderen, zijn er zogenaamde ‘Woondeals’ in het leven geroepen in onder andere regio Nijmegen-Arnhem. De Gemeente Nijmegen heeft 9 miljoen subsidie voor de transformatie Winkelsteeg naar een bruisend woon-werkgebied ontvangen. Hiermee worden onder andere 500 tijdelijke woningen gebouwd. Driestroom denkt mee over hoe in zo’n wijk de sociale infrastructuur goed geregeld kan worden, zoals met buurtconciërgeachtige projecten en een ‘DROOM!’ horecavoorziening. Een fantastische uitdaging!”

HANDEN OP ELKAAR

Een ander project wat de handen van de bestuurders van Driestroom op elkaar krijgt, is de toekomstige bouw van een dependance van Rijnstate Ziekenhuis. “Het Rijnstate Ziekenhuis bereidt de bouw voor van een nieuwe polikliniek bij het station van Elst, gemeente Overbetuwe. Wij zijn - samen met Jumbo, de grootste werkgever in Overbetuwe- bezig om een ‘Pick Up Point’ te realiseren voor patiënten, personeel en bezoekers van het ziekenhuis en treinreizigers. Het streven is het best ontzorgende treinstation van Nederland te worden. We bieden een scala aan diensten aan: mensen kunnen een telefoonnummer bellen, hun boodschappen doorgeven en ze op het ‘Pick Up Point’ afhalen, je kunt er terecht voor was & herstelgoed, je kan er je auto laten wassen, je fiets laten repareren en zo voorts. Het project gaat plek bieden aan tientallen van onze mensen.”

www.driestroom.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.