Drie jaar Wet Homologatie Onderhands Akkoord

12 oktober 2023 11:48

Drie jaar Wet Homologatie Onderhands Akkoord

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is op 1 januari 2021 in werking getreden. De WHOA is een onderdeel van de Faillissementswet. Ondernemers die in financiële problemen dreigen te komen kunnen met schuldeisers en aandeelhouders een akkoord tot stand brengen. Dat akkoord wordt voorgelegd aan de rechter en vervolgens goedgekeurd, (juridisch heet dat “gehomologeerd”) als het akkoord aan bepaalde vereisten voldoet. Schuldeisers of aandeelhouders die tegen het akkoord stemden of geen stem hebben uitgebracht, worden dan toch aan het akkoord gebonden. Daarom wordt in dit verband ook wel gesproken van een ‘dwangakkoord’. Zo kunnen schulden worden gesaneerd en kan een faillissement worden voorkomen.

De WHOA in de praktijk

Allereerst de cijfers: in 2021 en 2022 dienden in totaal 203 ondernemers een startverklaring in bij de rechtbank. Dit is een schriftelijk stuk waarmee het WHOA-traject start. In 27 zaken zijn de homologatieverzoeken toegewezen, terwijl de homologatieverzoeken in 10 zaken zijn afgewezen. Van deze 37 verzoeken hadden 27 betrekking op een reorganisatieakkoord (22 hiervan zijn toegewezen) en 10 op een liquidatieakkoord (5 hiervan zijn toegewezen). Bij een reorganisatieakkoord blijft de onderneming bestaan en wordt de bedrijfsvoering voortgezet. Een liquidatieakkoord heeft tot gevolg dat de onderneming eindigt en niet langer actief is.

Volgens de laatst gepubliceerde cijfers zijn er in 2023 51 startverklaringen ingediend en er lijkt een toename te zijn van zaken waarin de rechtbank om beslissingen wordt gevraagd.

Hoewel de cijfers laten zien dat de WHOA soms effectief kan zijn bij het mogelijk maken van herstructureringen, is evident dat veel zaken voortijdig stranden. Hieruit valt op te maken dat het geen wondermiddel is voor ondernemers die in economisch zwaar weer verkeren.

Valkuilen bij herstructurering

Het WHOA-akkoord draait met name om het verschil tussen de vereffenings- en reorganisatiewaarde, die cruciaal zijn voor het succes van het traject. De vereffeningswaarde is de waarde die in faillissement kan worden gerealiseerd, de reorganisatiewaarde is de waarde die wordt gecreëerd door de herstructurering. Een groter verschil tussen deze waarden vergroot de kans op een geslaagd WHOA-traject, maar een te hoge reorganisatiewaarde kan ook nadelen met zich meebrengen, aangezien deze toe dient te komen aan de schuldeisers en dus ook beschikbaar moet komen. Een hoge reorganisatiewaarde maakt een akkoord lastig financierbaar.

Daarnaast is het gebrek aan draagvlak onder schuldeisers en aandeelhouders een belangrijke valkuil. Wanneer er weinig steun is voor een akkoord, zal de rechter vooral het toekomstperspectief van de onderneming kritisch beoordelen aan de hand van de wettelijke homologatiecriteria. Het reorganisatieplan moet daarom voldoende inzicht geven in de effecten van de herstructurering op de onderneming. Tenslotte is het WHOA traject juridisch gecompliceerd en daardoor kostbaar, zeker als de rechtbank een herstructureringsdeskundige aanstelt.

Evaluatieonderzoek

In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voeren Rijksuniversiteit Groningen, en Universiteit Leiden een evaluatieonderzoek uit om te beoordelen of de doelstellingen van de WHOA in de praktijk worden behaald. Het resultaat van dit onderzoek wordt uiterlijk eind 2023 aan het parlement gepresenteerd. Mogelijk geeft het onderzoek aanleiding tot wetswijzigingen.

Een objectief en precies opgesteld herstructureringsplan kan de rechtbank overtuigen van de voordelen van de voorgestelde herstructurering. Een zorgvuldige, professionele voorbereiding samen met een ervaren deskundige is hierbij essentieel. Mocht u nieuwsgierig zijn geworden naar de mogelijkheden die de WHOA u kan bieden, aarzel dan niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen. «

Stellicher advocaten
Mr. E.R. Looijen
Sickeszplein 1
6821 HV Arnhem
026-3777111
​e.looijen@stellicher.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.