De uitvinder die boeren werkelijk wil helpen

12 oktober 2021 15:15

De uitvinder die boeren werkelijk wil helpen

Van schadelijke drijfmest(poep en pis) naar een milieu vriendelijke meststof, dat behelst zijn uitvinding in de praktijk. De veehouders van Nederland verkrijgen hiermee Goed Nieuws. Want de stikstof- en landbouw crises gaat ons allemaal aan.

De werkplaats op het industrieterrein De Kleefse Waard in Arnhem vult zich met een penetrante geur. De uitvinder steekt een slurfachtig, met een grijze kist verbonden instrument in de emmer. Plots klinkt er veel geknetter, alsof er een honderdduizend klapper afgaat. Een kleine blikseminslag, de vonken vliegen er letterlijk vanaf. Achter zijn veiligheidsbril oogt Van der Weide onaangedaan, als een kok die door zijn soep roert. 

Wat ik net deed, noem ik udaristatie. Udar is Russisch voor blikseminslag. Udarisatie is plasma-fysica samen met kernfusie. Het moleculair ontleden van schadelijke stoffen en onkruidzaden. Daarbij het afdoden van gisten, schimmels en micro-organismen. Na het udariseren komen er weer juiste micro-organismen bij.

“Het principe wat ik doe berust op een gedachtegoed, jaren dertig Sovjet-Unie. Vanuit de jaren negentig en 2020 hebben we het aangepast op de drijfmest.”

Het resultaat: de drijfmest drab is onschadelijk gemaakt, sterker: zelfs zeer voedzaam voor de bodem en geschikt om uitgestrooid te worden over het land. Daarmee is het ontstaan van schadelijke stikstoffen als methaan en ammoniak ook bijna vermeden bij de stallen.

De hele landbouw spoedig verlost van het stikstofprobleem? Te mooi om waar te zijn. Dat nog wel in Arnhem en Gelderland. Met zijn uitvinding wil Van der Weide boeren helpen om de transitie naar kringlooplandbouw te maken. “Geen conventionele landbouw, met kunstmest en bestrijdingsmiddelen.” Opmerkelijke uitspraken van de uitvinder en visionair, Van der Weide.

Na de val van De Muur vertrok Van der Weide naar het Oostblok. “Als kind sloeg ik de Bosatlas open en staarde gefascineerd naar dat enorme land, de Sovjet-Unie. Als prille twintiger ben ik er eens drie weken geweest. Dat was in 1983 met de automobiel.” Vele reizen volgden daarop achter het toenmalige ijzeren gordijn.

De fascinatie voor het Oostblok combineerde Van der Weide met zijn voorliefde voor zuivel, bos- en landbouw. “In 1998 begon ik een kaasfabriek in Oost Slowakije. We maakten Nederlandse kaas die in de schappen van Walmart belandde in Amerika.”  

“Mijn uitvindingen, die er werkelijk aan toe doen voor de aarde, hebben daar geen vruchtbare aarde.''

Hij verliet in 2015 het voormalige Oostblok. “Ik wist dat ik met mijn visie en kennis meer kans maakte in Nederland, een van de hoogst ontwikkelde agrarische en zuivel landen ter wereld.”  Zelf nam ik een schoenendoos mee aan wijsheden en ervaringen.

Van der Weide kwam terecht in de stad waar hij voor zijn vertrek naar de voormalige Sovjet-Unie kort woonde: Arnhem. “Ik belandde in wat ik de mooiste villa van de stad noemde. De daklozenopvang... voor enige tijd.

Met een subsidie van de Provincie Gelderland werkt hij sinds 2018 op het industrieterrein Kleefse Waard. Het is fantastisch dat provincie Gelderland ook graag een kunstmest vrije landbouw wil. Hiermee zijn ze trendsetter.

“Pak een tomaat uit de supermarkt. Die is mooi rood. De kleur is misleidend. De tomaat is geurloos. Een voedselarme bodem of tuinkas zorgt voor een voedselarme oogst.” Zijn boodschap is: investeer in een gezonde bodem.

“God en rentmeesterschap staan bij mij centraal. Ik probeer de bodem, de aarde en daarmee de boer en zijn edele beroep te redden.”  

“Momenteel werk ik met, Ir. Yuri Rakotsy (Oekraine) een demo model uit. Deze hopen we in de nawinter te kunnen demonstreren op een boerderij in de Achterhoek. Dit is zeker nog niet eerder vertoont in de wereld. Met weinig kosten de drijfmest snel omzetten naar een milieu vriendelijke meststof. Een gezond verdienmodel.”

Willibrordus van der Weide
Yellow Energy BV , Arnhem

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.