Crisis aangrijpen voor verhogen arbeidsmobiliteit

29 april 2020 15:32

Crisis aangrijpen voor verhogen arbeidsmobiliteit

Krapper dan krap was de arbeidsmarkt voor de coronacrisis. In korte tijd ziet deze er totaal anders uit. Arbeidsmobiliteit en flexwerk bieden oplossingen voor problemen rondom continuïteit, mogelijke werkloosheid en kwaliteit.

Uitdagingen arbeidsmarkt

Op dit moment staat de arbeidsmarkt voor andere uitdagingen dan voor de crisis. Mensen werken thuis of zitten noodgedwongen thuis, werkprocessen zijn veranderd of stilgelegd. Waar het werk in de ene sector enorm is gedaald, zie je in andere branches een groei ontstaan. De flexibele arbeidsmarkt speelde bij het begin van de crisis een belangrijke rol om vraag en aanbod bij elkaar te krijgen. Met snel schakelen was het zaak om voldoende mensen op de juiste plekken krijgen. Zo springen mensen met een verleden in de zorg en logistieke sector bij en helpen mensen uit eenzelfde bedrijfstak elkaar.

Medewerkers behouden

Als de vraag in een bedrijf daalt, gaan we op zoek naar alternatieven om het personeelsbestand zoveel mogelijk intact te houden. Mensen gaan minder werken of in het bedrijf tijdelijk ander werk doen dan waarvoor ze zijn aangenomen. Als de economie dan weer aantrekt kun je die werknemers ook weer onmiddellijk inzetten. Anticiperen op de tijd na de crisis is ook van belang. Zo zijn er bedrijven die investeren in het opleiden van mensen. Bij Olympia spelen we hier ook op in. We begeleiden mensen van werk naar werk.

Intersectorale mobiliteit

Maar wat als je je mensen juist niet aan het werk kunt houden? Met het oog op de toekomst en continuïteit is het belangrijk de juiste mensen te behouden. Bedrijven willen bovendien vaak niet hun medewerkers kwijt. Intersectorale arbeidsmobiliteit kan hieraan bijdragen. Door samen te werken tussen sectoren en tijdelijke ‘uitlening’ of doorstroming van personeel te bevorderen is werkloosheid te voorkomen. In sectoren als de voedingsindustrie en de logistiek bijvoorbeeld groeit de vraag naar mensen. Olympia heeft de connecties en draagt bij aan het vinden en binden van mensen en ontwikkeling met opleidingen en cursussen. Door bedrijven met elkaar in contact te brengen, bieden we perspectief aan werknemers en werkgevers én werken we samen aan een toekomstgerichte arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarin mensen ertoe doen. Want werk is ontzettend belangrijk en meer dan geld verdienen. Het biedt sociale interactie en contact, geeft structuur en ontwikkelt mensen. Laten we regionaal samenwerken aan intersectorale arbeidsmobiliteit, aan het behouden van de talenten. Want dat draagt bij aan de welvaart en welzijn in onze regio!

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.