Circulair ondernemen de sleutel tot toekomstbestendigheid?

10 oktober 2018 10:12

Circulair ondernemen de sleutel tot toekomstbestendigheid?

“De wereld om ons heen is continu in beweging, veranderingen volgen elkaar in rap tempo op. Daar moeten wij op reageren, maar beter nog anticiperen. De insteek van Giesbers is dan ook om vroegtijdig met opdrachtgevers mee te denken in hun huisvestingsvraagstukken. Hét thema op dit moment is de ‘circulaire economie’. We zijn het aan de aarde en toekomstige generaties verplicht bij elk huisvestingsvraagstuk, ook die van onszelf, met het beste, meest duurzame antwoord te komen.

In 2050 moet Nederland volledig circulair zijn, wat alle partijen, zowel publiek als privaat, samen moeten gaan omarmen. Dit vraagt om regionale samenwerking en verbinding om verstandige besluiten te kunnen nemen als het gaat om toekomstbestendigheid, verantwoorde, duurzame bedrijfshuisvesting en om arbeidspotentieel aan te trekken en te behouden door aantrekkelijk werkgeverschap. Giesbers heeft sterke wortels in de regio Arnhem-Nijmegen, weet als geen ander wat er speelt, waar de kansen liggen en knelpunten zitten.”

We zijn in gesprek met John de Beijer (Directeur Ontwikkeling en Commercie),  Adriaan van Straten (Manager Acquisitie) en Paul van Doorn (Senior Planontwikkelaar) van Giesbers Ontwikkelen en Bouwen.

[caption id="attachment_31561" align="aligncenter" width="874"] V.l.n.r. Adriaan van Straten, Paul van Doorn, John de Beijer[/caption]

 

Borgen van toekomstbestendigheid

De Beijer vervolgt: “Wij houden een brede visie op de vraag van onze klanten. In eerste instantie kijken we samen of herontwikkeling of transformatie van de huidige locatie mogelijk is, pas in de laatste plaats denken we aan nieuwbouw (op bestaande of nieuwe locatie). Uitgangspunt is dat klanten met de gekozen optie in kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen en mee kunnen bewegen met (soms nog niet te voorspellen) veranderingen in markt en maatschappij. Met onderzoek naar flexibel gebruik van ruimtes faciliteren wij ondernemers in het zowel bij groei, stabilisatie als krimp kunnen blijven ondernemen zonder te hoeven verhuizen naar een nieuwe locatie. Deze circulaire benadering van bedrijfshuisvesting door functieveranderingen en het toevoegen van nieuwe voorzieningen borgen de toekomstbestendigheid, waardoor de vraag naar nieuw te bebouwen plekken verminderd wordt. Zo behouden we de steeds schaarser wordende groene ruimte en voorkomen we leegstand en verval van bestaand vastgoed wat gepaard gaat met verlies van waarde en functie.

Hierin hebben wij als ontwikkelende bouwpartner én ondernemer een belangrijke rol te vervullen.” Van Straten vult aan: “Wij bekijken een huisvestingsvraagstuk integraal. Door eerst virtueel te bouwen managen we verwachtingen van onze opdrachtgevers en kunnen wij toekomstige ontwikkelingen simuleren. Dit doen we aan de hand van data m.b.t. gebruik, restwaarde, flexibiliteit, exploitatie en modulair gebruik (waarbij modules vanuit een ‘plug and play’-benadering eenvoudig te monteren en demonteren zijn). Vanuit de gedachte dat toekomstbestendigheid leidt tot waardebehoud of zelfs waardeontwikkeling in de breedste zin van het woord. De purpose van nieuwe generaties gaat dan ook veel verder dan alleen geld verdienen. Voorbeelden van Giesbers-projecten waarbij deze overwegingen een rol hebben gespeeld zijn de opwaardering van het oude TenneT- gebouw naar een nieuw kantoor voor DNV-Kema in Arnhem, het zelfvoorzienende distributiecentrum van Lidl op Park15, waar windenergie, zonnepanelen, aarde- en bodemkracht zijn ingezet, bedrijvenpark IJsseloord waar veel aandacht is voor duurzaam, intensief en circulair ruimtegebruik en ons eigen kantoor.”

Tijd voor veranderend ondernemerschap

Van Doorn: “Ons inziens is het tijd voor veranderend ondernemerschap, vertrouwde businessmodellen gaan op hun kop. Gevoed door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt stellen medewerkers andere eisen aan hun werkomgeving. Zij vinden de inrichting van hun werkplek belangrijk en kijken kritisch naar aanwezige voorzieningen en gebruikte materialen. Voor hen draagt beleving in hoge mate bij aan werkgeluk. Zij willen ergens graag verblijven, fijn kunnen werken in een frisse, gezonde werkomgeving met veel daglicht. Door hier op in te zetten kunnen bedrijven zich onderscheiden als interessante werkgever en zijn er belangrijke economische voordelen te behalen als een lager ziekteverzuim en een hogere efficiëntie. Dit is een nieuwe, toekomstgerichte manier van kijken naar bedrijfshuisvesting. En dat hoeft niet altijd op een nieuwe locatie.”

Regionale samenwerking en verbinding

Giesbers heeft onlangs meegedaan aan de Circular Economy Challenge van de Rabobank. Dit heeft in hoge mate bijgedragen aan het interne bewustwordingsproces en het leggen van regionale verbindingen. Wat voor de één (rest)afval is, is voor de ander nog bruikbaar. Zo werkt het ook in natuurlijke ecosystemen. Dit vraagt om een ecosysteem van (regionale) bedrijven waarbij gekeken wordt naar slimmer ontwerpen, hergebruik van materialen en het elimineren van afval. Ook initiatieven als de deeleconomie gaan uit van een collectieve benadering. In navolging hiervan biedt Giesbers in haar servicebenadering de mogelijkheid van gebruik in plaats van eigendom, wat leidt tot lagere investeringen.

De Beijer sluit af: “Circulariteit  en een gezonde aarde en leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en wij nemen dan ook onze verantwoordelijkheid als ondernemer om daar op regionaal niveau gezamenlijk onze steen aan bij te dragen.”

Giesbers Ontwikkelen en Bouwen

Nieuweweg 184

6603 BT Wijchen

Postbus 64

6600 AB Wijchen

024 – 649 28 11

www.giesberswijchen.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.