Alfa Accountants & Adviseurs helpt ondernemers bij verduurzaming

20 oktober 2020 09:10

Alfa Accountants  & Adviseurs helpt ondernemers bij verduurzaming

Accountants die meedenken met uw CO2-footprint of met circulair ondernemen of met uw wagenpark of verduurzaming van uw vastgoed? Jazeker, Alfa Accountants & Adviseurs kan u als ondernemer naast het standaardpakket financiële dienstverlening ook helpen met allerlei vraagstukken rondom duurzaamheid. Van energietransitie tot circulair ondernemen en van enkele adviezen tot B Corp certificeren; u kunt hiervoor terecht bij Alfa Accountants & Adviseurs.

De oorsprong van Alfa Accountants & Adviseurs gaat terug tot de tweede wereldoorlog. Toen de agrarische sector moeite had met ondernemen, richtten de christelijke boeren- en tuindersbond boekhoudbureau Het Platteland op. Na de oorlog gaat het boekhoudbureau verder onder de naam Boekhoudbureau en accountantsdienst CBTB. De dienstverlening professionaliseert in loop der jaren mede onder invloed van wet- en regelgeving. Het midden- en kleinbedrijf maakt dan inmiddels ook gebruik van hun diensten. Pas rond de eeuwwisseling verandert de naam in Alfa Accountants & Adviseurs. De structuur verandert, waardoor alle medewerkers mede-eigenaar zijn; een duurzame constructie en uniek binnen de accountancy. Met ruim 30 vestigingen en ruim 1000 medewerkers is Alfa een grote speler geworden met als vanouds een sterke lokale binding. Alfa Accountants & Adviseurs is sinds 1 juli gevestigd op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Het bedrijventerrein dat duurzame en energie-gerelateerde bedrijven huisvest met veel innovatieve en kansrijke startups is de ideale plek voor Alfa Accountants & Adviseurs.

Specialisten met sterke lokale binding

De sterke lokale binding zit in het DNA van Alfa Accountants & Adviseurs. “Wij zijn sterk betrokken bij het lokale midden- en kleinbedrijf en weten als geen ander wat er speelt in de wereld van onze klanten”, zegt directievoorzitter Kees Cuperus. Landelijk heeft Alfa Accountants & Adviseurs meer dan duizend specialisten in de accountancy en bedrijfsadvisering. “Op onze eigen Alfa Academy ontwikkelen onze mensen zich voortdurend. Niet alleen vaktechnisch, wat een must is in onze ogen, maar juist ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling”, legt relatiemanager Sjaak van Lienden uit. “Iedereen moet persoonlijk kunnen innoveren. We hebben zeer betrokken medewerkers en dat willen we graag zo houden.” Ondanks de grote organisatie en het brede pallet aan specialiteiten kent Alfa Accountants & Adviseurs de lokale ondernemer. “Ik durf te stellen dat al onze kantoren wat hebben met hun omgeving. We werken ook in Arnhem lokaal en gaan een duurzame relatie aan met onze klanten”, aldus Kees Cuperus.

People, planet, profit

De inleiding gaf het al aan. Alfa Accountants & Adviseurs is een professionele en moderne financiële dienstverlener, maar gaat veel verder dan alleen het standaardpakket. “Wij spreken veel ondernemers in de markt die met duurzaamheid en energietransitie aan de slag willen binnen hun organisatie”, verduidelijkt Gökhan Kinran, fiscaal adviseur op het Arnhemse kantoor. “Vaak weten ze niet welke concrete stappen ze moeten zetten om duurzame waarde te creëren.” Alfa Accountants & Adviseurs begeleidt ondernemers, met name mkb’ers, bij het analyseren, transformeren en zelfs certificeren naar een duurzame bedrijfsstrategie. “We beginnen meestal met het berekenen van de huidige footprint en CO₂-uitstoot. Vervolgens kunnen we samen al snel een aantal ‘quick wins’ invoeren. En natuurlijk is het belangrijk te analyseren in hoeverre een bedrijf voldoet aan bestaande en toekomstige wet- en regelgeving. Want die wordt steeds strenger”, weet Sjaak van Lienden. Hoe beperk ik onze CO₂-uitstoot? Hoe gaan we naar duurzame mobiliteit? Wat zijn de quick wins in onze bedrijfsvoering? Hoe geef ik circulair ondernemen vorm in mijn bedrijf? Allemaal vragen waarmee Alfa Accountant & Adviseurs u verder kan helpen, maar vooral de volgende vraag: Hoe kan verduurzaming bijdragen aan ons verdienmodel? “Het gaat bij ons om de drie p’s”, stelt Sjaak van Lienden, “People, planet en profit. Dat laatste verliezen we niet uit het oog.”

Certificering duurzame en sociale doelen

Dat Alfa Accountants & Adviseurs duurzaam- heid en inclusiviteit hoog in het vaandel heeft en echt incorporeert bewijst hun B Corp certificaat. ‘Certified B Corporations zijn bedrijven die voldoen aan de hoogste normen van bewezen sociale en milieuprestaties, van openbare transparantie en van wettelijke aansprakelijkheid om winst en doel in evenwicht te brengen. B Corps versnelt een wereldwijde cultuuromslag om succes in het bedrijfsleven opnieuw te definiëren en een meer inclusieve en duurzame economie op te bouwen’, zo staat het op de website van B Corps. “Wij zijn aangesloten bij deze internationale groep van bedrijven die behalve winst ook nadrukkelijk duurzame en sociale doelstellingen nastreven”, benadrukt Sjaak van Lienden. “Samen met ondernemers nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en dagen ze uit concrete stappen te zetten die duurzaam en meervoudig waarde creëren.” Met andere woorden Alfa Accountants & Adviseurs ondersteunt ondernemers bij hun duurzame en sociale doelstellingen en helpt ze op weg naar een eventuele certificering, bijvoorbeeld de CO₂-prestatieladder, een B Corp certificering of het ISO 14001-certificaat. “We certificeren niet zelf, maar we kunnen ondernemers wel adviseren over de belangrijke kansen, risico’s en aandachtspunten”, legt Gökhan Kinran uit. “Hiermee zijn ze in staat om zelf het certificeringstraject succesvol af te ronden.”

Duurzame investeringen leveren geld op

De vestiging van Alfa Accountants & Adviseurs op Industriepark Kleefse Waard is niet zonder reden. Op de website van IPKW staat ‘Industriepark Kleefse Waard is een prijswinnend bedrijventerrein dat duurzame en energie-gerelateerde bedrijven huisvest, faciliteert en met elkaar verbindt’. De Greenhouse met veel innovatieve startups, het Powerlab waar engineers van de toekomst opgeleid worden, Connectnr het innovatielab van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, het Clean Mobility Center. Allemaal bruisende initiatieven op het IPKW op het gebied van energie, milieu, mobiliteit. “Wij krijgen energie van zoveel waardevolle projecten. Maar we hopen dat het niet bij ideeën blijft. Wij kunnen startups begeleiden om hun creatieve en innovatieve expansies in een zakelijk bedje te leggen. We kunnen helpen met projectplannen en kennen alle financieringsstromen, de subsidiemogelijkheden internationaal, nationaal, regionaal en lokaal”, stelt Sjaak van Lienden. “Er zijn ook fiscale maatregelen waarmee je voordeliger speur- en ontwikkelingswerk uitvoert op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid”, vult Gökhan Kinran aan. “Het financiële voordeel kan fors oplopen.” Allerlei regelingen veranderen nogal eens of hebben een tijdelijk karakter. Dan is de inzet van een specialist van Alfa cruciaal.

Bent u geïnspireerd dan wil Alfa Accountants en Adviseurs als duurzame account graag met u kennismaken. «

Alfa Arnhem

Telefoon 088 - 253 18 00

www.alfa.nl/arnhem

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.