Aannemers opgelet: privatisering van het bouwtoezicht is binnenkort een feit

3 juli 2023 09:58

Aannemers opgelet: privatisering van het bouwtoezicht is binnenkort een feit

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt in werking per 2024 en vereist de inschakeling van een kwaliteitsborger om de bouw te controleren.

De Wet kwalitetsborging voor het bouwen (Wkb) is bedoeld om de kwaliteit van de bouw te verbeteren en de positie van de consument te versterken. De meningen lopen over deze wet uiteen. De één verwacht dat door de Wkb de kosten voor het bouwen van huizen gaan stijgen en dat de bouw zal vertragen of zelfs stagneren. De ander verwacht dat juist het bouwproces efficiënter zal worden en dat de (faal)kosten voor de bouwbedrijven zullen afnemen. Één ding is in ieder geval zeker; de wet treedt straks, gelijk met de Omgevingswet, per 1 januari 2024 in werking. Waarom en wat betekent dat voor u als aannemer?

Waarom deze wet?

Het bouwproces is versnipperd en kent al complexe en strenge kwaliteitseisen. In een bouwproject worden veel partijen ingeschakeld: aannemer, onderaannemers, architecten etc. Iedere partij is dan verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn/haar eigen deel. Het ontbreekt dan volgens de wetgever vaak aan een centrale partij die verantwoordelijk is voor de integrale kwaliteit van het bouwwerk. De toetsing vindt geregeld alleen vooraf plaats door gemeenten bij de beoordeling van de bouwplannen op papier of in bepaalde fasen in het bouwproces (bijvoorbeeld storten van de fundering, constructie en brandveiligheid). Gemeenten schakelen hiervoor al regelmatig technische expertisebureaus in. Daarnaast benoemt de wetgever dat bouwbedrijven die onvoldoende meebewegen met de steeds hogere kwaliteitseisen in de bouw, daar in de huidige situatie te makkelijk mee weg komen.

De wetgever heeft daarom de integrale toetsing door een private kwaliteitsborger en de aanscherping van verplichtingen en aansprakelijkheden van aannemers in de wet opgenomen.

Toelichting veranderingen

1. Inschakeling kwaliteitsborger in het vergunningentraject

Een private partij moet straks door/namens u of de vergunninghouder worden ingeschakeld om de bouw te controleren; de zogenaamde kwaliteitsborger. Wie de kwaliteitsborger is en wat het borgingsplan is, moet dan minstens 4 weken voorafgaand aan de bouw worden gemeld bij de gemeente. Dit geldt dan bijvoorbeeld bij de bouw van woningen, eenvoudige bedrijfsgebouwen, woonboten en vakantiehuisjes. Als het bouwwerk gereed is, moet de kwaliteitsborger een verklaring afgeven dat het bouwwerk voldoet aan de technische voorschriften. Zonder die verklaring mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen. Gemeenten blijven daarnaast ook hun handhavings- en toezichtstaken uitvoeren.

2. Aansprakelijkheid en plichten van de bouwer richting de opdrachtgever

De aansprakelijkheden voor u als aannemer voor gebreken worden aangescherpt. Met de invoering van de Wkb bent u als aannemer in beginsel aansprakelijk voor alle gebreken. Dus ook voor die gebreken die bij de oplevering niet zijn ontdekt. Daarnaast geldt er straks bijvoorbeeld een verscherpte waarschuwings- en informatieplicht en dienen bij de oplevering de tekeningen, berekeningen en onderhoudsvoorschriften aan de opdrachtgever te worden overhandigd.

Zorgpunt & advies

De kwaliteitsborger is straks verantwoordelijk voor de controle van de bouw én het opstellen van de risicobeoordeling en het borgingsplan. Dit betekent dat een kwaliteitsborger ruim van te voren moet worden ingeschakeld door/namens u of de vergunninghouder. De kosten hiervoor alsmede het mogelijke tekort aan kwaliteitsborgers kan leiden tot vertraging/stagnering in de bouwprojecten en bijvoorbeeld de stijging van huizenprijzen.

Wilt u weten of uw bedrijf voor de (ver)bouwplannen een kwaliteitsborger dient in te schakelen of heeft u andere bouw gerelateerde vragen, neemt u dan gerust contact op. 

Stellicher Advocaten
Mr. L.R. (Rosanne) de Groot
Sickeszplein 1
6821 HV ARNHEM
026-3777 188
r.degroot@stellicher.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.