5 tips om veiligheid en gezondheid op de werkvloer te bevorderen

15 augustus 2018 13:54

5 tips om veiligheid en gezondheid op de werkvloer te bevorderen

Het gaat goed met de economie. Er is volop reuring. Goed nieuws, maar de huidige hoogconjunctuur heeft ook een schaduw. Of anders gezegd: het MKB staat daardoor voor andere uitdagingen zoals dé vraag: hoe kom ik aan personeel?

Marijke Roseboom, directeur van Ro-Ad arbodienstverlening in Waddinxveen, vertelt dat er in het MKB weinig reacties komen op personeelsadvertenties. “Er is sprake van flinke schaarste. Ik zie daarnaast dat met name bij het MKB werknemers behoorlijk loyaal zijn. Dat komt omdat werkgevers in het MKB over het algemeen hun medewerkers genoeg vrijheid geven om allerlei zaken in de privésfeer te regelen, zelfs onder werktijd. Het mooie wisselgeld hiervoor is dat werknemers graag een stapje harder lopen voor hun baas. Veel mensen vinden het geen probleem om ‘s avonds - als de kinderen naar bed zijn – nog even achter hun laptop te kruipen.”

Toch zit daar een valkuil. Er is immers altijd een risico dat mensen zichzelf overwerken. Marijke heeft vijf aandachtspunten voor werkgevers (en werknemers!) in het MKB én in het grootbedrijf op een rijtje gezet. “Gewoon om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. En, om veiligheid en gezondheid op de werkvloer te bevorderen.”

1. Ken je werknemer!

Een werkgever of leidinggevende moet in staat zijn om signalen te ontdekken dat het mogelijkerwijze niet goed gaat met de werknemer. Blijf daarom in gesprek, toon belangstelling en weet wat er speelt ook op privégebied. Dat hoeft natuurlijk niet tot in het diepste detail, maar ga er niet zomaar altijd vanuit dat iemand wel ‘even kan overwerken’. Vraag niet alleen: ‘Gaat het werk goed?’ Maar ook: ‘Heb je een leuk weekend gehad?’

2. Biedt medewerkers de mogelijkheid zich te blijven ontwikkelen!

Dit kan variëren van een BHV-training of een workshop over een systeemupdate tot aan de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden. Die ontwikkelpotentie is niet bij iedereen hetzelfde. Voorkom dat mensen in hun eigen blinde vlek belanden, maar houd er tegelijkertijd ook rekening mee dat het ontwikkelen van allerlei vaardigheden en competenties ook niet altijd meteen past in de (levens)fases waarin mensen verkeren. Door in gesprek te blijven (zie aandachtspunt 1) kan een werkgever die inschatting goed maken.

3. Blijf als team dingen gezamenlijk doen!

Doordat je een team bent, moet je het samen doen. Je kunt dan ook knelpunten en uitdagingen beter bij elkaar signaleren. Als er een heel goed teamgevoel heerst, dan willen en zullen de teamleden ook niet snel afhaken. Men wil een bijdrage blijven leveren aan het team.

4. Ontwikkel een positieve aanspreekcultuur

Het is belangrijk dat mensen elkaar kunnen en mogen aanspreken op dingen die niet goed gaan. Dat kan variëren van het elkaar erop wijzen dat je toch echt een helm moet dragen op de bouwplaats, tot aan het durven vertellen dat je een bepaalde werkzaamheid niet goed vindt gedaan. De leidinggevende heeft daarin een cruciale rol; deze moet zorgen dat er inspraak is. En, het management moet zelf ook open staan voor een kritische noot. Ontwikkel positieve wederkerigheid. Medewerkers moeten het gevoel krijgen: ik heb echt wat in de melk te brokkelen.

5. Beschouw wetgeving niet als lastig!

Sterker nog: je kunt positief gebruik maken van wetgeving. Natuurlijk hoef je niet alles tot op de letter van de wet uit te voeren, maar je kunt het wel gebruiken om je medewerkers te overtuigen op basis van wet- en regelgeving. Een goed voorbeeld is de risico-inventarisatie en -evaluatie. Die is best een klus, maar uiteindelijk heb je wel alles in één overzicht bij elkaar en kun je procedures verbeteren waardoor je effectiever en efficiënter gaat werken. Wetgeving is een inspirerend en richtinggevend kader.

Nieuwe situatie op de arbeidsmarkt

De visie van Marijke Roseboom en haar collega’s van Ro-Ad op arbeid en gezondheid wordt breed gewaardeerd. Zo heeft Ro-Ad per 1 januari 2018 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Amersfoortse Verzekeringen. “Ik ben uiteraard heel blij dat een grote organisatie het vertrouwen heeft uitgesproken in onze organisatie en dat ze daarmee onze visie omarmen. Dit heeft al meteen vanaf de start veel voordelen opgeleverd voor onze klantenkring, zoals snelheid van handelen op diverse cases en dat interventies bij cliënten sneller vergoed worden”, aldus Marijke. “Sowieso is het van belang om goed na te denken over preventie: als iemand langer dan drie maanden ziek is, dan is de kans veel groter dat iemand twee jaar ziek blijft. Daar zijn we mee aan de slag gegaan.”

Met de inzet van verpleegkundig specialisten, hebben we een andere aanvliegroute in vergelijking met andere arbo-diensten. En, die aanvliegroute spreekt aan. Wij zitten veel eerder in het proces, zelfs al vóór het verzuim uit. Eigenlijk hebben we daardoor interessante raakvlakken gecreëerd met de discipline HR. Kleine MKB-organisaties hebben ook vaak geen HR-medewerker, dus daar zit al de pragmatische in- en aanvulling. We zien tevens dat het aantal chronisch zieke medewerkers stijgt. Dat is best een probleem aan het worden in de samenleving. En, mensen moeten langer werken (we worden ouder!). Deze nieuwe situatie op de arbeidsmarkt heeft wezenlijke consequenties die invloed hebben op mogelijke uitval. Daar moet je het dus over hebben. Het gaat om het ontwikkelen van begrip tussen werkgever en werknemer. Die zullen anno nu op een andere manier met elkaar in gesprek moeten. Wij helpen daarbij.”

Marijke Roseboom is directeur van Ro-Ad arbodienstverlening in Waddinxveen. Ze is verpleegkundig specialist die gelooft in het overnemen van de taken van de bedrijfsarts. Ro-Ad bestaat sinds 1999; de Arbodienstverlening bestaat sinds 2005. Het is de missie van Ro-Ad om werkgever en medewerker samen het verzuim goed te laten organiseren en te voorkomen. Regeren is vooruitzien. Ro-Ad zorgt voor de preventie. Marijke hierover: “Ik help uiteindelijk het MKB veel geld te besparen.”

Ro-Ad arbodienstverlening B.V.

Marijke Roseboom

Dorpsstraat 144, 2742 AL Waddinxveen

Telefoon 0182 - 623 100

E-mail info@ro-ad.nl

www.ro-ad.nl

Tekst: Jerry Helmers // Fotografie: Hans Boutkan

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.