Gepubliceerd op 2 mei 2019

Verjaring? LET OP!

Er zijn omstandigheden dat facturen lang onbetaald blijven. Misschien wel langer dan 2 jaar. Mogelijk is uw vordering dan verjaard en dus niet meer afdwingbaar.

De algemene verjaringstermijn is 20 jaar. Dat wil zeggen dat in beginsel door verloop van 20 jaren de wettelijke verplichting een rechtsvordering na te komen, vervalt.

Verjaringstermijn voor contractuele vorderingen: 5 jaar.
De wet heeft voor een aantal rechtsvorderingen de verjaringstermijn ingekort naar 5 jaar. Een vordering die uit een overeenkomst voortvloeit, bijvoorbeeld een geldvordering of een huurvordering, verjaart na vijf jaar (art. 3:307 BW).

Consumentenkoop: 2 jaar!
Is er sprake van een consumentenkoop, dat wil zeggen een overeenkomst waarbij de koper een particulier is en de verkoper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt er een verjaringstermijn van twee jaar (art. 7:28 BW). Na twee jaren kan de verkoper dan ook geen betaling van zijn/haar factuur afdwingen.

Stuiting en verlenging van de verjaringstermijn.
Om te voorkomen dat een vordering verjaart kunt u, bijvoorbeeld door het (opnieuw) sturen van een aanmaning, de verjaring stuiten. Let op dat u wel moet kunnen bewijzen dat u binnen de verjaringstermijn de aanmaning verstuurde. Dat kan gemakkelijk door de aanmaning aangetekend te versturen.

Interesse?

ABC Incasso B.V.
Anna Horstinkstraat 122, 1382 MN Weesp
Postbus 159, 1380 AD  Weesp

Tel. 0294-494100 Fax. 0294-494109
E-mail: info@abcincasso.nl
Website: www.abcincasso.nl