Gepubliceerd op 9 oktober 2020

Hoge klantwaardering voor GHW assurantieadviseurs

Klanten waarderen de diensten van GHW assurantieadviseurs met een 9,9. In Gelderland staat de groep in de top 3 van meest klantgerichte assurantiekantoren. “Een schadegeval is een moment waarop je merkt wat je verzekeraar voor je doet. Klanten waarderen onze snelheid van werken en heldere communicatie”, schetst directeur Maarten Thoonen van GHW.

Sander van Alphen is mededirecteur van GHW. Hij richt zich zoveel mogelijk op Wijchen, omdat hij daar zijn roots heeft liggen. Hij groeide er op, is lid van de businessclub en kent veel ondernemers. Persoonlijke klantbenadering en een ‘hands on’- mentaliteit, staan hoog bij hem in het vaandel. De klantbenadering ‘GHW Verzekert Persoonlijk’, wordt met name vorm gegeven doordat elke klant zijn eigen contactpersoon heeft. Klant en medewerker hebben een gezicht voor elkaar. Die persoonlijke toon krijgt extra kleur door de filmpjes die GHW heeft laten maken. Daarin stelt de medewerker zich voor en de klant krijgt die proactief toegestuurd om rechtstreeks contact te bevorderen. Ook in andere communicatie wordt veel met video gewerkt.

Bereikbaarheid is ook een groot goed bij GHW. Er is 24/7 een adviseur bereikbaar. En dan niet via een uitgebreid keuzemenu, maar met enkel ‘toets 1 bij schade’ en ‘toets 2 voor overige vragen’. “Ook ik draai gewoon mijn weekenddiensten, dus het gebeurt regelmatig dat de klant die in het weekend belt, mij aan de lijn krijgt. Dat directe contact wordt als een gigantische plus ervaren”, zegt Maarten Thoonen. En verder blijkt de persoonlijke aanpak bijvoorbeeld uit ‘extraatjes’ , zoals het handgeschreven verjaardagskaartje, dat de klant toegestuurd krijgt op zijn geboortedag.

Risicomanagement

Het gaat in het vak van verzekeren over het beheersen van risico’s; risicomanagement dus. Maar hoe schat je als bedrijf je bedrijfsrisico’s in? “Dat hoeft een bedrijf niet zelf te doen, daar hebben wij de kennis voor in huis”, vertelt Maarten Thoonen. “We gaan met de ondernemer in gesprek over zijn drijfveren, zijn ambities en de bedrijfsprocessen waar hij van afhankelijk is. Kijk, een gestolen bedrijfsfiets is niet zo spannend, maar een machine die cruciaal is in het productieproces, roept vragen op. Hoe snel is die gerepareerd bij schade, wat is de impact als de machine uit valt? Van groot belang is dan de vraag wat de ondernemer financieel zélf kan dragen en welke risico’s hij over draagt. Dat overdragen gebeurt door een machinebreukverzekering af te sluiten.” Maarten Thoonen ziet een belangrijke adviestaak weggelegd voor de assurantieadviseur. Eenvoudigweg omdat de ondernemer nu eenmaal liever bezig is met de corebusiness van zijn bedrijf dan met verzekeringsclausules.

Zonnepanelen

GHW wil in zijn dienstverlening actueel zijn en verdiept zich in thema’s die nú spelen. Zonnepanelen is zo’n thema. Maarten Thoonen vindt het een mooi idee om bedrijfsdaken vol zonnepanelen te leggen, maar hij wijst wel op de risico’s. Zo kan de dakconstructie onvoldoende zijn om de panelen te dragen. En ook de dakisolatie kan brandgevaarlijk zijn en dus gevaren opleveren. Bij het Thialf schaatsstadion in Heerenveen zijn om die reden alle zonnepanelen momenteel uitgeschakeld. Assurantieadviseurs hebben een kritische rol in dit soort -op zich nuttige- milieumaatregelen.

Cybercriminaliteit

Een betrekkelijk recent bedrijfsrisico wordt gevormd door cybercriminaliteit. Criminelen komen niet meer uitsluitend fysiek langs bij bedrijven om te stelen, maar breken in het computersysteem in en roven data of gijzelen een bedrijf door alle automatisering te blokkeren. “Als we hierover in gesprek gaan, dan verwijst een ondernemer vaak naar zijn automatiseringsmedewerker of naar een externe helpdesk. Daarmee wordt het gevaar van cybercriminaliteit onderschat. Ik denk dat het onderwerp echt in de directiekamer thuis hoort”, stelt Maarten Thoonen. Preventie vindt hij van groot belang: “Zorg dat criminelen niet binnen komen langs de digitale snelweg. Voorkomen is een stuk minder kostbaar dan genezen. Wij geven adviezen voor risicomanagement op dit thema. De verzekering is vervolgens het sluitstuk.”

Pensioenen

Een derde actueel thema is de pensioenwetgeving. Nieuwe wetgeving is in de maak. Ondernemers vragen zich af hoe ze daar op moeten reageren. Maarten Thoonen: “Wij hebben hoog opgeleide deskundigen in huis. Ook dat is een onderdeel van GHW. De website www.pensioendesknijmegen.nl biedt informatie over pensioenen.

Corona

Ook corona is een actueel thema. De virus- uitbraak heeft de maatschappelijke- en bedrijfsdynamiek ingrijpend veranderd. Online bestellen nam een grote vlucht. Horeca ondernemers reageerden slagvaardig door een afhaalservice te starten en maaltijden aan huis te gaan bezorgen. Daarmee dienden zich voor zowel de werkgever als de bezorger risico’s aan. Dat vraagt om een kritische blik op de voorwaarden van de autoverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. En wie is aansprakelijk als de bezorger een ongeluk veroorzaakt of zelf verongelukt? Sander van Alphen: “Risico’s blijken van de ene op de andere dag te kunnen veranderen. Dan is up-to-date vakkennis essentieel. Wij hebben daar oog voor en adviseren onze klanten proactief. Dat wordt gewaardeerd.”

Duurzaamheidsplatform

Duurzaamheids- en klimaatproblematiek staan hoog op de maatschappelijke agenda. Enige tijd geleden bezocht Maarten Thoonen daar over een gemeentelijke bijeenkomst. Daar maakte hij kennis met World overshoot day, het gegeven dat de mensheid jaarlijks meer grondstoffen gebruikt, dan de aarde kan opbrengen. Dat raakte hem. Het viel hem daarbij op dat veel mensen denken dat hun milieubijdrage nauwelijks impact heeft. Een online duurzaamheidsplatform waarop de gezamenlijke milieu inspanningen zichtbaar worden gemaakt, zou uitkomst kunnen bieden. Hij zag hierin een taak weggelegd voor GHW: “We gaan een online duurzaamheidsplatform inrichten om de individuele inspanningen te bundelen en te tonen. Voor het eind van het jaar is het online. Mensen kunnen intekenen op challenges. Uitdagingen genoeg. Zoals korter douchen om CO₂-uitstoot en schoon water te besparen of elkaar stimuleren om per fiets naar kantoor te komen. GHW neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

GHW

Takenhofplein 3
6538 SZ Nijmegen
Telefoon 024 – 324 76 00
E-mail ghw@ghw.nl
www.ghw.nl

Onze partners