Gepubliceerd op 14 september 2020

Officiële (staats)bezoeken september aan Achterhoek – u bent welkom, graag na aanmelding i.v.m. coronarichtlijnen.

In de maand september volgen meerdere (staats)bezoeken aan onze regio en onze organisatie. Afgelopen 11 september was de eerste door Paul Blokhuis, waarvoor uw redactie eerder is aangeschreven. U bent  – na aanmelding, i.v.m. coronarichtlijnen – van harte welkom op onderstaande momenten:

Dinsdag 15 september 14:30-15:30 u

Bij Bronkhorst Hightec – OostNL met thema Reshoring

De Achterhoek is sterk in maakindustrie en kan de vraag van ‘reshoring’ vanuit het Rijk goed beantwoorden en daar een voorbeeld in zijn. Op deze dag gaan meerdere voorlopers uit onze regio en OostNL met elkaar in gesprek hierover.

Dinsdag 22 september 15:00- 15:30 u – exact tijdstip in afstemming

Bij de Vijverberg Graafschap – Start MKB-deal met Hans Martijn Ostendorp, Willem Buunk en Jan Kaak en diverse ondernemers

De eerste groepen starten in begeleiding voor een hogere arbeidsproductiviteit. De kick-off van de MKB-deal is in de Vijverberg. Voorafgaand aan de kick-off (bijv om 14:30u) kunnen we u de gelegenheid geven om specifiek met een aantal deelnemende ondernemers in gesprek te gaan.

Vrijdag 25 september 1500- 16:30 u – exact tijdstip in afstemming

Bij Groot Zevert – Bezoek Europarlementariër Mohammed Chahim aan Achterhoek en Twente

De Europarlementariër brengt een bezoek aan Twente en de Achterhoek en wordt bijgepraat in onze vooruitstrevende aanpak in kringlooplandbouw.

Woensdag 30 september 10:30 u

Bij CIVON – Staatssecretaris Raymond Knops werkbezoek en ondertekening Grensland college met HAN en Saxion. Peter van ’t Hoog en Joris Bengevoord zijn ook aanwezig.

De staatssecretaris brengt een werkbezoek aan onze regio en is aanwezig bij de ondertekening van het Grenslandcollege.

Aanmelding: Neem voor meer informatie contact op met Dorien Boot, +316 1463 7432, d.boot@8rhk.nl.

Onze partners