Gepubliceerd op 4 november 2020

‘De persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers staat niet stil’

Hét Ondernemerspanel geeft elke maand hun standpunt over een stelling. Deze stelling is gebaseerd op wat er speelt onder de ondernemers uit de regio. Voor deze maand hebben de volgende ondernemers de tijd genomen om hun standpunt te delen met ons Bert Otter – Novel-T | Arie Schreuder – Bureau Streefkerk | Arnold Poelstra – EY | Robert Heinst – Olympia | Dennis Doeve – IC Solutions

De stelling van deze maand: De persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers staat niet stil. Ondernemers richten zich nu massaal op hun bedrijf en minder op de persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers. Kun je in deze tijd daarom eigenlijk wel functioneringsgesprekken voeren met je personeel?

Novel-T

‘Wellicht is 2020 het juiste jaar om eens en voorgoed van het functioneringsgesprekken af te komen. Een veelal eenzijdig gesprek met een manager of een ondernemer zal niet (of nauwelijks) leiden tot betere prestaties, laat staan tot meer motivatie van de medewerker. Het zou voor zowel de medewerker als de werkgever een veel beter (en minder tijdrovend) idee zijn om regelmatig met de medewerker te spreken over korte en lange termijn doelen. Een heel jaar functioneren in 1 uurtje evalueren is niet meer van deze tijd. Kijken met de medewerkers naar de toekomst en leren van de achterliggende periode zal meer energie brengen. Kijk hierbij ook wat er nodig is om de medewerker hierin te faciliteren. Zeker ook op het gebied van thuiswerken en educatie. Stoppen dus met die tijdverslindende administratieve processen.’


EY

“Juist in deze tijd van thuis werken is het belangrijk om nauw contact te houden met het personeel. Of dat nu via een officieel (klinkend) functioneringsgesprek is of op een andere manier is daarbij minder van belang. In crisistijd hebben personeelsleden evenzo goed als ondernemers hun onzekerheden: houd ik mijn baan, hoe gaat het met de gezondheid van mij, mijn gezin, mijn collega’s / Kan ik veilig werken ? Wat verwacht mijn leidinggevende eigenlijk in deze periode van mij? Wat verwacht ik van mijn leidinggevende? Omgekeerd mag je als leidinggevende ook van personeel in crisistijd verwachten dat deze net  even iets meer geeft dan in “normale tijden”.  Een functioneringsgesprek hoort twee richtingsverkeer te zijn. Dat is nu misschien wel belangrijker dan ooit.”


Olympia

”Door de crisis vallen werkzaamheden weg of liggen zelfs helemaal stil in sommige sectoren. In andere branches neemt de vraag daarentegen toe. Juist nu is het belangrijk als werkgever te staan voor werkgeluk en zingeving van je medewerkers en voor een leven lang ontwikkelen. Door te investeren in medewerkers, blijven zij gemotiveerd en worden zij steeds beter. Dit ontwikkelen heeft niet alleen betrekking op kennis en vaardigheden, maar ook op competenties en gedrag. Je organisatie heeft een voorsprong, waarmee je klanten kwaliteit en continuïteit kunt bieden. Kortom, functioneringsgesprekken voeren met je personeel is essentieel. Maak daar nooit een sluitpost van. Mensen groeien ervan, ontwikkelen aanpassingsvermogen en weten waar ze aan willen (en soms moeten) werken. Je bedrijf groeit daarmee. En kom je in de situatie toch iemand te moeten laten gaan, dan kent die persoon zichzelf, heeft aanpassingsvermogen ontwikkeld en vindt makkelijker een nieuwe baan.”


Bureau Streefkerk

arie

Je belangrijkste kapitaal is en blijft je werknemers. Hoewel deze bijzondere tijd veel impact heeft, kan en mag het niet zo zijn dat daardoor de aandacht voor de medewerkers naar de achtergrond verdwijnt.

Voor veel ondernemers is het nu ‘alle hens aan dek’ om simpelweg met hun bedrijf te overleven. Echter dat bedrijf had niet bestaan zonder de inzet en betrokkenheid van medewerkers. Een reden te meer om die medewerkers op het netvlies te houden. Wanneer er geen werk is kan je niet functioneren en dan lijkt het voeren van functioneringsgesprekken onzin. Maar juist in deze vreemde tijd is persoonlijke aandacht over en weer van groot belang. We moeten dit uiteindelijk samen oplossen.


IC Solutions

In deze bijzondere tijd kan het voorkomen dat ondernemers de focus verleggen, desalniettemin is het belangrijk om te kijken naar het personeel. Juist nu is het dan ook belangrijk om het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers te volgen, immers een ondernemer met personeel runt de zaak niet alleen.

Doordat veel mensen thuis moeten werken, of er zelfs even minder of geen werk is, is er wellicht ruimte om de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers te stimuleren middels bijvoorbeeld bij- of omscholing. Daarnaast is het belangrijk om goed contact te blijven houden, het doel moet zijn als team te opereren en ook de medewerkers bij de veranderingen te betrekken.

Als er normaliter functioneringsgesprekken gevoerd worden, dan is het belangrijk ook nu  dit doorgang te laten vinden. Er mag best goed en ook kritisch gekeken worden naar het functioneren van het personeel, zeker als deze thuiswerken.

Let er wel op dat er ruimte moet zijn voor een gezonde dialoog, wellicht wordt je al ondernemer dan nog positief verrast!

Onze partners