Gepubliceerd op 23 oktober 2019

“Ondernemers vinden dat het duurzamer moet!”

“Veel ondernemers vinden het verduurzamen van onze economie belangrijk. Maatschappelijke betrokkenheid, maar zeker ook economische kansen spelen daarbij een rol. Energie en grondstoffen besparen of investeren in het verduurzamen van je vastgoed kan heel aantrekkelijk zijn, maar het realiseren ervan wordt vaak nog als ingewikkeld of te kostbaar ervaren. Daar moeten we gezamenlijk wat aan doen, dat is goed voor onze ondernemers, een veerkrachtige economie en de leefbaarheid in de hele regio.”

Aan het woord is wethouder Monique Esselbrugge die zich in haar portefeuille onder meer inzet voor het versterken van de Nijmeegse en regionale economie. “Circulaire economie en verduurzamen in algemene zin worden steeds belangrijker in mijn portefeuille. Daar waar dat vroeger min of meer het exclusieve terrein van de wethouder Duurzaamheid was, werken we nu samen. Ondernemers vragen daar ook om. Samen met bedrijven en kennisinstellingen zijn we de afgelopen maanden intensief aan de slag geweest om een nieuwe economische visie voor Nijmegen te maken. Eén van de eerste thema’s die door ondernemers essentieel werd genoemd was een meer duurzame economie.”

Groen dna

“Dat is op zich niet vreemd, dat groene zit al heel lang in het dna van onze stad. Nijmegen was onder meer Europa’s duurzame hoofdstad in 2018 en in de regio werken we nauw samen om te verduurzamen. Zo kopen we met 18 regionale gemeenten groene stroom in en onze bussen zijn de schoonste van het land. Als overheid willen we natuurlijk het goede voorbeeld geven. Maar ook ondernemers en instellingen doen echt heel veel in deze regio. In het Power2Nijmegen-netwerk bijvoorbeeld, een initiatief van zo’n 190 partijen in de stad of het Nijmeegs Energie Convenant waar de maakindustrie samenwerkt aan het beperken en vergroenen van energieverbruik. Tijdens werkbezoeken is het inspirerend om te zien hoe ondernemers verduurzamen onderdeel laten zijn van hun businessmodel. Ze zijn maatschappelijk betrokken, maar zien ook dat er economische kansen liggen. Dat gebeurt in alle sectoren. Ik zie het in de horeca waar Natascha de Hulster van Novia Verde de lijst van de Duurzame Jonge 100 van dit jaar haalde of Hotel Credible dat dit jaar de MVO Award won. Grote werkgevers als de universiteit en de HAN zetten enorm in op een circulaire en gezonde omgeving, van de manier waarop ze bouwen tot het drastisch verminderen van voedselverspilling of het vermijden van medicijnresten in ons drinkwater. Cornelissengroep en Hyster kiezen voor schoner transport, Synthon investeert in een groene, gezonde werkomgeving op hun campus en De Hamer Beton probeert CO₂-uitstoot te verminderen door innovatief en herbruikbaar beton te produceren. Er zijn in Nijmegen ook meer en meer bedrijven die als business hergebruik van goederen hebben. Zo is er een hele lange lijst van initiatieven in onze directe omgeving. Ik ben onder de indruk van de manier waarop onze ondernemingen en kennisinstellingen echt actie ondernemen, waarbij ze kansen voor zichzelf naadloos combineren met maatschappelijke belangen.”

Duurzame winst

“Er is dus alle reden om te verduurzamen. Het overgrote deel van de ondernemers wil dat ook blijkt uit landelijke onderzoeken. Slim kosten verlagen is een tweede natuur van iedere goede ondernemer. Toch laten onderzoeken tegelijkertijd zien dat nog te weinig ondernemers gebruik maken van bijvoorbeeld subsidies of eenvoudige, goedkope manieren om hun energiekosten terug te brengen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt dat bedrijven 10-15 procent kunnen besparen op energie, zonder investeringen te doen. Dat is verstandig omdat over een paar jaar alle gebouwen bij oplevering, verkoop of verhuur een energielabel moeten kunnen overleggen. Actie is dus onvermijdelijk. Je kunt met de nu beschikbare middelen al veel doen om klaar te zijn voor de toekomst. Dat kan ook snel. Relatief eenvoudige maatregelen zoals het beter afstellen van klimaatinstallaties en het gebouwbeheersysteem helpen meteen. Je kunt kapotte halogeenlampen vervangen door led-lampen. Als je investeert in energiezuinige technieken kun je fiscaal voordeel halen met een Energie-investeringsaftrek. Dat levert gemiddeld meer dan 10 procent voordeel op en een structureel lagere energierekening. Ook andere bijdragen aan een beter milieu en de gezondheid van werknemers zijn soms minder moeilijk dan het lijkt: het stimuleren van fietsgebruik van en naar het werk bijvoorbeeld. Dat is iets waar verschillende Nijmeegse bedrijven en instellingen heel actief mee bezig zijn, merk ik tijdens bezoeken.”

Drempels verlagen

“Nou is het begrijpelijk dat een ondernemer die heel veel uren draait niet per se nog eens extra aan de slag wil met allerlei uitzoekwerk. Zeker voor kleinere ondernemingen is dat lastig blijkt uit enquêtes van onder meer de Kamer van Koophandel. Daarom vind ik het belangrijk dat we als overheid ondernemers een handje helpen door de handen ineen te slaan. Zo verzamelen we op de website van Power2Nijmegen de meest gangbare regelingen voor financiering op één website. Je vindt daar ook een overzicht van tools, producten en diensten die kunnen helpen om een bedrijf te verduurzamen. Dit jaar start in Nijmegen een proef met tien winkels, horecazaken en kantoren. Die gaan kijken wat je kunt doen als huurder of eigenaar aan onder meer isolatie en verlichting. Wat is praktisch en financieel mogelijk? Twee duurzaamheidsmakelaars komen langs en adviseren ondernemer-eigenaar en ondernemer-huurder. Dat levert de deelnemers een uitgewerkt klimaatplan op met maatregelen, investeringskosten en opbrengsten door een lager energieverbruik. Dat moet dan uiteindelijk ook leiden tot een model voor een eerlijke kosten-batenverdeling. Heel praktisch ingestoken en met de opgedane kennis en ervaring kunnen straks ook anderen hun voordeel doen. Dat scheelt ondernemers tijd en moeite.”

Samen sterker

“Wat we voortdurend zien is dat het verbinden van partijen essentieel is voor de transitie naar een circulaire economie. Wil je circulair werken dan kom je vanzelfsprekend de hele keten tegen waarin je opereert. Je moet dus wel samen aan de slag. Maar ook zaken als samen inkopen of energiescans laten maken levert kostenvoordelen op. De oplossingen waarnaar je zoekt, blijken bovendien vaak al in andere sectoren te zijn gevonden. Onze Nijmeegse kennisinstellingen hebben wat dat betreft ook veel te bieden. Over bedrijfsgrenzen heen kijken heeft nut. Sterker nog, is eigenlijk noodzaak. Daar moet de gemeente een stimulerende rol pakken, vind ik.

De gemeente probeert ook heel direct innovatief ondernemerschap te versterken via ons eigen inkoopbeleid. Nieuwe, duurzame producten vinden namelijk niet altijd zo maar een afnemer. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan met duurzaam beton. Het Nijmeegse bedrijf De Klok kon het technisch al leveren, maar er was niet vanzelfsprekend vraag naar. Dat hebben wij wel gedaan en nu passen we dat duurzame beton toe bij de aanleg parkeerplaatsen en nieuwe waterafvoersystemen. Dat helpt ook anderen de drempel over omdat je zo kunt laten zien dat het werkt.”

Duurzaam doen!

“Ondernemers zijn doeners, dat ervaar ik dagelijks. Steeds maar wachten op technieken van morgen is niets voor ondernemende mensen, want het leidt uiteindelijk tot niets doen. Daarom zijn we nu aan de slag met de beschikbare middelen die er zijn, waarbij het belangrijk is om flexibiliteit in te bouwen om toekomstige betere methoden toe te voegen. Klaar zijn voor de toekomst is geen kwestie van of-of, maar van en-en. Verduurzamen voor een veerkrachtige economie en een betere toekomst is bovendien geen tijdelijk project, maar een continue proces. Ik ben blij dat we dat in Nijmegen gezamenlijk oppakken!”

www.nijmegen.nl

Fotografie: William Moore

Onze partners