Zonnepanelen, waarom investeren vóór 2020?

12 april 2018 16:47

Zonnepanelen, waarom investeren vóór 2020?

Voor kapitaalkrachtige ondernemers met een langetermijnvisie is het geen baanbrekend nieuws: investeren in zonnepanelen is rendabel! Met een goed projectmanagement is een investeringsrendement van groter dan 10% zeer realistisch. Het grote kapitaal lijkt nog steeds te wachten op het juiste instapmoment. Wanneer breekt dit ideale moment aan?

Cashflow- versus kostprijsoverweging

De kostprijs van zonnepanelen is in de laatste jaren fors gedaald en daalt nog steeds geleidelijk. De productieopbrengst van zonnepanelen blijft tot op heden juist toenemen. Vanuit kostprijsoverwegingen lijkt het ideale instapmoment nog niet te zijn bereikt. Vanuit cashflow overwegingen is het juiste moment wel degelijk aangebroken. Volgens onze observatie is nu hét moment om te investeren in zon-pv.

SDE+ subsidie voor duurzame energieproductie

De overheid investeert fors in grootschalige, duurzame energieproductie (lees: aangesloten op een grootverbruikersaansluiting van groter 3*80 ampère). Afgelopen twee jaar werd er telkens een budget van € 12 miljard beschikbaar gesteld voor hernieuwbare energieopwekking via de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+ subsidie). Zon-pv was binnen deze SDE+ subsidieregeling jarenlang een ondergeschoven kindje. Door het wegvallen van een technologiecategorie, welke, vreemd genoeg steenkoolcentrales subsidieerde, is het tij drastisch gekeerd.

Meer subsidie voor zon-pv

De SDE+ categorie zon-pv heeft zich vanaf 2016 ontwikkeld tot een categorie welke grote subsidiebedragen veilig wist te stellen. Mede hierdoor heeft de overheid onderzocht of de actuele kostprijs van zon-pv projecten overeenkomt met de opengestelde subsidiebedragen. Naar mijn mening heeft de overheid op basis van incorrecte argumenten vastgesteld dat er in 2017 sprake was van oversubsidiëring. Vanaf 2018 zijn de beschikbare subsidiebedragen hierdoor scherper naar beneden bijgesteld dan in voorgaande jaren het geval was.

Wat betekent deze ontwikkeling voor u als ondernemer?

Ondanks de kostprijsdaling en de stijgende productieopbrengst per zonnepaneel, is de cashflow voor grootschalige zon-pv projecten dit jaar minder positief dan in 2017. De SDE+ subsidie neemt namelijk een groot gedeelte van de cashflow voor haar rekening. Wanneer de overheid besluit dat er sprake is van oversubsidiëring en ingrijpt, betekent dit dat er minder subsidie beschikbaar is voor uw project. Onze verwachting is dat de overheid deze lijn tot 2020 vasthoudt. Ons advies: Wacht niet langer en begin dit jaar nog met de ontwikkeling van uw zon-pv project!

Inventarisatie zon-pv project

Een succesvol zon-pv project hangt samen met goed projectmanagement. Vragen waar u rekening mee moet houden om uw investering zo rendabel mogelijk te maken zijn onder andere: Waarmee start je? Is uw situatie geschikt voor zon-pv? Hoe pak je de subsidieaanvraag strategisch aan? Om er zeker van te zijn dat u geen gelden misloopt neemt Hezelburcht het gehele traject graag voor u uit handen. Naast het strategisch aanvragen van SDE+ subsidie heeft Hezelburcht ruime ervaring bij grootschalig zon-pv projectmanagement.

Over de auteur

Jan Dijkman is sinds 2014 werkzaam als consultant bij Hezelburcht op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Vanuit zijn persoonlijke motivatie heeft Jan zich gecommitteerd aan de energietransitie en de reductie van CO2-uitstoot.

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.