Zakelijk beleggen in vastgoedfondsen: een buffer tegen inflatie?

7 juni 2023 11:04

Zakelijk beleggen in vastgoedfondsen: een buffer tegen inflatie?

De inflatie is nog altijd niet uitgespeeld en dat maakt het niet eenvoudiger om te bepalen waar je je vermogen of spaargeld het beste kunt investeren om te voorkomen dat het erodeert... Veerkrachtig en potentieel rendabel, kunnen vastgoedbeleggingsfondsen een zeer geschikte oplossing zijn, mits je je vermogen voor de lange termijn wilt laten groeien.

Het kan lastig zijn om de knoop door te hakken en te beslissen over waar je je spaargeld wilt investeren, in een wereldeconomie die ontwricht is door de COVID-19-pandemie, de oorlog in Oekraïne en waar er nog altijd reële kans is op een recessie... Begin 2022 was de wereld nauwelijks op adem gekomen na twee jaar van gezondheidscrisis, toen er een groot conflict aan de grenzen van Europa uitbrak. Afgezien van de humanitaire tragedie, en ondanks dat we bijna 2000 kilometer van Kiev vandaan zitten, ondervinden we de gevolgen in ons dagelijks leven. De oorlog versterkte de tekorten aan grondstoffen die de pandemie had veroorzaakt. En de tekorten versterkten op hun beurt de inflatie die zich eind 2021 begon te manifesteren, toen na twee jaar COVID-19 de vraag flink was toegenomen zonder dat het aanbod dit kon bijbenen. Gevolg: de prijzen stegen. In een poging de inflatie te beteugelen, besloten de centrale banken om hun belangrijkste rentetarieven te verhogen. Alle bankinstellingen hadden geen andere keuze dan ook hun eigen rentetarieven te verhogen. Het doel: de snel stijgende prijzen afremmen door de investerings- en consumptiecapaciteit van huishoudens en bedrijven te beperken.

Maar het goede nieuws is dat sparen weer aantrekkelijk wordt. Het is de tegenhanger van duur geld en stijgende rentes. Op voorwaarde dat je beleggingen selecteert die zich kunnen meten met de inflatie, want één ding is zeker: een product met een lager rendement dan de inflatie zorgt ervoor dat je vermogen verliest, terwijl een product met een hoger rendement ervoor zorgt dat je vermogen opbouwt. Een beleggingsproduct met een rendement van 5%, en een inflatie van 2%, levert je 3% op. Is het inflatiecijfer echter 5%, dan levert het vanzelfsprekend niets meer op. Het inflatiepercentage moet daarom als referentiepunt voor je spaargeld dienen. En hoe meer de inflatie stijgt, des te belangrijker is het om de juiste producten te selecteren om in het groen te blijven en zo je koopkracht te behouden.

Gediversifieerde vastgoedfondsen: 3 hefbomen om je vermogen een boost te geven.

Gediversifieerde vastgoedfondsen hebben hier een troef in handen. Niet alleen hebben ze hun veerkracht getoond tijdens de gezondheidscrisis, ook in 2022 zetten ze opnieuw solide prestaties neer, op een moment dat de financiële markten een duikvlucht namen door macro-economische onzekerheden.

Vastgoedfondsen, beheerd door vastgoedfondsbeheerders, brengen duizenden investeerders samen en investeren in commercieel en/of residentieel vastgoed. Ze beheren de gebouwen, innen de huurgelden van de huurders en keren dit uit aan de aandeelhouders in de vorm van (potentiële) regelmatige dividenden. Door in een vastgoedfonds te investeren word je als belegger aandeelhouder in het fonds en deels eigenaar van de vastgoedportefeuille in de vorm van aandelen.

Steeds meer particuliere en zakelijke beleggers besluiten een deel van hun vermogen te investeren in vastgoedfondsen. Met uiteenlopende redenen: voor spreiding van de beleggingsportefeuille, als appeltje voor de dorst, ten behoeve van de (klein)kinderen, ter vervanging van de traditionele spaarrekening en ga zo maar door. Maar ook particuliere vastgoedbeleggers die door aanscherping van de huurregulering en stijgende vermogensheffing hun eigen portefeuille (overwegen te) verkopen en hun vermogen bij een vastgoedfondsbeheerder onderbrengen. Een begrijpelijke keuze, als aandeelhouder in een vastgoedfonds genieten ze - tegen een beheersvergoeding - van vermogensgroei, zonder zich druk te hoeven maken over het beheer of over politieke maatregelen.

Bij sommige vastgoedfondsen groeit je vermogen niet alleen door (potentieel) dividend uit huurinkomsten. Bij CORUM Investments profiteer je naast maandelijkse dividenduitkering namelijk ook van eventuele winst die wordt gerealiseerd bij de verkoop van gebouwen. Dit wordt direct verdeeld onder de aandeelhouders van het vastgoedfonds dat het pand heeft verkocht. Bovendien bieden de vastgoedfondsen van CORUM nog een derde hefboom om je vermogen een boost te geven: de mogelijke herwaardering van hun aandelenkoers, oftewel de waardestijging van de vastgoedportefeuille die zich manifesteert in de aandeelprijs.

De keuze voor een opportunistische en internationale strategie

Elke vastgoedfondsbeheerder heeft zijn eigen aanpak: sommigen kiezen bijvoorbeeld voor een sectoraal sterk gediversifieerde portefeuille (winkels, kantoren, logistiek etc.), waar anderen zich richten op één sector. Sommigen investeren enkel in eigen land, anderen ook in het buitenland, enzovoorts. De prestaties van het vastgoedfonds zijn mede afhankelijk van deze keuzes. Ook als het gaat om koersstijgingen van het aandeel volgen niet alle vastgoedfondsen dezelfde lijn.

De vastgoedfondsen van CORUM Investments zijn sectoraal en geografisch sterk gediversifieerd, met vastgoed binnen en buiten de eurozone, en zelfs aan de andere kant van de Atlantische Oceaan (Canada). Wat het nut is van deze internationale diversificatie? Door de geografische spreiding kunnen zij profiteren van verschillende marktcycli en, in het geval van hun vastgoedfonds CORUM XL dat buiten de eurozone belegt, van gunstige wisselkoersen bij aan- of verkoop. Dit valuta-aspect brengt natuurlijk wel een extra risico met zich mee. 
Bovendien staat de vastgoedfondsbeheerder erom bekend juist niet de trends in de markten te volgen, maar wel te anticiperen op marktbewegingen. De managers van CORUM zoeken naar gunstige koopmomenten, vooral in dalende markten, om een hoger rendement te behalen wanneer de huurprijzen stijgen. Nu de hoge marktrente en de algemene onzekerheid op de markten ook zorgen voor dalende vastgoedprijzen, is dit precies het juiste moment voor CORUM om te kopen.

Compensatie voor inflatie

Deze opportunistische en internationale strategie werpt zijn vruchten af, aangezien de CORUM vastgoedfondsen hun prestatiedoelstellingen tot nog toe altijd hebben gehaald of overtroffen. In 2022 behaalde het vlaggenschipfonds CORUM Origin een rendement 1 van 6,88%  (bij een jaarrendementsdoelstelling van 6%  en een effectief rendement 2 van 7,06% over 10 jaar); CORUM XL noteerde een rendement 1 van 5,97% (bij een effectief rendement 2 van 5,34% over 5 jaar en een rendementsdoelstelling van 10% over 10 jaar).3

Elk van de vastgoedfondsen kondigde bovendien een stijging van zijn aandelenkoers aan in het tweede kwartaal van 2022: +4,13% voor CORUM Origin, de zevende stijging in tien jaar (+13,5% in totaal), en +3,17% voor CORUM XL, de tweede stijging in 5 jaar (+5,4% in totaal).

Als we de herwaardering van de aandelenkoers optellen bij de dividenden uit huur en de gerealiseerde meerwaarden, blijkt dat de CORUM vastgoedfondsen de inflatie compenseerden met een resultaat van respectievelijk 11,01% en 9,14%.

Of u nu zakelijk of particulier belegt, gediversifieerde vastgoedfondsen lijken een goede keuze om uw vermogen te laten groeien en een buffer op te bouwen.

  1. Rendement: het bruto dividend, vóór Franse en buitenlandse belastingen (betaald door het fonds voor rekening van de aandeelhouder), dat uitgekeerd wordt over het jaar N (inclusief het buitengewoon interim dividend en het gedeelte dat als kapitaalwinst wordt uitgekeerd, dat wil zeggen 0,94% voor CORUM Origin en 0,12 voor CORUM XL in 2022), gedeeld door de aankoopprijs van het aandeel op 1 januari van het jaar N.
  2. Effectief rendement: meet de rendabiliteit van de belegging over een bepaalde periode. Het houdt rekening met de ontwikkeling van de waarde van het aandeel, het over de periode uitgekeerde dividend en de door de belegger gedragen inschrijvings- en beheerskosten.
  3. De hierboven genoemde percentages zijn na aftrek van inschrijvings- en beheercommissies.

CORUM-aandelen zijn een vastgoedbelegging. Zoals elke belegging in vastgoed is het een belegging op lange termijn met een beperkte liquiditeit. Ze bieden geen garantie op rendement of performance en houden een risico op kapitaalverlies in. Inkomsten zijn niet gegarandeerd en zijn afhankelijk van de ontwikkelingen van de vastgoedmarkt en wisselkoersen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.