Woningcorporatie Vivare continueert ketensamenwerking met vaste partners

2 april 2020 09:51

Woningcorporatie Vivare continueert ketensamenwerking met vaste partners

Woningcorporatie Vivare koos er in 2017 voor om met een aantal vaste ketenpartners samen te werken in het kader van dagelijks en planmatig onderhoud, groot onderhoud en verduurzamingsprojecten van haar woningportfolio van 24.000 verhuureenheden. Deze beleidskeuze krijgt de komende jaren steeds meer zijn definitieve vorm.

Tanja van Voorthuijsen is directeur Vastgoedregie bij Vivare. “Als woningcorporatie staan we midden in de maatschappij. Met een stevige en professionele organisatie zijn we zichtbaar aanwezig in de wijken en staan we dicht bij onze huurders. Wij bieden zo’n 55.000 mensen een passend en betaalbaar (t)huis, nu en in de toekomst. Met hart voor onze regio dragen wij bij aan een omgeving waar het prettig wonen is. Dat doen we in een flexibele en financieel gezonde organisatie en in goede samenwerking met onze ketenpartners, met dienstverlening die past bij de tijd waarin wij leven. Vanaf 2021 werken we voor alle soorten onderhoud en verduurzaming samen met 8 vaste ketenpartners voor onze woningen.”

De keuze om met een aantal vaste ketenpartners de toekomst in te gaan, werd drie jaar geleden gemaakt. Frank Scholtens, manager Klantgestuurd onderhoud: “De ketensamenwerking waar wij voor kozen, biedt veel voordelen en herbergt bovendien veel potentie: door de ketenprocessen zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten en de competenties van de ketenpartners zo optimaal mogelijk in te zetten, willen wij de kosten van dagelijks en planmatig onderhoud verlagen en de kwaliteit van onze dienstverlening verhogen. In de praktijk is gebleken dat dit een traject is van vallen en opstaan. Door elkaars belangen steeds beter te begrijpen, leren we meer uit de samenwerking te halen.”

Gelijkwaardige relatie

Ketensamenwerking is onderscheidend ten opzichte van de traditionele inkoop of andere initiatieven. Jorrit Talsma, manager Complex- gestuurd onderhoud bij Vivare: “Door eerder onze ketenpartners bij onze plannen te betrekken halen we de kennis uit de markt in een vroeg stadium aan tafel. Dit draagt bij aan het maken van om de juiste keuzes voor ons vastgoed. Onze ketenpartners hebben hierin een adviserende rol. Hiervoor hebben zij ook inzage nodig welke visie Vivare per complex heeft. Op basis hiervan adviseren zij, waarbij zij rekening houden met de levensduur van het complex. Door met elkaar de gewenste prestaties af te spreken en deze te monitoren worden de doelen geborgd. Dit leidt tot een betere kwaliteit van ons woningbezit tegen lagere kosten. “Als woningcorporatie en opdrachtgever stellen wij de kaders, zoals het budget en de kwaliteitseisen, maar maken dus ook gebruik van de specialistische kennis en het aanbod van onze inmiddels 5 vaste ketenpartners voor planmatig en groot onderhoud en verduurzamingsprojecten. Eerder in de tijd schreven wij exact voor wat er zoal moest gebeuren en was de prijs meestal doorslaggevend bij het gunnen van een opdracht. Ook het sociale aspect – het levenslooppassend maken van woningen bijvoorbeeld – speelt een steeds grotere rol. Dat maakt dat ook met betrekking tot dit onderwerp samenwerking essentieel blijft. Nu leren wij samen met onze partners te werken vanuit een open, constructieve en meer gelijkwaardige relatie. De praktijk bij andere corporaties heeft uitgewezen dat deze manier van werken een betere kwaliteit in dienstverlening oplevert. Wij verwachten dat onze huurders de komende jaren hiervan ook steeds meer de positieve effecten gaan merken.”

Huurdersbelangen leidend

In alle processen zijn uiteindelijk de belangen van de huurders het leidend principe van Vivare en haar partners, immers aan hen ontleent de organisatie haar bestaansrecht. Tanja van Voorthuijsen: “Aan ons en alle betrokken partijen is het de taak om een samenhangende aanpak te realiseren, om de schotten uit het verleden te laten verdwijnen. Door het gezamenlijke belang in te zien en vanuit daar samen te leren en ook te experimenteren. We kiezen daarbij voor een kort cyclische benadering. Het einddoel is helder, maar we evalueren de tussentijdse resultaten continu: we houden de vinger aan de pols. Hierbij hebben we de flexibiliteit om steeds weer te optimaliseren. Dat vereist inspanning en creativiteit in oplossingen van alle betrokkenen.” “Openheid en vertrouwen vormen de basis van het voortdurend leren, continue verbeteren en er gezamenlijk beter van worden”, voegt Frank Scholtens toe.

Veranderde attitudes

Ketensamenwerking vraagt om het anders beleggen van rollen, andere attitudes van de medewerkers te ontwikkelen en het anders omgaan met zekerheden. Er worden nieuwe eisen gesteld aan het leiding geven, het regisseren van de ketens, de communicatie en het klantgericht werken. Tanja van Voorthuijsen: “Wij hebben de afgelopen periode veel geleerd. Onze rol is veranderd van een bepalende opdrachtgever naar een regisserende opdrachtgever, dat eist een omwenteling in denken en in doen gedurende alle processen en dat zijn er nogal een aantal. Zo mopperen we niet meer, maar praten we met onze partners om maar eens een voorbeeld te noemen. Zonder gekheid: vooral in de communicatie hebben wij de grote omslagen gemaakt en nog te maken. Dat begint al aan de telefoon bij onze klantenservice en werkt door naar de medewerkers van onze ketenpartners die fysiek bij onze doelgroep over de vloer komen. Dit vraagt van iedere schakel in de keten een heldere en consistente communicatie, dat vereist aanpassingen.”

RGS

“Onze samenwerking gaat verder dan het groot - en dagelijks onderhoud. In het kader van Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) zien wij met een aantal partners een gezamenlijk opleidingstraject als mogelijke doorontwikkeling, waarbij leerlingen en studenten zowel bij ons als bij de ketenpartner stage kunnen lopen. Zo krijgen zij inzicht in alle processen die bij vastgoedonderhoud en vastgoedregie komen kijken. We onderzoeken momenteel of wij gezamenlijk een onderwijs- traject kunnen starten.”

Duurzame relaties

Vivare richt zich op het versterken van duurzame relaties. De bouw- en onderhouds- werkzaamheden worden uitgevoerd door een aantal vaste ketenpartners. Frank Scholtens: “Samen met onze ketenpartners zorgen wij er voor dat qua onderhoud de juiste werkzaamheden op het juiste moment worden uitgevoerd. Als voorbeeld: als we toch de kozijnen schilderen, dan denken we ook samen na over glasvervanging. Bij dakonderhoud kijken we direct naar de isolatiemogelijkheden. We kijken ook integraal naar spouw, dak en vloer. Wanneer je beter isoleert, is het ook nodig om naar de ventilatie te kijken. Onze ketenpartners denken bij dit soort dingen mee vanuit hun eigen invalshoeken, ervaring en expertise. Natuurlijk zijn er nog af en toe hobbels te overwinnen, maar inmiddels gaan steeds meer neuzen al dezelfde kant op.” «

Vivare
Meander 825, 6825 MH Arnhem
Telefoon 088 - 054 11 11
www.vivare.nl


Het woningportfolio van Vivare is opgedeeld in drie geografische gebieden: Arnhem; Duiven, Westervoort Overbetuwe; Rheden-Renkum. Per jaar hebben 18.000 reparaties plaats in de 24.000 woningen. Elk jaar vinden er ook 1.500 woningmutaties plaats. De ketenpartners voeren algemeen dagelijkse onderhoudswerkzaamheden, planmatig onderhoud en verduurzamings- en renovatieprojecten uit. In elk geografisch gebied (dat betekent in dit geval vergelijkbaar qua aantallen woningen), werken vaste ketenpartners.


Bij woningcorporatie Vivare werken ruim 200 mensen om ervoor te zorgen dat de circa 55.000 huurders in ruim 24.000 verhuureenheden betaalbaar en prettig kunnen wonen. De corporatie heeft woningen in 18 Gelderse steden en dorpen: Arnhem, De Steeg. Dieren, Doorwerth, Duiven, Ellecom, Elst, Groessen, Heelsum, Heveadorp, Loo, Oosterbeek, Renkum, Rheden, Spankeren, Velp, Westervoort en Wolfheze. 97% van de woningen heeft een huurprijs onder de huurtoeslaggrens van € 720,00. 3% van de woningen valt hier buiten.


De ketenpartners van Vivare zijn: Gebiedsgericht Dagelijks onderhoud Bumé (Rheden Renkum), Plegt-Vos (Arnhem), De Variabele (Duiven Westervoort Overbetuwe), Gebiedsgericht Planmatig onderhoud Talen Vastgoedonderhoud (Duiven Westervoort Overbetuwe), De Variabele (Rheden Renkum), Hagemans Vastgoedonderhoud (Arnhem), Groot onderhoud en Verduurzamingsprojecten Nijhuis Apeldoorn (gehele werkgebied) en Hemink Bouwgroep (gehele werkgebied). 


Vivare heeft haar ketenpartners gekozen op basis van de volgende selectiecriteria en waarden: Meedenkend, klantgericht, korte communicatielijnen, gebiedsgericht, generalist, meewerkend, innovatief, initiatiefrijk, resultaatgericht werken in het DNA.

Tekst: Mathilde Lentjes // Fotografie: Jacques Kok

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.