Woningaanbod vergroten, vergroening stimuleren

21 maart 2022 11:58

Woningaanbod vergroten,  vergroening  stimuleren

De Tulp Group groeit en heeft er een nieuwe activiteit bij: Brug Financieringen. Het doel: de transitie van bestaande panden naar duurzame woningen stimuleren. Paul Wessels: ‘De tijd is er rijp voor.’ Naast Tulp Hypotheken en De Nederlandse is het de derde tak van het succesvolle lender platform.

De Tulp Group is in 2015 opgericht door Paul Wessels en Pierre de Vos om internationale investeerders te koppelen aan Nederlandse hypotheekverstrekkers. In 2018 werden de eerste Tulp Hypotheken aan consumenten verstrekt. Sindsdien zit de groei van de Tulp Group er stevig in. Met een goed uitgewerkt businessplan was al vanaf het begin de basis gelegd voor uitbreiding naar verschillende andere financiële producten. Zo startte in 2020 De Nederlandse. Dit financieringsbedrijf richt zich op lokaal georiënteerde vastgoedbeleggers met een portefeuille van minimaal drie panden die voor verduurzaming van hun vastgoed een beroep kunnen doen op de Groene Vastgoedhypotheek. Het nieuwe Brug Financieringen biedt vastgoedbeleggers en ontwikkelaars een overbruggingshypotheek voor de periode waarin bestaande panden worden getransformeerd tot duurzame woningen. Wessels: ‘We hebben met z’n allen een enorm probleem op de woningmarkt. Met onze producten willen we het woningaanbod vergroten en vergroening in het vastgoed stimuleren.’

‘Met aantrekkelijke financiële prikkels stimuleren we marktpartijen om werk te maken van de vergroening in het vastgoed’

Hoe doen jullie dat concreet?

‘Voor onze nieuwe Tulp Compleet Hypotheken deden we onderzoek naar waar op de woningmarkt de grootste druk zit. Voor een groot deel bij de senioren, zo bleek. Zij willen wel verhuizen, maar dat is financieel vaak onaantrekkelijk. Dat komt omdat wet- en regelgeving voor hun huidige hypotheek niet meer geldt wanneer zij een nieuwe afsluiten. Wij bieden in onze hypotheek een oplossing waarbij bepaalde voordelen blijven gelden, zoals een groot gedeelte aflossingsvrij lenen. Dat beïnvloedt de maandlasten positief en maakt het aantrekkelijk voor senioren om wel te verhuizen. Zo willen we beweging op de woningmarkt stimuleren. Met De Nederlandse helpen wij lokaal georiënteerde vastgoedbeleggers die in de huidige oververhitte woningmarkt vaak te maken krijgen met overbieden. Zij moeten alle extra kosten wel kunnen doorberekenen in de huurprijs. Wanneer zij besluiten om de panden te vergroenen, kunnen ze lenen onder de aantrekkelijke voorwaarden van onze Groene Vastgoedhypotheek. Dat zorgt voor meer financiële ruimte om de huurprijs te beperken. Het Nieuwe Brug Financieringen werkt via dezelfde principes. Met aantrekkelijke financiële prikkels - onder andere 50 procent korting op de exit fee - willen we marktpartijen in de herontwikkelingssector stimuleren om bestaand vastgoed, zoals leegstaande winkelpanden, kantoren of bedrijfsgebouwen, te transformeren tot duurzame woningen.’

Wat houdt jullie overbruggingshypotheek precies in?

‘Het is een lening die bedoeld is voor de periode dat een pand duurzaam wordt verbouwd en daardoor onbewoonbaar is. We verstrekken de leningen - maximaal 80 procent van de marktwaarde – bij aanvang en als de vergunning voor de transitie binnen is. Daarnaast wordt honderd procent van de verbouwing gefinancierd. Dit wordt door ons wel in beheer genomen in een bouwdepot. We verstrekken leningen tot in principe twee miljoen euro; in overleg kan het hoger worden. Per debiteur geldt een maximale exposure van tien miljoen euro. De leningen hebben een looptijd van achttien maanden met een mogelijkheid tot verlenging met nog eens een half jaar.’

‘Als we het doen, doen we het goed’

Wat was een voorwaarde om met Brug Financieringen te starten?

‘Voldoende kennis en kunde binnen ons bedrijf. Want áls we het doen, doen we het goed. Daarom zijn we in 2018 niet meteen begonnen met hypotheken voor beleggingspanden, maar pas nadat we in 2020 voldoende kennis hadden opgebouwd. We beperken financieringen van Brug Financieringen nu eveneens tot groene transformaties van bestaand vastgoed, en niet voor de ontwikkeling van grote nieuwbouwprojecten. Misschien doen we dat in de toekomst wel, maar nu zijn we daar nog niet aan toe.

Brug Financieringen positioneren wij als een apart bedrijf, omdat het wezenlijk een ander product is en ook een andere doelgroep aanspreekt. Het moet duidelijk zijn bij welk loket onze klanten voor de verschillende producten moeten zijn. De basis van onze dienstverlening is steeds dezelfde en kenmerkt zich bij alle verschillende producten door snelle processen, aantrekkelijke voorwaarden en een goede rente. We zetten de stap tot uitbreiding pas als we intern voldoende kennis hebben over het beheersen van de kredietrisico’s voor de productgroep en als onze investeerders de risico’s voldoende begrijpen. Inmiddels hebben we zo’n twintig deskundigen in dienst en werken we samen met veel onafhankelijke adviseurs. Wij zijn klaar voor de volgende stap en de tijd is er ook rijp voor.’

Wat maakt de tijd rijp?

‘De krapte op de woningmarkt en tegelijkertijd de leegstand in bestaande commerciële panden vragen om een oplossing. Juist vanwege het tekort aan woningen zijn gemeenten de laatste tijd sneller bereid vergunningen af te geven voor de transformatie van commercieel vastgoed naar woningen. De coronapandemie heeft de leegstand van vooral winkelpanden versneld, maar ook kantoren en andere bedrijfsgebouwen kunnen worden omgebouwd tot appartementen. De voorwaarde om voor onze overbruggingshypotheek in aanmerking te komen, is die stap naar vergroening. Het verlangen naar verduurzaming zit intrinsiek in onze organisatie verweven. Als financieel dienstverlener kunnen we aan concrete verduurzaming weinig doen. Maar met aantrekkelijke financiële prikkels stimuleren we marktpartijen wel om werk te maken van de vergroening in het vastgoed’

Is dat nodig?

‘Gelukkig groeit in de vastgoedsector een beweging naar duurzaamheid. Bij ons zijn de onderwerpen Environment, Social en Governance (ESG) stevig verankerd in onze bedrijfsvoering. Hierop hebben we recent weer een assessment laten uitvoeren door Fortrum. Deze externe partij is gespecialiseerd om hierover een rapport op te stellen dat ons scherp houdt. Behalve voor de component ‘vergroening’ hebben we ook aandacht voor de sociale component: meer woningen realiseren, vooral voor starters. Elk bedrijf moet zo langzamerhand oog hebben voor de uitgangspunten van ESG. Toch merken wij bij veel vastgoedfinanciers nog een lack of urgency.’

‘ Wij streven naar snelle duidelijkheid’

Waarin onderscheidt de Tulp Group zich van andere financiële dienstverleners?

‘De snelheid van ons proces. Bij traditionele banken kan een financieringsaanvraag erg lang duren, zelfs voor klanten die er al jaren bekend zijn. Wij streven naar snelle duidelijkheid. Consumenten hebben die duidelijkheid voor een hypotheekaanvraag binnen 24 uur. Voor de Groene Vastgoedhypotheek krijgen vastgoedbeleggers binnen 48 uur antwoord en bij Brug Financieringen streven we naar maximaal een week afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag. Onze interne processen zijn goed op elkaar afgestemd en doeltreffend geautomatiseerd. De aanvragen hoeven daarom niet langs allerlei verschillende afdelingen die vervolgens elk weer een eigen tijdlijn hebben voor een akkoord. Hierdoor kunnen we sneller schakelen en hoeven adviseurs en hun klanten niet weken te wachten op duidelijkheid.’

Wat maakt de Nederlandse vastgoedmarkt interessant voor internationale investeerders?

‘Nederlands onroerend goed is waardevast en de markt is goed georganiseerd. Het risico van de investering is daarom beperkt en het rendement goed. Voor Brug Financieringen hebben we nu ruim honderd miljoen euro ter beschikking. Daarmee hopen we veel duurzame woningen toe te kunnen voegen. Voor ons is Brug Financieringen geslaagd als ontwikkelaars en beleggers ons goed weten te vinden en daarmee vergroening daadwerkelijk plaatsvindt.’

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.