Wij verruimen de Twentekanalen!

27 mei 2021 09:51

Wij verruimen de Twentekanalen!

Het Twentekanaal is een belangrijke schakel tussen de Nederlandse havens en de rest van Europa. Het Twentekanaal maakt onderdeel uit van de North Sea Baltic corridor, een van de negen hoofdtransport assen in Europa. Onze corridor loopt van de zeehavens van Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam via Twente naar Berlijn en dan via Polen naar de Baltische staten en Finland.

Vanaf de IJssel loopt het Twentekanaal bij het dorp Eefde (ten noorden van Zutphen) via Lochem, Markelo, Goor en Hengelo naar Enschede. Ten westen van Delden is er in het kanaal een aftakking die tot Almelo doorloopt. Vandaar dat we de term Twentekanalen gebruiken. Goede bereikbaarheid over water, intensiever gebruik van de Twentekanalen en de havengebieden dragen bij aan de economische structuurversterking, werkgelegenheid en leefbaarheid van de Regio.

Wat gaan we precies doen?

We gaan het Twentekanaal verruimen en opwaarderen zodat grotere schepen vlotter en veiliger kunnen doorvaren en we vergroten de invaart van de zijtak. De vaarweg tussen de IJssel en Sluis Eefde maken we geschikt voor klasse Va-schepen met een aflaaddiepte van 3,50 m. Het gedeelte tussen Sluis Eefde en voorbij Lochem is eerder al verdiept naar 3,5 m. De vaarweg tussen Delden en Enschede en de zijtak naar Almelo maken we geschikt voor klasse Va-schepen met een aflaaddiepte van 2,80 m. Alleen de zijtak naar Almelo moet aan het begin tussen de Spoorbrug en de Cottwicherbrug aan beide zijden tot 1,5 m worden verbreed.

Ook vergroten we bij Delden de plek waar schepen op het kanaal kunnen draaien en komt er een nieuwe zwaaikom tegenover het XL Businesspark bij Almelo. De huidige zwaaikommen bij Bornerbroek en Deldenerbroek vervallen. Deze worden natuurlijkvriendelijk heringericht. Ook maken we de gemeentekade Delden veilig voor het laden en lossen van klasse Va-schepen. We verplaatsen de kade 12 meter landinwaarts. Bij de sluis in Hengelo breiden we de huidige wachtplaatsen voor binnenvaartschepen uit. Zo kunnen aan beide zijden twee klasse Va-schepen wachten. Ook maken we aan beide zijden van de sluis een wachtplaats voor de recreatievaart. Voor schepen met gevaarlijke stoffen (kegelschepen) maken we de bestaande kegelligplaats geschikt voor de grotere Va-klasse.

Deelprojecten

Samen met verschillende partners werken we aan dit project. Hieronder leest u hoe elk deelproject ervoor staat:

- Rijkswaterstaat start binnenkort met het verruimen van het Twentekanaal, ze beginnen daarbij in Hengelo;

- Het bedrijf Rouwmaat heeft in Enschede een nieuwe (openbare) kade aangelegd; inclusief laad- en losfaciliteiten.

- Provincie Overijssel ontwikkelde een slimme app (4shipping) waarmee bedrijven onder andere kunnen laten weten dat ze een schip zoeken om hun lading te vervoeren en schippers hun schip kunnen aanbieden als daar ruimte (over) is.

- Port of Twente en de Duitse collega KNI organiseren regelmatig bijeenkomsten om Nederlandse en Duitse bedrijven bij elkaar te brengen.

- Gemeente Hengelo en gemeente Almelo starten in 2022 met de werkzaamheden aan de binnenhavens. Wat er precies staat te gebeuren en waarom, ziet u in dit filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=Kl25ASE8ZOw

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan het Twentekanaal en de havens van Hengelo en Almelo? Kijk dan op https://optimizingtwentecanals.eu.

Afzender van het artikel: gemeente Hengelo.

Foto: Christian van der Meij

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.