WerkgeversServicepunt helpt u als ondernemer met personeelsvragen, ook in coronatijd

4 december 2020 13:00

WerkgeversServicepunt helpt u als ondernemer met personeelsvragen, ook in coronatijd

Aan de ene kant zien we als gevolg van de coronacrisis de werkloosheidscijfers oplopen. Maar in sectoren als de zorg, logistiek, distributie, supermarkten, food en techniek staan bedrijven juist te springen om medewerkers, ook nu. Een mismatch die het WerkgeversServicepunt (WSP) Midden-Utrecht in die regio graag helpt oplossen door bedrijven die personeel over hebben te verbinden met bedrijven met een personeelstekort. “Daarin komt onze ervaring als linking pin op de arbeidsmarkt uitstekend van pas”, stelt Niek ter Horst, manager Werkgeversdiensten WSP Midden-Utrecht.

“Dankzij alle contacten die we als WSP hebben op het gebied van arbeidsbemiddeling kunnen we hierin, ook nu, een verbindende rol spelen”, gaat hij verder. “Dit dus door contacten tussen bedrijven te leggen, mee te denken en online evenementen te organiseren.” De LeerWerkWeek van 14 tot 18 december die het LeerWerkLoket in de regio Utrecht organiseerde, noemt hij als voorbeeld van zo’n online initiatief.

Hulp bij verandering in coronatijd

“Juist nu kan het voor mensen die dreigen hun baan kwijt te raken, of deze al zijn kwijtgeraakt, belangrijk zijn om breder te zoeken dan alleen in het eigen beroep”, legt Ter Horst uit. “Om zo te voorkomen dat ze in een uitkering belanden.” Voor veel mensen is het volgens hem echter lastig die klik te maken. Verandering brengt immers onzekerheid met zich mee.

Een steuntje in de rug van bijvoorbeeld hun werkgever kunnen ze daarom wel gebruiken. “En precies daarbij komen wij om de hoek kijken”, geeft hij aan. “Wij weten waar mogelijkheden voor mensen op de huidige arbeidsmarkt liggen. Dit bijvoorbeeld op basis van de lijst van vijftig kansrijke overstapberoepen die het UWV op Werk.nl heeft gezet.”

Door werkgevers te informeren over deze kansen, stimuleert en helpt het WSP Midden-Utrecht - een samenwerking van vijftien gemeenten en onder meer het UWV -  hen het gesprek aan te gaan met medewerkers. Om vervolgens de juiste om- of bijscholingstrajecten in gang te kunnen zetten.

Zo heeft het Servicepunt Techniek in de regio Utrecht, Amersfoort, Gooi & Vechtstreek bijvoorbeeld vouchers beschikbaar voor extra begeleiding bij het zoeken naar werk of scholing in de technische sector. Dit ook voor mensen zonder technische ervaring, geeft Ter Horst aan. “Mogelijkheden waar wij werkgevers op kunnen wijzen.”

Situatie op arbeidsmarkt ‘licht krap’

Hoewel het aantal vacatures in de regio Midden-Utrecht volgens Ter Horst terugloopt, is de situatie op de arbeidsmarkt in de regio volgens hem nog steeds ‘licht krap’.  Er zijn dus nog altijd relatief meer vacatures dan werkzoekenden. Kansen voor werkgevers die mensen willen helpen de juiste switch te maken, zijn er volgens hem dus zeker, ook nu.

“Pak de regie en wees voorbereid. Laat zaken niet zomaar op je af komen, maar anticipeer op de omstandigheden”, is het advies dat Ter Horst ondernemers daarom wil geven. Anticiperen op de omstandigheden is als het gaat om arbeidsmarktdenken wat hem betreft sowieso cruciaal. “Ondernemers moeten als het gaat om personeelsbeleid veel meer op de lange termijn gaan denken”, legt hij uit. “En dan is aandacht voor scholing essentieel.”

Vergeet stageplekken niet

Dat brengt Ter Horst bij een laatste hartenkreet: ‘Blijf als bedrijf denken aan mogelijkheden voor stages’. “Ik weet dat dit voor veel ondernemers nu lastig is. Omdat het werk minder is of omdat je meer mensen op de werkvloer niet ziet zitten. Maar geloof me, de economie komt er weer bovenop en dan hebben we deze jonge mensen met zijn allen heel hard nodig.”

Benieuwd wat het WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht voor u kan betekenen? Kijk dan op de website of neem contact op via: 030-300 29 22 of  WerkgeversServicepunt-Utrecht-Midden@uwv.nl.

Het WSP Midden-Utrecht heeft al tal van succesvolle en soms verrassende matches tot stand helpen brengen tussen werkgevers en werkzoekenden. Lees hier hoe werkgevers de samenwerking met het WSP ervaren.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.